Olaines novada pašvaldība 2017. gada 20. jūnijā noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2019. gadam" (Nr. 9.2.4.2/16/I/062) īstenošanu.

Projekts paredz vērst iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā. Tā mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu Olaines novada iedzīvotājiem.

Projekta gaitā tiek ievērots vienlīdzīgu iespēju sniegšanas princips, veidojot aktivitātes un pasākumus, kas ir plaši pieejami projektā definētajām mērķauditorijām – sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, bērni, seniori un ikviens cits Olaines novada iedzīvotājs. Projekta īstenošana tika uzsākta 2017. gadā un turpināsies līdz 2020. gada 31. maijam. Kopējais finansējums ir 219 894,00 eiro.

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot dažādas aktivitātes un pasākumus veselības veicināšanai un profilaksei.

  • Atkarības profilakse jauniešiem un bērniem

Lai veicinātu atkarību mazināšanu, tika rīkoti semināri par atkarību veidiem un to draudiem veselībai. Sadarbībā ar biedrību “Esi brīvs!” tika īstenotas 24 nodarbības Olaines 1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā. Skolēniem no 1. līdz 5. klasei notika nodarbības par riskiem internetā un pārmērībām, darbojoties ar viedierīcēm, bet vidusskolēniem – 24 nodarbības par atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi.

  • Sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumi

Lai rūpētos par iedzīvotāju sirds un asinsvadu veselību, regulāri tiek nodrošināta “MFD” diagnostika, kur var veikt ehokardiogrāfiju (EHO) un elektrokardiogrāfiju (EKG). “MFD veselības centrs” piedāvā arī cukura un holesterīna eksprestestu, ķermeņa masas indeksa noteikšanu, asinsspiediena un pulsa mērījumus.

  • Jauniešu reproduktīvā veselība un transmisīvu slimību profilakse

Reproduktīvās veselības veicināšana ir cieši saistīta ar cilvēka zināšanām par veselību. Sadarbībā ar biedrībām “Papardes zieds” un “Centrs Marta” tika rīkotas nodarbības visiem skolēniem Olaines 1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā par sekstingu un tā prevenciju. Tika novadītas interaktīvas nodarbības bērniem par sava ķermeņa drošību un vienaudžu savstarpējām attiecībām, kontracepciju un seksuāli transmisīvu slimību profilaksi.

  • Veselīga uztura lietošanas veicināšana

Lai veicinātu veselīga uztura paradumus, dažādām iedzīvotāju grupām tika organizēti pasākumi ar uztura speciālistu, aptverot tēmas par veselīgas ēšanas paradumiem. Lai pasākums būtu visaptverošs, notika gan lekcijas, gan meistarklases katrai mērķgrupai par atbilstošām aktualitātēm. Uztura speciāliste Sandra Lase vadīja nodarbības “Veselīgs uzturs grūtniecības periodā un jaunajām māmiņām” un “Krūts ēdināšana”. Biedrība “Veselībai un attīstībai” nodrošināja meistarklases par veselīgu piknikošanu un pareiza uztura pēcpusdienas senioriem. Tāpat Olaines 1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā notika veselīga uztura nodarbības bērniem, bet visās pirmsskolas izglītības iestādēs – veselīga uztura nodarbības, kurās bērni ne tikai gatavoja, bet arī uzzināja par veselīga uztura pamatprincipiem.

  • Fizisko aktivitāšu veicināšana

Projekta laikā Olaines novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties dažāda veida un intensitātes vingrošanas nodarbībās. Sporta studijas “Active” treneri nodrošināja gan ārpustelpas fitnesa nodarbības, gan iekštelpu nodarbības pieaugušajiem, jaunajām māmiņām un grūtniecēm. Tāpat tiek organizēti fitnesa festivāli, kuros notiek bezmaksas nodarbības un lekcijas. Biedrība “Jāņupes iedzīvotāji” nodrošināja fizisko aktivitāšu pasākumus Jāņupes iedzīvotājiem, veicinot iedzīvotāju interesi nodarboties ar sportu un parādot daudzveidīgās sportošanas iespējas. Tika organizētas vingrošanas nodarbības un lekcijas senioriem par aktīva dzīvesveida nepieciešamību. Jaunie vecāki varēja uzzināt par maza bērna un pirmsskolas vecuma bērna attīstību un stājas profilaksi.

  • Garīgās veselības veicināšana

Lai veicinātu vispārēju sabiedrības veselību, ļoti būtiska sastāvdaļa ir garīgā veselība. Garīgās veselības veicināšana pārklājas ar citām aktivitātēm un ir ar tām savstarpēji cieši saistīta.

Sadarbībā ar “Centru Dardedze” bija izveidota interaktīva programma Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas skolēniem par vardarbību, tās sekām un cēloņiem.

Pirmsskolas izglītības iestādēs “Dzērvenīte”, “Zīle”, “Magonīte” un “Ābelīte” tika nodrošinātas nodarbības vecākiem par bērnu psihoemocionālās un intelektuālās attīstības veicināšanu, kā arī nodarbības “Pozitīva audzināšana un disciplinēšana” un “Izpratne par bērna temperamentu un attīstību ietekmējošiem faktoriem”.

Projekta laikā tika rīkoti semināri par tēva lomu bērnu audzināšanā un attīstībā, par stresa pārvarēšanu un depresijas izpratni.

Šajā gadā paredzēts, ka projekta ietvaros tiks turpināta fizisko aktivitāšu veicināšana, organizējot fitnesa nodarbības telpās un ārpus tām, vispārattīstošo vingrošanu bērniem, fiziskās aktivitātes un lekcijas senioriem, notiks arī iecienītās Veselības un Fitnesa dienas ar MFD pārbaudēm. Iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt lekcijas par sirds veselību un uzturu sēdošā darba veicējiem. Notiks interaktīvas meistarklases pirmsskolas izglītības iestādēs par veselīgu uzturu bērniem, tāpat varēs piedalīties uztura meistarklasēs “Piknikot veselīgi!”.

 

Informācijai par projekta aktivitātēm aicinām sekot līdzi arī www. olaine.lv pasākumu sadaļā, informācijas stendos, izdevumā "Olaines domes vēstis" un projekta FB kontā.