Nr. Detālplānojuma (nekustamā īpašuma) nosaukums Nekustamā īpašuma kadasrta Nr. Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo not.izdošanu Saistošie noteikumi Nr.
1. "Sīlīši", Olaines pag. 8080-013-0014 26.08.2009. 6
2. "Svīres", Olaines pag. 8080-011-0408 26.08.2009. 7
3. "Selgas" 1.zemes vienība
(atcelts ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN6/2021)
8080-011-0207 26.08.2009. 8
4. "Sīpoli", Olaines pag. 8080-001-0410 26.08.2009. 9
5. "Zāmeļi", Olaines pag. 8080-001-0151 (17.04.2002)
30.09.2009.
11
6. "Platnieki", Olaines pag. 8080-002-0003 (08.05.2002.) 30.09.2009. 12
7. "Mazšlūkas", Olaines pag. 8080-014-0017

19.06.2002. 30.09.2009.

 Saistošie noteikumi Nr.SN18/2022 Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.13 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mazšlūkas” (kad.Nr.8080 014 0017)”, pielikuma Nr.3 atcelšanu;

domes lēmums

13
8. "Vecriekstiņi" 1. Zemes vienībai, Olaines pag. 8080-007-0067 07.08.2002. 30.09.2009. 14
9.

"Saulespuķes", Olaines pag.

atcelts ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN14/2023

8080-008-0492 02.10.2002. 30.09.2009. 15
10. "Kalnbērzi", Olaines pag. 8080-013-0042 02.11.2002. 30.09.2009. 16
11. "Papardes", Olaines pag. 8080-008-0442 06.11.2002. 30.09.2009. 17
12. „Kalna grabēni" 1.zemes gabalam, Olaines pag. 8080-001-0183 06.11.2002. 30.09.2009. 18
13. "Vilītes", Olaines pag. 8080-008-0337 18.12.2002. 30.09.2009. 19
14. „Upenieki", 
„Pienenīte", 
„Ausmas",  
„Īves", 
„Stīgas", 
„Sions", 
„Simonas", Olaines pag.
8080-003-0014, 
8080-003-0399, 
8080-003-0016, 
8080-003-0406, 
8080-003-0088, 
8080-003-0404, 
8080-003-0405
05.02.2003. 30.09.2009. 20
15. „Kausi", Olaines pag. 8080-008-0013 05.03.2003. 30.09.2009 21
16. „Ieviņas", Olaines pag. 8080-002-0015 02.04.2003. 30.09.2009 22
17. „Jaunindrāni", Olaines pag. 8080-007-0056 07.05.2003. 30.09.2009 23
18. „Kalmes", Olaines pag. 8080-014-0012 04.06.2003. 30.09.2009 24
19. „Pelēčāres", Olaines pag. 8080-013-0045 06.08.2003. 30.09.2009 25
20. „Nāburdziņi - 1" 4.zemes gabals, Olaines pag. 8080-013-0002 06.08.2003. 30.09.2009 26
21. „Lielgailīši" 1.zemes dabals, Olaines pag. 8080-008-0230 01.10.2003. 30.09.2009 27
22. „Parks", Olaines pag. 8080-008-0480 01.10.2003. 30.09.2009 28
23. „Riom", Olaines pag. 8080-008-0035 05.11.2003. 30.09.2009 29
24. „Vīgrieži", Olaines pag.   30.09.2009 30
25. „Rāmaviņas", Olaines pag. 8080-001-0188) 26.11.2010. 30.09.2009 31
26. „Ausmas 3", Olaines pag. 8080-003-0492 3.03.2004. 30.09.2009. 32
27. „Dālijas", Olaines pag. 8080-007-0057 03.03.2004. 30.09.2009 33
28. „Rijnieki 1", Olaines pag. 8080-008-0149 17.03.2004. 30.09.2009 34
29. „Kalna grabēni 2", Olaines pag. 8080-001-0184 5.04.2004. 30.09.2009 35
30. „Astrīdas", Olaines pag. 8080-007-0037 5.05.2004. 30.09.2009 36
31. „Puravi", Olaines pag. 8080-007-0027 5.05.2004. 30.09.2009 37
32. „Purmaļi", Olaines pag. 8080-005-0002 18.08.2004. 30.09.2009 38
33. „Lubauši", Olaines pag. 8080-004-0008 18.08.2004. 30.09.2009 39
34. „Indrāni", Olaines pag. 8080-007-0038 18.08.2004. 30.09.2009 40
35. „Irbes", Olaines pag. 8080-005-0027 18.08.2004. 30.09.2009 41
36. „Martas", Olaines pag. 8080-009-0082 8.09.2004. 30.09.2009 42
37. „Krasti", Olaines pag. 8080-009-0081 8.09.2004. 30.09.2009 43
38. „Rampas" 1.zemes vienība, Olaines pag. 8080-005-0012 03.11.2004. 30.09.2009 44
39. „Vecriekstiņi" 5.zemes gabals, Olaines pag. 8080-007-0067 2.02.2005. 30.09.2009 45
40. „Kalnrozes", Olaines pag. 8080-008-0152 16.02.2005. 30.09.2009 46
41. „Stegmaņi", Olaines pag. 8080-002-0041 20.04.2005. 30.09.2009 47
42. „Ielejas", Olaines pag. 8080-014-0020 6.07.2005. 30.09.2009 48
43. „Laši", Olaines pag. 8080-008-0123 31.08.2005. 30.09.2009 49
44. „Imanti" 1.,2.,3.zemes gabali, Olaines pag. 8080-009-0010 31.08.2005. 30.09.2009 50
45. „Nomaļi", Olaines pag.   21.09.2005. 30.09.2009 51
46. „Silauki', Olaines pag. 8080-014-0039 2.11.2005. 30.09.2009 52
47. „Skaras", Olaines pag. 8080-013-0050 23.11.2005. 30.09.2009 53
48. „Lauri" „Pogas", Olaines pag. 8080-003-0017
8080-003-0018
07.12.2005. 30.09.2009 54
49. „Jaunrogas", Olaines pag. 8080-008-0154 01.03.2006. 30.09.2009 55
50. „Ļaksenieki", Olaines pag. 8080-008-0441 05.04.2006. 30.09.2009 56
51. „Marijas", Olaines pag. 8080-008-0439 05.04.2006. 30.09.2009 57
52. „Franči" „Lapegles", Olaines pag. 8080-001-0182
8080-001-0155
05.04.2006. 30.09.2009 58
53. „Šarlotes", Olaines pag. 8080-003-0029 05.04.2006. 30.09.2009 59
54. „Druvas", Olaines pag. 8080-001-0559 16.04.2006. 30.09.2009 60
55. „Ālupi-2", Olaines pag. 8080-008-0331 05.07.2006. 30.09.2009 61
56. „Ramdas", Olaines pag.   8080-005-0023 05.07.2006. 30.09.2009 62
57.

„Akači", Olaines pag.

atcelts ar saistošajiem noteikumiem Nr.SN2/2023

8080-003-0518 19.07.2006. 30.09.2009 63
58. „Dziedoņi", Olaines pag. 8080-004-0022 19.07.2006. 30.09.2009 64
59. „Ozoli", Olaines pag. 8080-011-0102 04.10.2006. 30.09.2009 65
60. „Lielērgļi" 4.zemes vienība, Olaines pag. 8080-001-0180 04.10.2006. 30.09.2009 66
61. „Sveņķi 1", Olaines pag. 8080-003.0015 04.10.2006. 30.09.2009 67
62. „Ausmas", Olaines pag. 8080-003-0016 04.10.2006. 30.09.2009 68
63. „Zemgaļi 1", Olaines pag. 8080-008-0243 01.11.2006. 30.09.2009 69
64. „Atpūtas", Olaines pag. 8080-020-1269 15.11.2006. 30.09.2009 70
65. „Ziemeļalpi" 3.zemes gabals, Olaines pag. 8080-003-0035 20.12.2006. 30.09.2009 71
66. „Pipariņi", Olaines pag. 8080-005-0009 20.12.2006. 30.09.2009 72
67. „Pūres", Olaines pag. 8080-008-0539 17.01.2007. 30.09.2009 73
68. „Mežstrādnieki", Olaines pag. 8080-005-0013 21.03.2007. 30.09.2009 74
69. „Vāvarītes", Olaines pag. 8080-007-0023 21.03.2007. 30.09.2009 75
70. „Vārpas", Olaines pag. 8080-008-0095 04.04.2007. 30.09.2009 76
71. „Edna", Olaines pag. 8080-008-0484 04.04.2007. 30.09.2009 77
72. „Rampas" 1.z.v.daļas groz., Olaines pag. 8080-001-0180, 
8080-001-0521, 
8080-001-0523, 
8080-001-0525
04.04.2007. 30.09.2009 78
73. „Aleņi", Olaines pag. 8080-008-0477 18.04.2007. 30.09.2009 79
74. „Bišu kārkliņi", Olaines pag. 8080-008-0328 18.04.2007. 30.09.2009 80
75. „Audriņi", Olaines pag. 8080-007-0025 21.03.2007. 30.09.2009 81
76. „Metāli", Olaines pag. 8080-003-0044 16.05.2007. 30.09.2009 82
77. „Arāji", Olaines pag. 8080-008-0175 17.05.2007. 30.09.2009 83
78. „Kliguļi", Olaines pag. 8080-003-0027 20.06.2007. 30.09.2009 84
79.

„Laines", Olaines pag.

atcelts ar saistošajiem noteikumiem Nr.SN3/2023

8080-003-0516 20.06.2007. 30.09.2009 85
80. „Smailītes" 1.zemes vienība, Olaines pag. 8080-013-0047 20.06.2007. 30.09.2009 86
81. „Suvilas" daļa 
Cibiņas iela 2, 
Cibiņas iela 4 
Cibiņas ielas daļa, Olaines pag.

8080-001-0497
8080-001-0567
8080-001-0566
20.06.2007. 30.09.2009 87
82. „Bišu kārkliņi 1", Olaines pag. 8080-007-0058 04.07.2007. 30.09.2009 88
83. „Irbītres", Olaines pag. 8080-011-0239 04.07.2007. 30.09.2009 89
84.

„Lāčplēši" 1.zemes vienības daļa, Olaines pag.

atcelts ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2023

8080-014-0049 01.08.2007. 30.09.2009 90
85. „Valmari", Olaines pag. 8080-007-0006 01.08.2007. 30.09.2009 91
86. „Priežkalni" 3.zemes vienība, Olaines pag. 8080-020-0147
8080-609-0028
09.08.2007. 30.09.2009 92
87. „Vērdiņi", Olaines pag. 8080-008-0234 29.08.2007. 30.09.2009 93
88. „Pauļuki", Olaines pag. 8080-013-0049 19.09.2007. 30.09.2009 94
89. „Puteņi", Olaines pag. 8080-004-0232 21.11.2007. 30.09.2009 95
90. „Bērziņi", Olaines pag.   21.11.2007. 30.09.2009 96
91. „Lībieši", Olaines pag. 8080-021-0250 19.12.2007. 30.09.2009 97
92. „Ziemeļi" 2.zemes vienība, Olaines pag. 8080-003-0041 16.01.2008. 30.09.2009 98
93. „Mežceriņi" „Auces", Olaines pag. 8080-013-0083
8080-013-0002
18.02.2009. 30.09.2009 99
94. Vēju iela 25,
Vēju iela 27, Olaines pag.
8080-001-0476
8080-001-0486
20.02.2008. 30.09.2009 100
95. „Stīgas", Olaines pag. 8080-003-0088 10.04.2008. 30.09.2009 101
96. „Dižpļavas", Olaines pag. 8080-030-0022 04.06.2008. 30.09.2009 102
97. „Lūki", Olaines pag. 8080-008-0600 03.09.2008. 30.09.2009 103
98. „Jaunvēji", Olaines pag. 8080-008-0548 03.09.2008. 30.09.2009 104
99. „Virši", Olaines pag. 8080-002-2239 05.11.2008. 30.09.2009 105
100. „Veldres", Olaines pag. 8080-012-0143 05.11.2008. 30.09.2009 106
101. „Purņi", Olaines pag. 8080-022-0266 04.02.2009. 30.09.2009 107
102. Kalmes iela 1 
Kalmes iela 2 
Kalmes iela 3 
Kalmes iela 4 
Kalmes iela 5 
Kalmes iela 6 
Kalmes iela 7 
Kalmes iela 8 
Kalmes iela 9 
Kalmes iela 10 
Kalmes iela 11 
Kalmes iela 12 
Kalmes iela 13 
Kalmes iela 14, 
Kalmes iela 19, 
Kalmes iela 20 
Kalmes iela 21 
Kalmes iela 22 
Kalmes iela 23 
Kalmes iela 24 
Kalmes iela 25 
Kalmes iela 26 
Kalmes iela 27", Olaines pag.
8080-014-0012, 
8080-014-0092, 
8080-014-0093, 
8080-014-0094, 
8080-014-0095, 
8080-014-0096, 
8080-014-0097, 
8080-014-0098, 
8080-014-0099, 
8080-014-0100, 
8080-014-0101, 
8080-014-0102, 
8080-014-0103, 
8080-014-0104, 
8080-014-0109, 
8080-014-0110, 
8080-014-0111, 
8080-014-0112, 
8080-014-0113, 
8080-014-0114, 
8080-014-0115, 
8080-014-0116, 
8080-014-0117.
18.03.2009. 30.09.2009 108
103. „Vīksnas 1", Olaines pag. 8080-009-0083 15.04.2009. 30.09.2009 109
104. „Lauvas" „Jaunmāri", Olaines pag. 8080-004-0235 
8080-004-0234
15.04.2009. 30.09.2009 110
105. „Ūdrainītes", Olaines pag.     8080-009-0034 6.05.2009. 30.09.2009 111
106. „Liepulapiņas", Olaines pag. 8080-008-0145 6.05.2009. 30.09.2009 112
107. „Rudzi", Olaines pag. 8080-008-0240 6.05.2009. 30.09.2009 113
108.

„Vidzemnieki" „Ķikuti", Olaines pag.

(atcelts ar saistošajiem noteikumiemNr.SN11/2021)

8080-014-0061 
8080-014-0051
6.05.2009. 30.09.2009 114
109. „Cerības 1", Olaines pag. 8080-004-0237 6.05.2009. 30.09.2009 115
110. „Stariņi", Olaines pag. 8080-008-0098 20.05.2009. 30.09.2009 116
111. „Vēsmas", Olaines pag. 8080-014-0055 20.05.2009. 30.09.2009 117
112. „Priežkalni" 3.zemes vienība
Rūjas iela 13
Rūjas iela 9
Rūjas iela 1
Rūjas iela 10
Rūjas iela 6
Rūjas iela 17
Rūjas iela 2
Rūjas iela 5, Olaines pag.
 
8080-009-0121
8080-009-0122
8080-009-0124
8080-009-0125
8080-009-0126
8080-009-0120
8080-009-0127
8080-009-0123
3.06.2009.
30.09.2009
118
113. „Demētri", Olaines pag. 8080-014-0064 3.06.2009.
30.09.2009
119
114. „Damdaru lauks", Olaines pag. 8080-010-0036 3.06.2009.
30.09.2009
120
115. „Apšukalni", Olaines pag. 8080-009-0015 3.06.2009.
30.09.2009
121
116. „Blukas" 5.zemes vienība, Olaines pag. 8080-001-0031 3.06.2009.
30.09.2009
122
117. Akācijas iela 38
Akācijas iela 28
Akācijas iela 12
Akācijas iela 6
Akācijas iela 35
Alācijas iela 25
Akācijas iela 7, Olaines pag.
8080-008-0422
8080-008-0423
8080-008-0424
8080-008-0425
8080-008-0426
8080-008-0427
8080-008-0428
3.06.2009.
30.09.2009
123
118. „Vārti", Olaines pag. 8080-005-0010 3.06.2009.
30.09.2009
124
119. „Skadiņi", Olaines pag. 8080-008-0247 3.06.2009.
30.09.2009
125
120. „Staļļi", Olaines pag. 8080-012-0090 3.06.2009.
30.09.2009
126
121. „Jaunupmaļi", Olaines pag. 8080-012-0091 3.06.2009.
30.09.2009
127
122. "Cerības", Olaines pag. 8080-004-0007 17.06.2009.
30.09.2009
128
123. "Dižpļavas" 1.zemes vienība
2.zemes vienība
"Gaidas", Olaines pag.
8080-003-0022
8080-003-0021
8080-003-0001
17.06.2009. 30.09.2009 129
124. "Maijrozītes", Olaines pag. 8080-011-0018 17.06.2009.
30.09.2009
130
125. "Gulbīši", Olaines pag. 8080-012-0134 17.06.2009.
30.09.2009
131
126. Zemgales iela 53, Olaine 8009-001-0345 30.09.2009. 132