Domes lēmums "Par Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam izstrādes uzsākšanu":