Pašvaldības veidlapa jebkura veida iesniegumam

Veidlapa iesnieguma rakstīšanai brīvā formā jebkurā jautājumā, kas ir pašvaldības kompetencē. 

Veidlapas fragments

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Visa veida iesniegumu (informācijas pieprasījumu) pieņemšana, reģistrēšana

Jebkuru pašvaldības kompetencē esošo jautājumu izskatīšana.

 

 

Pielikums: