Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 A8 – Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā

2019. gadā VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) izstrādāja būvniecības dokumentāciju “Satiksmes organizācijas pasākumi valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) posmā pie Medemciema, km 11.170 un km 12.130” un atbilstoši šim risinājumam 2020. gada jūnijā realizēja satiksmes mezgla Medemciemā pārbūvi.

Satiksmes mezglā, kur krustojas autoceļš A8 un pašvaldības ceļš “CA016 A8 – Kūdras fabrika” (Medemciema iela), tika pilnībā slēgti kreisie pagriezieni no un uz autoceļu A8, kā arī tika slēgta iespēja taisni šķērsot krustojumu starp Medemciema daļām, kas atrodas abpus autoceļam A8.

Olaines novada pašvaldība (ONP), saņemot Olaines novada iedzīvotāju sūdzības par piedāvāto pašvaldības ceļa un autoceļa A8 satiksmes mezgla pārbūves risinājumu, ir piedāvājusi LR Satiksmes ministrijai un tās pakļautībā esošai VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) sadarboties minētā risinājuma uzlabošanai, lai novērstu tās neērtības un papildus izmaksas sabiedrībai, kuras ir radījusi minētā risinājuma izveide.

Projektā “Valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 “A8 – Kūdras fabrika” krustojuma pārbūve” (turpmāk – Projekts) ir paredzēta divu līmeņa satiksmes mezgla izbūve, kas, braucot uz vai no Medemciema, ļautu nokļūt uz autoceļa A8, neveicot papildus ceļu līdz esošajām apgriešanās vietām braukšanai pretējā virzienā.

Projekta realizācija sniegtu būtiskus ieguvumus tā lietotājiem – samazinātu pārvietošanās laiku, brauciena izmaksas un SEG emisijas, kā arī samazinātus CSNg riskus, uzlabotu drošību, mobilitāti un Rīgas pilsētas sasniedzamību, kā arī nodrošinātu augstāku autotransporta efektivitāti un ilgtspēju.

TEP mērķis ir salīdzināt tehniski – ekonomiskās izpētes ietvaros piedāvāto tehnisko risinājumu alternatīvas salīdzinājumu ar “neko nedarīt” alternatīvu, t.i. TEP ietvaros tiek noteiktas sabiedrības papildus izmaksas un ieguvumi salīdzinājumā ar esošo situāciju.

Kopējās TEP izstrādes izmaksas 46923,80 eiro. 


 

TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA IZPĒTE VALSTS GALVENĀ AUTOCEĻA A8 UN OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻA CA016 A8 – KŪDRAS FABRIKA KRUSTOJUMĀ MEDEMCIEMĀ