Bezmaksas krīžu tālrunis 116 123

Dažādu organizāciju, kuras sniedz palīdzību vai konsultācijas, kontakttālruņi pieejami te.

Plašāka informācija par to, kur meklēt medicīnisko palīdzību pieejama te.

Kontaktinformācija jautājumos, kuri saistīti ar Covid-19 un ar to saistīto krīzi - lasiet te.