“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2023. gadam”

Olaines novada pašvaldība 2017. gada 20. jūnijā noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2019. gadam" (Nr. 9.2.4.2/16/I/062) īstenošanu. Veselības veicināšanas projekts Olaines novadā turpināsies līdz 2023. gada nogalei.

Projekts paredz vērst iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā. Tā mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu Olaines novada iedzīvotājiem.

Olaines novada pašvaldība 2017. gadā uzsāka projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem” realizēšanu. Šo trīs gadu laikā ir īstenotas vairāk nekā 1400 aktivitātes, kuras kopumā apmeklējuši vairāk nekā 10 000 apmeklētāju. Visiem atkarībā no interesēm šajā periodā bija iespēja apmeklēt dažādas tematiskās lekcijas par atkarību profilaksi, garīgo veselību, veselīgu uzturu, iesaistīties izglītojošās nodarbībās par veselīga ēdiena pagatavošanu, fizisko aktivitāšu nozīmi, aktīvi piedalīties vingrošanas nodarbībās, fitnesa festivālos, uzlabojot savu fizisko veselību.

Olaines novada pašvaldība turpina īstenot projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2023. gadam" (Nr. 9.2.4.2/16/I/062) aktivitātes, kuru mērķis ir  vērst iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā.

Lai turpinātu veicināt veselīgu dzīvesveidu Olaines novada iedzīvotājiem, nākamo divu gadu laikā plānotas lekcijas un praktiskās nodarbības atkarību profilakses, reproduktīvās veselības un veselīga uztura veicināšanai bērniem un jauniešiem. Notiks praktiskas uztura meistarklases senioriem, lekcijas par sirds un sirds asinsvadu veselību, tiks organizētas dienas nometnes bērniem, nodrošināta vingrošana senioriem, kā arī turpināsies fitnesa nodarbības un vispārattīstošās vingrošanas bērniem. Minētās aktivitātes notiks ne tikai klātienē, bet arī attālināti tiešsaites platformās.

Visas projekta aktivitātes ir pieejams iedzīvotājiem bez maksas. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% - valsts budžeta finansējums.

Kopējās projekta izmaksas: 369 172.00 EUR

 

Informācijai par projekta aktivitātēm aicinām sekot līdzi arī www.olaine.lv jaunumu un pasākumu sadaļā, informācijas stendos, izdevumā "Olaines domes vēstis" un projekta FB kontā.