Sabiedrības integrācijas fonds, turpinot atbalsta sniegšanu mazaizsargātām personām, iesaistīts Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. - 2027. gadam īstenošanā, kas apstiprināta 2022. gada 21. oktobrī Eiropas Komisijā.

Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” Olaines novada teritorijā nodrošina Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu.

 

Kas var saņemt palīdzību?

Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras:

  • atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  • nonākušas krīzes situācijā;
  • atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

Atbalsta pakas

  • pārtikas preču komplekti;
  • higiēnas un saimniecības preču komplekti;
  • pārtikas preču komplekti maziem bērniem (2 veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

 

 

Infografika - ceļš līdz ES atbalsta komplektiem

Atbalsta paku izmaiņas

Atbalsta komplektu izdales vietas Olaines novadā 

Atbalsta komplektu izsniegšanas daudzums 

 

P/a "Olaines sociālais dienests", līdzdarbojoties Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. - 2027. gadam, organizē papildpasākumus atbalsta komplektu saņēmējiem.

Papildpasākumu mērķis ir sniegt zināšanas un atbalstu personīgo un ģimenes sociālo problēmu risināšanai.

“Olaines sociālais dienests”, Higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 16.00 tiek piedāvātas individuālās konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas izdales komplektos esošajiem produktiem vai par ikdienā svarīgām tēmām.

Pieteikties un sīkāka informācija pa tālr. 29735221 (Ilona).

Ar atbalsta komplektu saturu aicinām iepazīties te.

Plašāku informāciju par Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai veiktajām aktivitātēm var iegūt atbalstapakas.lv .