Olaines novada pašvaldības informatīvs bezmaksas izdevums "Olaines domes vēstis"

Olaines novada pašvaldība izdod informatīvu izdevumu „Olaines domes vēstis”, kurā tiek atspoguļotas Olaines novada aktualitātes, domes lēmumi, saistošie noteikumi, novada pasākumi u.c. informācija. Šeit var uzzināt, kur var saņemt šo izdevumu.

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Olaines novada pašvaldības izdevums "Olaines domes vēstis"

Olaines novada pašvaldība izdod informatīvu izdevumu „Olaines domes vēstis”, kurā tiek atspoguļotas Olaines novada aktualitātes, domes lēmumi, saistošie noteikumi, novada pasākumi u.c. informācija. Šeit var uzzināt, kur var saņemt izdevumu. 

Pielikums: