Domes lēmums "Par Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam izstrādes uzsākšanu"

Domes lēmums

darba uzdevums, izstrādes process un izpildes termiņi