“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2023. gadam”

 

Olaines novada pašvaldība 2017. gada 20. jūnijā noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2019. gadam" (Nr. 9.2.4.2/16/I/062) īstenošanu. Veselības veicināšanas projekts Olaines novadā turpināsies līdz 2023. gada nogalei.

Projekts paredz vērst iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā. Tā mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu Olaines novada iedzīvotājiem.

 

Olaines novada pašvaldība 2017. gadā uzsāka projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem” realizēšanu. Šo trīs gadu laikā ir īstenotas vairāk nekā 1400 aktivitātes, kuras kopumā apmeklējuši vairāk nekā 10 000 apmeklētāju. Visiem atkarībā no interesēm šajā periodā bija iespēja apmeklēt dažādas tematiskās lekcijas par atkarību profilaksi, garīgo veselību, veselīgu uzturu, iesaistīties izglītojošās nodarbībās par veselīga ēdiena pagatavošanu, fizisko aktivitāšu nozīmi, aktīvi piedalīties vingrošanas nodarbībās, fitnesa festivālos, uzlabojot savu fizisko veselību.

Šobrīd ir iesniegti projekta grozījumi, un pēc to apstiprināšanas turpināsies aktīva projekta īstenošana, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju bez maksas apmeklēt dažādas nodarbības, lekcijas, seminārus un citas aktivitātes veselības veicināšanas jomā.

 

Informācijai par projekta aktivitātēm aicinām sekot līdzi arī www.olaine.lv pasākumu sadaļā, informācijas stendos, izdevumā "Olaines domes vēstis" un projekta FB kontā.