2023.gada 22.februārī Saistošie noteikumi Grozījumi Olaines novada pašvaldības domes 2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN3/2023 "Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem" uzturēšanās maksa vienai personai Sociālās aprūpes centrā ir:

  • Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām - 25.00 euro diennaktī;
  • citu novadu iedzīvotājiem, ja sociālās aprūpes centrā ir brīva vieta – 42.00 euro diennaktī.