Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana

Reklāmas /izkārtnes vai reklāmas objekta izvietošana, esoša reklāmas objekta atļaujas termiņa pagarināšana. 

Olaines novada logotips

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana

Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana, ka arī izvietota reklāmas objekta atļaujas termiņa pagarināšana.

Pielikums: