Nr. Detālplānojuma (nekustamā īpašuma) nosaukums Nekustamā īpašuma kadastra Nr. Detālplānojuma uzsākšanas lēmuma datums Lēmuma par nod.sabiedriskai un atzinumu saņemšanai datums Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo not.izdošanu Saistošie noteikumi Nr.
 
1. „Zundas”, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov. 8080 005 0090 18.03.2009. 24.03.2010. 02.08.2011. 10