Pamatojoties uz Olaines novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” (ar grozījumiem 18.12.2019.) no 2020. gada 01.februāra uzturēšanās maksa vienai personai Sociālās aprūpes centrā ir 19.00 euro diennaktī.