Nr. Detālplānojuma (nekustamā īpašuma) nosaukums Nekustamā īpašuma kadasrta Nr. Detālplānojuma uzsākšanas lēmuma datums Lēmuma par nod.sabiedriskai un atzinumu saņemšanai datums Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo not.izdošanu Saistošie noteikumi Nr.
1. „Vaļņu iela 16", Olaines pag. 8080-005-0108 18.03.2009. 03.06.2009. 24.03.2010. 5
2. „Klajumnieki", Olaines pag. 8080-008-0329 17.09.2008. 28.10.2009. 24.03.2010. 6
3. „Saskaņas”, Pārolaine, Olaines pag. 8080-007-0121 17.09.2008. 24.03.2010. 28.07.2010. 11
4. „Laukgaļi”, Ielejas, Olaines pag. 8080-014-0062
 
01.08.2007.
 
24.03.2010.
 
24.11.2010.
 
20