Pašvaldības veidlapa jebkura veida iesniegumam

Veidlapa iesnieguma rakstīšanai brīvā formā jebkurā jautājumā, kas ir pašvaldības kompetencē. 

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Visa veida iesniegumu (informācijas pieprasījumu) pieņemšana, reģistrēšana

Jebkuru pašvaldības kompetencē esošo jautājumu izskatīšana.

Ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. 

 

Pielikums: