Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus un Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus. Darbības teritorija - Olaines novads. 

 

Spēkā esošās derīgo izrakteņu atļaujas (teritorija - Olaines novads)

Nelielas smilts kaudzītes uz baltas līdzenas virsmas

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus un Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus. Tiek izsniegta atļauja darbībai Olaines novada teritorijā. 

Pielikums: