Olaines svētku dziesma

Olaines svētku dziesma

Olaines svētku dziesma

Olaines svētku dziesma

Olaines svētku dziesma

Olaines svētku dziesma

Olaines svētku dziesma

Olaines svētku dziesma

Olaines svētku dziesma

Dziesmas autori - novadnieks Atis Auzāns un Ieva Sircova - skanīgi savijuši vārdus, ko vēlētos teikt katrs, kurš mīl šo pilsētu un jūtas tai piederīgs. Dziesmas prezentācija notiks 17. - 18. septembrī, Dzērveņu festivālā. 

Dziesmai ir divas ritma versijas, ātrā un lēnā, lai to varētu izmantot dažādos pasākumos. Dziesmu, kuru iedziedājis Atis Auzāns kopā ar mazo Kati Čižiku no bērnu vokālā ansambļa "Olaines Cālīši" un popgrupas "Domino", kā arī jauno, daudzsološo, dziedātāju Viktoriju Jansoni, varat dzirdēt šeit:


Olainei veltīta dziesma

Bērzi Mežaparkā šūpo rāmi,
Bērni čalo un dej,
Un sliežu sirmās stīgas tāli
Ved mūs mājup un smej.

Lielo namu tūkstoš acu liesmas
Mani sasildīs.
Parkā skaļi virmo dziesmas -
Tās mani pavadīs.

Piedziedājums:
Olaine ir manas mājas -
To sirdī līdzi varu nest.
Olainē man labi klājas,
Esmu laimīgs te.

Koši, priecīgi, stipri ļaudis
Šajā pilsētā mīt.
Es liecu galvu un saku paldies,
Ka varu saknes te dzīt.

Lai vēl gadu simtiem mūsu ielās
Kņada neapsīkst,
Un pie krāšņu namu sienām
Rozes nenovīst.

Teksta autori: Ieva Sircova un Atis Auzāns

Komponists: Atis Auzāns