Valdība akceptē energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumus

Atbalsts paredzēts divos virzienos:

 1. Atbalsta instrumenti visu ienākumu mājsaimniecībām energoresursu izmaksu pieauguma daļējai kompensācijai 
 2. Pasākumi mazaizsargātām iedzīvotāju grupām

Ir pieejams mājokļa pabalsts, valsts sociālie pabalsti noteiktām sociālajām grupām (iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušiem un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti) un kompensācija mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.  

Infografikas par atbalsta pasākumiem pieejamas te 

Īsumā:

 • Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība īstenos dažādus atbalsta pasākumus.
 • Atbalstu īstenos, pamatojoties uz dažādām sociālajām grupām un mājokļa apkures veidiem.
 • No šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim valsts atbalstu saņems tās mājsaimniecības, kurās ir centrālapkure vai kur apkurē tiek izmantota elektrība.
 • Valsts atbalstu automātiski saņems mājsaimniecības, kas no šā gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim mājokļa apkurē būs izmantojušas dabasgāzi. Pārrēķins atspoguļosies rēķinos.
 • Valsts atbalstu saņems arī mājsaimniecības, kas no šā gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim apkurē būs izmantojušas granulas, briketes vai malku. Lai saņemtu šo atbalstu, jāvēršas savā pašvaldībā.
 • Sociālos pabalstus piešķirs automātiski no šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.
 • Mājokļa pabalstu no šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim varēs saņemt mazturīgie, vēršoties ar iesniegumu pašvaldībās.
 

Atbalsts Latvijā dzīvojošiem senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām

 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 30 eiro mēnesī (ja Latvijā pieškirtās pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī(atmetot euro centus), pabalsts tiks piešķirts arī Latvijā dzīvojošām personām, kuras ir Latvijas piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējas )
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) vai Aizsardzības ministrijā.
 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 20 eiro mēnesī (ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro (atmetot eiro centus) mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.
 • Atbalsta veids:
  • Pabalsts 10 eiro mēnesī (ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro (atmetot eiro centus) mēnesī)
 • Atbalsta periods:
  • No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam
 • Kā saņemt?
  • Piemēro automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.

 

Mājokļa pabalsts 

 • Atbalsta veids:
  • Koeficienta palielinājuma rezultātā GMI slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā
 • Atbalsta periods:
  • Piemēro no šī gada 1. oktobra, atnes septembra rēķinus un aprēķina un piešķir mājokļa pabalstu uz turpmākajiem 3 vai 6 mēnešiem (var pārrēķināt, ja mainās situācija)
 • Kā saņemt?
  • Iesniegums pašvaldībā

 

Vairāk valsts atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai Ekonomikas ministrijas mājaslapā un Valsts kancelejas mājaslapā.