Olaines novada iedzīvotāju karte sabiedriskā transporta maksas atvieglojumu saņemšanai

Ar šo karti var saņemt sabiedriskā transporta maksas atvieglojumus. Transporta pabalstu piešķir saskaņā ar 2017. gada 22. novembra Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2017 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā".

Saistošie noteikumi

Nr. SN15/2017
Stājas spēkā: 01.01.2018
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Pielikums:

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Olaines novada iedzīvotāja karte

Ar šo karti var saņemt sabiedriskā transporta maksas atvieglojumus. Transporta pabalstu piešķir saskaņā ar 2017. gada 22. novembra Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2017 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā".

Pielikums: