Olaines sociālā dienesta sociālie pakalpojumi

Olaines sociālā dienesta sociālie pakalpojumi

Olaines novada logotips

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Transporta un riteņkrēsla pacēlāja pakalpojums

Transporta pakalpojumu var pieprasīt, ja brauciena mērķis saistīts ar:

  • veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu;
  • juridisko pakalpojumu saņemšanu;
  • darbību veikšanu valsts vai pašvaldības institūcijās.
Pielikums:
Nosaukums: Asistenta pakalpojums pašvaldībā

Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras,  funkcionēšanas ierobežojumu dēļ, to nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.), kā arī dažādām sabiedriskām aktivitātēm.

Pielikums:
Nosaukums: Sociālā aprūpe mājās

Pakalpojums personas pamatvajadzību nodrošināšanai dzīvesvietā. Pakalpojumu nodrošina aprūpētāji mājās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Pielikums: