Olaines novada iedzīvotāju karte sabiedriskā transporta maksas atvieglojumu saņemšanai

Ar šo karti var saņemt sabiedriskā transporta maksas atvieglojumus.

Transporta pabalstu piešķir saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN13/2019 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā” (27.11.2019.) un Nr.SN2/2020 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā” (29.01.2020.).

Olaines novada iedzīvotāju kartes vizualizācija

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Olaines novada iedzīvotāja karte

Ar šo karti var saņemt sabiedriskā transporta maksas atvieglojumus.

Transporta pabalstu piešķir saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN13/2019 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā” (27.11.2019.) un Nr.SN2/2020 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā” (29.01.2020.).

Pielikums: