Saskaņojums kokmateriālu krautuves izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā

Saskaņojuma saņemšana. 

Olaines novada logotips

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Saskaņojums kokmateriālu krautuves izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā

Personai, kas vēlas saņemt saskaņojumu kokmateriālu krautuves izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā Olaines novadā, ir jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) kokmateriālu izvietošanas shēmu dabā;

3) pilnvaru, ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona.

Pielikums: