Pabalsti

Pabalsti, kurus piešķir un izmaksā sociālais dienests. 

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Pakalpojuma apraksts un iesnieguma veidlapa pieejami te

Pielikums:
Nosaukums: Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

Pakalpojuma apraksts pieejams te - https://latvija.lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8331.s7933.t517/ProcesaApraksts

 

Pielikums:
Nosaukums: Pabalsts krīzes situācijā

Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.

Pielikums: