Noslēgtie iepirkumu līgumi 2015.gadā

 

  Olaines novada pašvaldība

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogic pakalpojumu sniegšanu SIA "Lattelecom Technology" EUR 495,00 No: 28.12.2015.
Līdz: 27.12.2016.
Par "Baskāju takas" labiekārtošanas projektu SIA "MT projekti" EUR 400,00 No: 16.12.2015.
Līdz: 30.12.2015.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā Anita Valeine EUR 110,00 No: 15.12.2015.
Līdz: 16.12.2015.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā Jānis Bojārs EUR 135,00 No: 14.12.2015.
Līdz: 16.12.2015.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā Veronika Mūrniece EUR 135,00 No: 14.12.2015.
Līdz: 16.12.2015.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā Natālija Krušeļņica EUR 110,00 No: 14.12.2015.
Līdz: 16.12.2015.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā Dace Lasmane EUR 135,00 No: 14.12.2015.
Līdz: 16.12.2015.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā Tatjana Berdņikova EUR 24,00 No: 14.12.2015.
Līdz: 16.12.2015.
Par "Jauniešu centra", Veselības ielā 7, pieslēgšanu signalizācijai IK "VASaps" EUR 428,10 No: 14.12.2015.
Līdz: 21.12.2015.
Par programmas NINO parādu piedziņas moduļa dokumentu papildināšanu SIA "ZZ Dats" EUR 1 818,00 No: 14.12.2015.
Līdz: 20.03.2016.
Par burvju triku priekšnesumu Krišjānis Kallings EUR 250,00 No: 10.12.2015.
Līdz: 28.12.2015.
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ezītis" projekta "Labiekārtošanas darbi KDS "Ezītis" koplietošanas teritorijā" finansēšanu KDS "Ezītis" EUR 2 710,32 No: 07.12.2015.
Līdz saistību izpildei
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Komutators" projekta "Par sabiedrības meliorācijas grāvju atjaunošanu" finansēšanu KDS "Komutators" EUR 11 192,51 No: 07.12.2015.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 16.novembra Līguma Nr. ONP 2015/39 Par Olaines novada pašvaldības jauniešu centra telpu remontdarbiem SIA "Mītavas celtnieks" paliek nemainīga No: 04.12.2015.
Līdz: 28.12.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu SIA "IK KHV" EUR 80,00 No: 03.12.2015.
Līdz: 05.12.2015.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī No: 02.12.2015.
Līdz: 01.12.2016.
Par videoklipa izveidošanu Andris Krūmiņš EUR 130,00 No: 01.12.2015.
Līdz: 17.12.2015.
Par remontu Zemgales ielā 25-33, Olainē SIA "Nordplast" EUR 627,65 No: 01.12.2015.
Līdz: 23.12.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 21.aprīļa līguma par energoresursu patēriņu monitpringu ēkās Nr.EPL-15/14 SIA "Ekopilsēta" EUR 2 300,00 No: 30.11.2015.
Līdz: 28.02.2020.
Par Rīgas un Zemgales ielas krustojuma pārbūves būvprojekta izstrādi SIA "IE.LA inženieri" EUR 3 710,00 No: 26.11.2015.
Līdz: 01.03.2016.
Par Olaines novada administrācijas ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 3.stāva foajē, linoleja šuvju remonts SIA "RCKE" EUR 299,70 No: 26.11.2015.
Līdz: 10.12.2015.
Par video materiāla iegādi SIA "DK Media" EUR 300,00 No: 25.11.2015.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 28.septembra Līguma Nr. ONP 2015/31/1 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Datakom" EUR 6 144,00 No: 23.11.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojums SIA "Media Control" EUR 190,42 mēnesī No: 20.11.2015.
Līdz: 31.12.2016.
Par Olaines novada pašvaldības jauniešu centra telpu remontdarbu būvuzraudzību SIA "BŪVALTS" EUR 500,00 No: 16.11.2015.
Līdz saistību izpildei
Par Olaines novada pašvaldības jauniešu centra telpu remontdarbiem SIA "Mītavas celtnieks" EUR 21 829,51 No: 16.11.2015.
Līdz: 28.12.2015.
Par logu nomaiņu Zemgales ielā 21-14, Olainē SIA "Nordplast" EUR 567,32 No: 06.11.2015.
Līdz: 07.12.2015.
Par video materiāla iegādi SIA "DK Media" EUR 100,00 No: 02.11.2015.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr.3 pie 2015.gada 20.oktobra Līguma Nr. ONP 2015/35 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldībai" SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 01.11.2015.
Līdz: 31.10.2016.
Vienošanās Nr.2 pie 2015.gada 20.oktobra Līguma Nr. ONP 2015/35 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldībai" SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 01.11.2015.
Līdz: 31.10.2016.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 20.oktobra Līguma Nr. ONP 2015/35 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldībai" SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 01.11.2015.
Līdz: 31.10.2016.
Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldībai SIA "Sufficio" EUR 8 000,00 No: 01.11.2015.
Līdz: 31.10.2016.
Par darbu olimpiāžu rīcības komisijas darbā Jeļena Alute EUR 85,00 No: 30.10.2015.
Līdz: 17.11.2015.
Par starpnovadu skolēnu futbola sacensību koordinēšanu Marika Broka-Švarca EUR 80,00 No: 30.10.2015.
Līdz:04.11.2015.
Par darbu olimpiāžu rīcības komisijas darbā Ruta Ličāgina EUR 85,00 No: 27.10.2015.
Līdz: 17.11.2015.
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Virši" projekta "DKS "Virši" koplietošanas zemes labiekārtošana, iekšējo pievadceļu izbūve", finansēšanu DKS "Virši" EUR 1 800,00 No: 26.10.2015.
Līdz saistību izpildei
Par 2 dienu semināra novadīšanu Olaines novada pedagogiem "Iespējas izmantot interaktīvo tāfeli" Lelda Balode  216,00 No: 26.10.2015.
Līdz: 29.10.2015.
Par 2 dienu semināra novadīšanu Olaines novada pedagogiem "Iespējas izmantot interaktīvo tāfeli" Ina Domina  216,00 No: 26.10.2015.
Līdz: 29.10.2015.
Par Ziemassvētku noformējuma piegādi Olaines novada pašvaldībai Aktsiaselts Adam Bd filiāle "Adam Decolight Latvia" EUR 22 860,00 No: 23.10.2015.
Līdz: 23.11.2015.
Par mikroklimata parametru mērījumu veikšanu SIA "Ekopilsēta" EUR 780,00 No: 22.10.2015.
Līdz: 10.12.2015.
Par juridiskās palīdzības sniegšanu Zvērināts advokāts Jānis Bramanis EUR 1 375,00 No: 20.10.215.
Līdz saistību izpildei
Par lekcijas novadīšanu Olaines novada pedagogiem "Bērnu tiesību pamati" Zanda Rūsiņa 290,24 No: 14.10.2015.
Līdz: 29.10.2015.
Par Olaines novada pašvaldības galda kalendāra 2016.gadam iespiešanu SIA "FINMARK TRADE filiāle Latvijā" EUR 3 930,00 No: 12.10.2015.
Līdz: 15.12.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2016.gada 11.augusta Līguma Nr. ONP 2015/23 "Par skolēnu pārvadāšanu 2015./2016.m.g. Olaines novadā" AS "Rīgas Taksometru parks" EUR 75 412,00 No: 12.10.2015.
Līdz: 30.06.2016.
Par Olaines novada pašvaldības policijas telpu remontdarbiem SIA "BD&C" EUR 38 529,68 No: 12.10.2015.
Līdz: 11.01.2016.
Par Olaines novada pašvaldības policijas, Jelgavas ielā 32, Olainē, telpu remontdarbu būvuzraudzību SIA "Būvalts" EUR 1 650,00 No: 12.10.2015.
Līdz: 11.01.2016.
Par garāžas Zemgales ielā 20A un 14A, Olainē, Olaines novadā, remontdarbiem SIA "RCKE" EUR 11 657,95 No: 06.10.2015.
Līdz: 12.11.2015.
Par Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijas Veselības ielā 7, būvprojekta ekspertīzi SIA "CMB" EUR 3 960,00 No: 05.10.2015.
Līdz saistību izpildei
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Datakom" EUR 6 316,80 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Zīles" projekta "DKS "Zīles" meliorācijas grāvju tīrīšana", finansēšanu KDS "Zīles" EUR 6 534,00 No: 01.10.2015.
Līdz saistību izpildei
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ezītis" projekta "Dambja nostiprinājuma izbūve KDS "Ezītis" koplietošanas teritorijā", finansēšanu KDS "Ezītis" EUR 11 197,24 No: 01.10.2015.
Līdz saistību izpildei
Par koopeartīvās dārzkopības sabiedrības "Ābele O" projekta "DKS "Ābele O" ceļa seguma atjaunošana", finansēšanu DKS "Ābele O" EUR 5 475,20 No: 01.10.2015.
Līdz saistību izpildei
Par saimnieciski finansiālas darbības revīziju par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim SIA "Auditorfirma Inspekcija AMJ" EUR 3 990,90 No: 30.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Revīzijas pakalpojumu līgums Olaines novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā gada pārskata pārbaudei SIA "Auditorfirma Inspekcija AMJ" EUR 3 990,00 No: 29.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Par DKS "Tiltiņi" projekta "Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Tiltiņi" melioratīvās sistēmas sakārtošana", finansēšanu DKS "Tiltiņi" EUR 7 066,16 No: 28.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Par DKS "Lazdas" projekta "Par koplietošanas ceļu remontu un atjaunošanu uz DKS "Lazdas" koplietošanas zemes", finansēšanu DKS "Lazdas" EUR 4 138,20 No: 28.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Pakalpojuma līguma SIA "Aspired" EUR 2 784,11 No: 23.09.2015.
Līdz: 20.10.2015.
Par novērtēšanas darbu veikšanu SIA "INTERBALTIJA" EUR 240,00 No: 22.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Par Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvprojekta izstrādi SIA "SKONTO BŪVE" EUR 35 280,00 No: 21.09.2015.
Līdz: 20.04.2016.
Par DKS "Aurora-Dārziņi 1" projekta "Koplietošanas zemes labiekārtošana DKS "Aurora-Dārziņi 1" teritorijā", finansēšanu DKS "Aurora-Dārziņi 1" EUR 8 474,02 No: 17.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Par konsultāciju sniegšanu Olaines novada izglītības iestāžu vadītājiem par VIIS datu bāzes jauninājumu izmantošanu darbā Brigita Melnace EUR 75,00 No: 17.09.2015.
Līdz: 25.09.2015.
Vienošanās Nr.2 pie 2015.gada 31.marta līguma Nr. ONP 2015/03 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 32 999,07 No: 15.09.2015.
Līdz: 01.06.2016.
Par Olaines novada administrācijas ēkas Zemgales ielā33, Olainē, Olaines novadā, 3.stāva telpu grupas grīdas daļējo remontu un tīrīšanu SIA "RCKE" EUR 1 846,91 No: 14.09.2015.
Līdz: 21.09.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 31.marta līguma Nr. ONP 2015/03 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 69 517,87 No: 09.09.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par DKS "Ostnieks" projekta "Par dārzkopības sabiedrības "Ostnieks" koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem atjaunošana", finansēšanu DKS "Ostnieks" EUR 3 900,80 No: 07.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Firma "IK KHV" EUR 85,00 No: 07.09.2015.
Līdz: 10.09.2015.
Par Jāņupes karjera pastaigu takas "Saudzē un dzīvo" finansēšanu Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji" EUR 8 595,00 No: 07.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Par DKS "Gavana" projekta "Par dārzkopības sabiedrības "Gavana" koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem izbūve", finansēšanu DKS "Gavana" EUR 4 160,29 No: 03.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Par būvuzraudzības pakalpojumiem Ilmārs Krieviņš EUR 360,00 No: 01.09.2015.
Līdz: 30.06.2016.
Par konsultatīvā darba veikšanu gleznošanas kopas dalībniekiem Kristīne Boļšedvorova EUR 380,64 No: 01.09.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo" pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Vienošanās Nr.2 pie 2014.gada 22.decembra līguma Nr.ONP 2014/46 "Par Medemciema novadgrāvja rekonstrukciju gar autoceļu A-8, Olaines pagastā, Olaines novadā būvniecības darbu veikšanu" SIA "Bauskas meliorācija" EUR  38 541,08 No: 01.09.2015.
Līdz: 18.09.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 24.jūlija līguma Nr. ONP 2015/27 "Par vieglās dienesta automašīnas nomu" SIA "Favorit Rent" paliek nemainīga No: 31.08.2015.
Līdz: 23.07.2017.
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Straume" projekta "DKS "Straume" iekšsaimniecības ceļa periodiskā uzturēšana" finansēšanu KDS "Straume" 6 861,10 No: 28.08.2015.
Līdz saistību izpildei
Par skolēnu pārvadājumu pakalpojumiem SIA "KM Transports" EUR 2 743,40 No: 28.08.2015.
Līdz: 31.05.2016.
Par DKS "VEF-Baloži" projekta "DKS "VEF-Baloži" 4.,5.,6.sektora meliorācijas sistēmas maģistrālo novadgrāvju tīrīšanu" finanšēšanu DKS "VEF-Baloži" EUR 13 546,57 No: 28.08.2015.
Līdz saistību izpildei
Par DKS "Celtnieks" projekta "DKS "Celtnieks" koplietošanas zemes labiekārtošanu pieaugušo un bērnu sabiedriskās un atpūtas vietas izveidei" finansēšanu DKS "Celtnieks" EUR 5 874,68 No: 28.08.2015.
Līdz saistību izpildei
Par ielu vingrotāju šovu Olaines novada Jauniešu dienā Biedrība "Street Warriors" EUR 200,00 No: 21.08.2015.
Līdz: 22.08.2015.
Par muzikālo priekšnesumu nodrošināšanu Olaines novada Jauniešu dienā SIA "RTG GROUP" EUR 150,00 No: 21.08.2015.
Līdz: 22.08.2015.
Par video materiālu uzņemšanu Olaines novada Jauniešu dienā Mazens Zibara EUR 45,00 No: 12.08.2015.
Līdz: 22.08.2015.
Par fotogrāfēšanu Olaines novada Jauniešu dienā Aleksandrs Hrisanfovs EUR 45,00 No: 12.08.2015.
Līdz: 22.08.2015.
Par muzikālā priekšnesuma izpildi un pasākuma vadīšanu Olaines novada Jauniešu dienā Krists Indrišonoks EUR 45,00 No: 12.08.2015.
Līdz: 22.08.2015.
Par pasākuma vadīšanu Olaines novada Jauniešu dienā Aleksandrs Geržatovičs EUR 45,00 No: 12.08.2015.
Līdz 22.08.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Firma  "IK KHV" EUR 85,00 No: 11.08.2015.
Līdz: 12.08.2015.
Par skolēnu pārvadāšanu 2015./2016.m.g. Olaines novadā AS "Rīgas Taksometru parks" EUR 71 122,00 No: 11.08.2015.
Līdz: 30.06.2016.
Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2015.gada 18.februāra līgumā Nr.1 par savstarpējo norēķinu kārtību par IK "Rāga" privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Kripatiņas" sniegtajiem pakalpojumiem IK "Rāga"  paliek nemainīga No: 10.08.2015.
Līdz: 31.08.2015.
Par baleta priekšnesuma nodrošināšanu Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konferencē Biedrība "Modernā baleta biedrība" EUR 350,00 No: 07.08.2015.
Līdz: 28.08.2015.
Par labiekārtošanas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu SIA "FixMan" EUR 3 846,89 No: 05.08.2015.
Līdz: 14.09.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/1 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Komerccentrs DATI grupa" paliek nemainīga No: 05.08.2015.
Līdz: 05.10.2015.
Par pašvaldības apbalvojumu paraugu izstrādāšanu SIA "Ļiza" EUR 300,00 No: 03.08.2015.
Līdz: 31.08.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Firma "IK KHV" EUR 85,00 No: 03.08.2015.
Līdz: 05.08.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Firma "IK KHV" EUR 80,00 No: 04.08.2015.
Līdz: 05.08.2015.
Par muzikālā priekšnesuma nodrošināšanu Ludmila Saveļjeva EUR 60,00 No: 04.08.2015.
Līdz: 22.08.2015.
Par izdevuma "Olaines Domes Vēstis" un citu materiālu, paredzētu publicēšanai, korektūru Randa Lasmane  pēc paveiktā apjoma No: 03.08.2015.
Līdz: 30.12.2015.
Par Olaines novada administrācijas ēkas Zemgales ielā 33, Olainē IV stāva kabineta Nr.401 un 402 durvju ailes remontu SIA "RCKE" EUR 831,61 No: 03.08.2015.
Līdz: 24.08.2015.
Par materiālu gatavošanu "Domes Vēstīm" un mājas lapai Arturs Lagzdiņš EUR 1 600,00 No: 01.08.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par ģeotelpiskās un tās vizuālās attēlošanas uz interneta pārlūka par Olaines novadu veikšana SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" EUR 3 750,00 No: 30.07.2015.
Līdz saistību izpildei
Par āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu SIA "Reino Auto" EUR 4 299,00 No: 29.07.2015.
Līdz: 26.08.2015.
Par darbu sakarā ar Jauniešu dienu 23.augustā Andris Krūmiņš EUR 170,00 No: 29.07.2015.
Līdz: 23.08.2015.
Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Vizbuļi-2" projekta "DKS "Vizbuļi-2" koplietošanas iekšējās melioratīvās (centrālās) sistēmas sakārtošanu, finansēšanu asfaltbetona seguma izbūvi" finansēšanu DKS "Vizbuļi-2" EUR 1 566,73 No: 29.07.2015.
Līdz saistību izpildei
Par bērnu rotaļu laukumu piegādi un uzstādīšanu Olaines pilsētā SIA "KSIL Baltic" EUR 64 135,36 No: 28.07.2015.
Līdz: 07.09.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 18.augusta līguma Nr.ONP 2014/29 "Par tehniskā projekta izstrādi Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai" SIA "Projektēšanas birojs AUSTRUMI" paliek nemainīga No: 28.07.2015.
Līdz: 30.10.2015.
Par bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā pirmsskolas izglītības iestādē "Kripatiņas" IK "Rāga" EUR 174,50 No: 27.07.2015.
Līdz: 31.08.2016.
Par pakalpojumu izmantošanu SIA "Lursoft IT" EUR 170,74 No: 27.07.2015.
Līdz: 01.06.2016.
Par d/s "Liepas" projekta "Dārzkopības sabiedrības "Liepas" iekšējā koplietošanas ceļa asfaltbetona seguma izbūve" finansēšanu D/S "Liepas" EUR 3 206,02 No: 27.07.2015.
Līdz saistību izpildei
Par Olaines novada pašvaldības ceļa izmantošanu smilts transportēšanai un remontu tā bojāšanas gadījumā SIA "SkyLand"  EUR 700,00 No: 24.07.2015.
Līdz: 23.07.2016.
Par vieglās dienesta automašīnas nomu SIA "Favorit Rent" EUR 6 413,52 No: 24.07.2015.
Līdz: 23.07.2017.
Par elektronisko sakaru pakalpojumiem Meža ielā 16, Jaunolainē SIA "BALTCOM TV" EUR 18,00 mēnesī No: 22.07.2015.
Līdz: 21.07.2017.
Par elektronisko sakaru pakalpojumiem Gaismu ielā 6, Stūnīšī, Olaines pagastā SIA "BALTCOM TV" EUR 18,00 mēnesī No: 17.07.2015.
Līdz: 16.07.2017.
Par elektronisko sakaru pakalpojumiem Zemgales ielā 30, Olainē SIA "BALTCOM TV" EUR 18,00 mēnesī No: 17.07.2015.
Līdz: 16.07.2017.
Par personāla vadības pakalpojumu sniegšanu SIA "EXPgroup" EUR 1 250,00

No: 16.07.2015.
Līdz 15.10.2015.

Par dzīvības riska apdrošināšanas pakalpojumiem AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" EUR 617,40
pirmajā gadā
No: 14.07.2015.
Līdz: 13.07.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 22.decembra līguma Nr.ONP 2014/46 "Par Medemciema novadgrāvja rekonstrukciju gar autoceļu A-8, Olaines pagastā, Olaines novadā būvniecības darbu veikšanu" SIA "Bauskas meliorācija" paliek nemainīga No: 14.07.2015.
Līdz: 01.09.2015.
Pae ārējo tīklu elektroapgādes projekta izstrādi "Spulles masīvs" SIA "S.O.S. projekti" EUR 2 100,00 No: 13.07.2015.
Līdz: 01.11.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 85,00 No: 08.07.2015.
Līdz: 10.07.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 90,00 No: 08.07.2015.
Līdz: 10.07.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 85,00 No: 08.07.2015.
Līdz: 10.07.2015.
Par XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu SIA "Tonika L" EUR 2 138,18 No: 07.07.2015.
Līdz: 12.07.2015.
Par XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu SIA "Lielkalnu Centrs" EUR 2 723,64 No: 07.07.2015.
Līdz: 12.07.2015.
Par nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumiem Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle EUR 2 095,80 
pirmajā gadā
No: 07.07.2015.
Līdz: 06.07.2017.
Par ēkas apsaimniekošanu AS "Olaines ūdens un siltums" EUR 51,09 No: 06.07.2015.
Līdz līguma laušanai
Par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem ERGO Insurance SE Latvijas filiāle EUR 26 670,60
pirmajā gadā
No: 06.07.2015.
Līdz: 05.07.2017.
Auto nomas līgums SIA "ARMADA RENT" EUR 22,00 dienā No: 06.07.2015.
Līdz: 05.08.2015.
Par XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu SIA "Tējasroze" EUR 3 782,81 No: 05.07.2015.
Līdz: 12.07.2015.
Par pakalpojuma izpildi un pakalpojuma saņemšanu Aija Vītola EUR 68,18 No: 03.07.2015.
Līdz: 03.07.2015.
Vienošanās par 2010.gada 16.jūlija nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA "Stream Networks" paliek nemainīga No: 01.07.2015.
Līdz: 30.06.2022.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" pēc rēķina saņemšanas No: 01.07.2015.
Līdz: 30.07.2015.
Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu Olaines PII "Dzērvenīte" EUR 708,40 No: 01.07.2015.
Līdz: 12.07.2015.
Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu SIA "FRISTAR" EUR 862,40 No: 30.06.2015.
Līdz: 12.07.2015.
Par elektrotīkla pieslēguma ierīkošanu publisko interneta punktu izveides nodrošināšanai Olaines novadā Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 624,34 No: 29.06.2015.
Līdz saistību izpildei
Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem SIA "Agrosēta" EUR 826 446,28 No: 27.06.2015.
Līdz: 01.06.2016.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 4.jūnija līguma Nr.1ONP/2015 "Par bērnu virvju parka izveidi" SIA "Rekta" EUR 8 836,12 No: 25.06.2015.
Līdz: 30.06.2015.
Par Olaines novada iekšpagalmu atjaunošanas darbu plāna risinājuma izstrādi un provizorisko darbu daudzumu aprēķinu AS "Ceļuprojekts" EUR 3 570,00 No: 19.06.2015.
Līdz: 15.07.2015.
Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "VEF-Baloži" projekta "Koplietošanas zemes labiekārtošana (iekšējo ceļu uzlabošana)" DKS "VEF-Baloži" 1.sektorā, finansēšanu DKS "VEF Baloži" EUR 13 431,18 No: 19.06.2015.
Līdz saistību pilnīgais izpildei
Par nometnes "Enerdžaizers" organizēšanu Neformālās izglītības atbalsta fonds EUR 1 260,00 No: 19.06.2015.
Līdz: 01.08.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 90,00 No: 11.06.2015.
Līdz:16.06.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 85,00 No: 10.06.2015.
Līdz: 16.06.2015.
Laboratorisko izmeklējumu līgums Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" pēc rēķina saņemšanas No: 09.06.2015.
Līdz: 30.12.2015.
Par dzīvokļa Kūdras ielā 15-28, Olainē, remontu SIA "RCKE" EUR 3 187,47 No: 08.06.2015.
Līdz: 20.07.2015.
Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ēdināšanas un īslaicīgas izmitināšanas vietas pakalpojumu samaksu Valsts izglītības satura centrs EUR 12 354,56 No: 08.06.2015.
Līdz: 12.07.2015.
Par semināra novadīšanu pirmskolas pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem Igeta Gaiķe EUR 170,00 No: 05.06.2015.
Līdz: 08.06.2015.
Par Olaines novada 2016.-2019.gada investīciju plāna izstrādi un analīzi SIA "AIM LV" EUR 3 300,00 No: 04.06.2015.
Līdz saistību izpildei
Par bērnu virvju parka izveidi SIA "Recta" EUR 8 222,00 No: 04.06.2015.
Līdz: 30.06.2015.
Par komunikāciju pārbūvi Olaines novadā SIA "Agrosēta" EUR 10 560,14 No: 01.06.2015.
Līdz: 20.07.2015.
Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" Vera Haritonova EUR 490,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
 Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne"  Jeļizaveta Stankeviča  EUR 490,00  No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
 Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne"  Olga Vonoga  EUR 490,00  No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
 Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne"  Vera Gahajeva  EUR 490,00  No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
 Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne"  Velta Šinkarenko  EUR 490,00  No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
 Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne"  Svetlana Opikova  EUR 490,00  No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
 Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne"  Irēna Rimševica  EUR 490,00  No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
 Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne"  Martina Senčurova  EUR 900,00  No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Par dzīvokļa Zemgales ielā 49-30, Olainē, remontu SIA "RCKE" EUR 4 145,38 No: 01.06.2015.
Līdz: 13.07.2015.
Par darbu Olaines sākumskolas vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Tatjana Bardova EUR 550,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Par darbu Olaines sākumskolas vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Tatjana Bardova EUR 450,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Par darbu Olaines sākumskolas vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Aina Vētra-Zemture EUR 450,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Par darbu Olaines sākumskolas vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Ilze Šteinburga EUR 100,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Par darbu Olaines sākumskolas vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Elīna Filipsone EUR 450,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Par darbu Olaines sākumskolas vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Valentīna Ivaņicka EUR 480,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Par darbu Olaines sākumskolas vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Ēriks Saida EUR 150,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2015.gada 29.janvāra līgumā Nr.ONP 2014/50 "Par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem Olaines novada bērniem" SIA "PAELIKA" EUR 228,00 mēnesī 
par vienu bērnu
No: 01.06.2015.
Līdz: 16.08.2015.
Par bezvadu interneta piekļuves punktu izveidi SIA "Komerccentrs DATI grupa" EUR 1 602,68 No: 29.05.2015.
Līdz saistību izpildei
Par nometnes "Supervaronis" organizēšanu Olaines Sporta centrs EUR 570,00 No: 29.05.2015.
Līdz: 07.08.2015.
Par Olaines novada pašvaldības ceļa izmantošanu kokmateriālu transportēšanai un remontu tā bojāšanas gadījumā SIA "BŪVELEMENTI" EUR 700,00 
(drošības nauda)
No: 29.05.2015.
Līdz: 01.07.2015.
Par tehnikas piegādi un uzstādīšanu SIA "ENTV" EUR 150,00 No: 25.05.2015.
Līdz: 08.06.2015.
Par preču piegādi un uzstādīšanu SIA "ENTV" EUR 150,00 No: 25.05.2015.
Līdz: 08.06.2015.
Par nometnes "Discoversummer.jaunolaine2015" organizēšanu Olaines Kultūras centrs EUR 536,00 No: 25.05.2015.
Līdz: 05.06.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 6.maija līguma Nr.ON-1/2015 SIA "Repull" EUR 8 579,05 No: 21.05.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Par lekcijas nolasīšanu Olaines novada mācību iestāžu palīgpersonālam "Bērnu tiesības" Irēna Vilnere EUR 272,00 No: 21.05.2015.
Līdz: 03.06.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 13.maija līguma Nr.ONP 2015/09 "Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines novada pašvaldībai" SIA "TelCom" paliek nemainīga

No: 20.05.2015.
Līdz: 26.05.2015.

Par būves tehniskās apsekošanas atzinumu SIA "Meko V" EUR 600,00 No: 18.05.2015.
Līdz saistību izpildei
Par bērnu vasaras eko-nometnes "Varavīksne" dalībnieku ēdināšanu SIA "Riga Catering" EUR 1 363,64 No: 18.05.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Par velomaršrutu izstrādi Olaines novadā Biedrība "Latvijas Velo informācijas centrs"  EUR 3 995,00 No: 18.05.2015.
Līdz: 17.08.2015.
Nomas līgums SIA "INModul"  EUR 140,00 mēnesī No: 14.05.2015.
Lidz: 31.10.2015.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines novada pašvaldībai SIA "TelCom" EUR 3 766,21 No: 13.05.2015.
Līdz: 26.05.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 1.aprīļa pirkuma-pārdevuma līguma "Par biroja tehnikas izejmateriālu piegādi un printeru apkopi" SIA "Vissofisam.lv" paliek nemainīga No: 13.05.2015.
Līdz: 31.10.2015.
Par bērnu vasaras eko-nometnes "Zaļās dienas" dalībnieku ēdināšanu PII "Magonīte"  EUR 513,00 No: 12.05.2015.
Līdz: 19.06.2015.
Autora līgums Robijs Trankalis EUR 250,00 No: 11.05.2015.
Līdz: 12.05.2015.
Par lekcijas "Tuvie Austrumi (Izraēla, Jordānija, Libāna, Sīrija) novadīšanu Pēteris Strubergs EUR 80,00 No: 11.05.2015.
Līdz: 12.05.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 12.marta līguma Aija Anda Roze paliek nemainīga No: 11.05.2015.
Līdz brīdim, kad tiks noslēgts līgums ar būvuzņēmēju
Par dzīvokļa Pionieru ielā 89-32, Jaunolaine, remontu SIA "Repull" EUR 7 264,59 No: 06.05.2015.
Līdz: 10.06.2015.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekšrtām SIA "Formula" EUR 12,50 mēnesī No: 01.05.2015.
Līdz: 30.04.2016.
Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2015.gada 26.februāra noslēgtajā līgumā Nr.05-01/15/107 par darba vides risku izvērtēšanu SIA "Media Control" paliek nemainīga No: 30.04.2015.
Līdz: 30.09.2015.
Vienošanās pie 2014.gada 1.marta līguma par Olaines novada pašvaldības kapu apsaimniekošanu un uzturēšanu, grozījumiem AS "Olaines ūdens un siltums"  ------ No: 30.04.2015.
Līdz: 28.02.2020.
Līgums par mobilly uzņēmuma konta atvēršanu un izmantošanu SIA "CityCredit" pēc pakalpojuma sniegšanas No: 27.04.2015.
Līdz līguma izbeigšanai
Par energoresursu patēriņa monitoringu ēkās SIA "Ekopilsēta" EUR 1 820,00 No: 21.04.2015.
Līdz: 20.04.2018.
Par bērnu drošības filmas "Lai dzīvo bērni 2015" izveidi un Olaines novada pašvaldības reklāmas izvietošanu SIA "Ziņas TV" EUR 250,00 No: 16.04.2015.
Līdz: 25.10.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 125,00 No: 15.04.2015.
Līdz: 15.04.2015.
Par informatīvi izglītojoša video materiāla izgatavošanu un pārraidīšanu SIA "DK Media" EUR 100,00 No: 15.04.2015.
Līdz saisību izpildei
Par bērnu rotaļu laukumu izveidi Olaines novadā SIA "KSIL BALTIC" EUR 79 242,76 No: 14.04.2015.
Līdz: 29.05.2015.
Par lekcijas "Personīgā labklājība un laime" nolasīšanu Anda Upmane EUR 120,00 No: 14.04.2015.
Līdz:14.04.2015.
Papildus vienošanās pie 2010.gada 23.novembra līguma SIA "Getliņi EKO"  paliek nemainīga No: 14.04.2015.
Līdz: 30.04.2015.
Par autoparka uzraudzības sistēmas pirkumu, uzstādīšanu un servera nomu SIA "Autonams"  EUR 376,00 No: 08.04.2015.
Līdz: 07.04.2018.
Par publiskā pakalpojuma sniegšanu LR Valsts zemes dienests pēc pakalpojuma sniegšanas No: 08.04.2015.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 1.aprīļa līguma Nr.ONP 2015/04 "Par soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanu Olaines novadā" SIA "MALIX" EUR 11 569,92 No: 08.04.2015.
Līdz: 05.05.2015.
Par soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanu Olaines novadā SIA "MALIX" EUR 11 960,00 No: 01.04.2015.
Līdz: 05.05.2015.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 12,50 mēnesī No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
Par biroja tehnikas izejmateriālu piegādi un printeru apkopi SIA "Vissofisam.lv" EUR 3 125,58 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.10.2015.
Par pakalpojumu sniegšanu SIA "Alīse"  pēc pakalpojuma sniegšanas No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 9 264,46 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Neste Latvija" EUR 20 164,39 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
Par mirušo cilvēku (ķermeņa daļu) transportēšanu Valsts policija pēc pakalpojumu sniegšanas No: 31.03.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 68 978,68 No: 31.03.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par istabas 7B, Rīgas ielā 8-7, Olainē, Olaines novadā, remontu SIA "RCKE" EUR 4 085,95 No: 26.03.2015.
Līdz: 28.04.2015.
Par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Biedrība "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" EUR 19,24 ceturksnī No: 25.03.2015.
Līdz: 24.03.2016.
Par istabas 7A, Rīgas ielā 8-7, Olainē, Olaines novadā, remontu SIA "RCKE" EUR 4 085,95 No: 23.03.2015.
Līdz: 28.04.2015.
Par ziedu grozu "Jiflor 800" iegādi un piegādi SIA "M-2" EUR 2 050,00 No: 23.03.2015.
Līdz: 15.04.2015.
Par darbu ar olaines 2.vidusskolas pedagogiem par tēmu "Latviešu valoda bilingvāla mācību procesa pilnveidošanai, jaunas darba metodes" Dace Anstrate EUR 540,00 No: 19.03.2015.
Līdz: 30.04.2015.
Par urnu piegādi un uzstādīšanu Olaines novadā SIA "Rinetta"  EUR 3 504,94 No: 18.03.2015.
Līdz: 19.05.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 140,00 No: 16.03.2015.
Līdz: 16.03.2015.
Par videonovērošanas sistēmas apkalpošanu SIA "Belam-Rīga" EUR 3 933,00 No: 13.03.2015.
Līdz: 31.03.2015.
Par konsultatīva atbalsta sniegšanu iepirkumu komisijai sakarā ar iepirkuma procedūras organizēšanu un izsludināšanu saskaņā ar tehnisko projektu "Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija" Aija Anda Roze  EUR 20,00 par stundu No: 12.03.2015.
Līdz brīdim, kad tiks noslēgts līgums ar būvuzņēmēju
Par "Jāņupe-2" projekta "DKS "Jāņupe-2" Ziemeļu un Rietumu ceļa seguma atjaunošana", finansēšanu DKS "Jāņupe-2" EUR 5 111,03 No: 05.03.2015.
Līdz saistību izpildei
Par "Jāņupe-2" projekta "DKS "Jāņupe-2" koplietošanas infrastruktūras (ceļa) seguma atjaunošana" finansēšanu DKS "Jāņupe-2" EUR 6 823,26 No: 05.03.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par tautas deju kolektīvu metodiskās apvienības vadīšanu Daina Marija Zozuļa EUR 83,00 No: 03.03.2015.
Līdz: 23.03.2015.
Sistēmas OZOLS ieviešanas un uzturēšanas līgums SIA "Ozols Grupa" EUR 1 980,00 No: 02.03.2015.
Līdz: 01.03.2016.
Par tehniskās dokumentācijas izstrādi saskaņā ar 24.05.2011. MK noteikumu Nr.408 projektam "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra" IV kārta" Eiropas Reģionālā attīstības biedrība EUR 1 200,00 No: 27.02.2015.
Līdz saistību izpildei
Par pakalpojumu sniegšanu SIA "SILIN" pēc pakalpojumu sniegšanas No: 27.02.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Darba vides risku izvērtēšana SIA "Media Control" EUR 185,00 No: 26.02.2015.
Līdz: 30.04.2015.
Par izdevuma "Mūsu bērns" iegādi SIA "West Solutions" EUR 499,46 No: 26.02.2015.
Līdz: 31.03.2015.
Pielikums Piegādes un/vai Nomas un servisa līgumam SIA "EDEN SPRINGS LATVIA" EUR 3,86 par pudeli No: 24.02.2105.
Līdz: 29.01.2016.
Par energosertifikāta izstrādi SIA "Ekopilsēta" EUR 140,00 No: 20.02.2015.
Līdz: 27.02.2015.
Par energosertifikāta izstrādi SIA "Ekopilsēta" EUR 140,00 No: 20.02.2015.
Līdz: 27.02.2015.
Par energosertifikāta izstrādi OPII "Zīle" SIA "Ekopilsēta" EUR 140,00 No: 20.02.2015.
Līdz: 27.02.2015.
Par energosertifikāta izstrādi OPII "Zīle" SIA "Ekopilsēta" EUR 140,00 No: 20.02.2015.
Līdz: 27.02.2015.
Par apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšanu SIA "Colemont FKB Latvia" EUR 7 425,00 No: 16.02.2015.
Līdz: 15.02.2018.
Par apmācību programmas izveidošanu un novadīšanu Olaines novada jauniešu projektu pieteicējiem Brigita Medne EUR 100,00 No: 12.02.2015.
Līdz: 01.03.2015.
Par novērtēšanas darbu veikšanu SIA "INTERBALTIJA" EUR 440,00 No: 08.02.2015.
Līdz: 28.02.2015.
Par dzīvokļa Zemgales ielā 28-4, Olainē, Olaines novadā, remontu SIA "Remonta Celtnicības kantoris" EUR 4 309,06 No: 05.02.2015.
Līdz:13.03.2015.
Par uguņošanu Olainē 2015.gada 21.februārī SIA "Svētku aģentūra" EUR 2 500,00 No: 05.02.2015.
Līdz: 21.02.2015.
Par logu nomaiņu Jelgavas ielā 22-34, Olainē SIA "Nordplast" EUR 842,58 No: 03.02.2015.
Līdz: 08.04.2015.
Par obligāto veselības pārbaužu veikšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" Nr.5APSD-35-2015 iesaistītajiem bezdarbniekiem SIA "Olaines veselības centrs" EUR 28,46 par cilvēku No: 02.02.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par konsultatīvā darba veikšanu gleznošanas kopas dalībdiekiem Kristīna Boļšedvorova EUR 499,59 No: 01.02.2015.
Līdz: 30.06.2015.
Par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem Olaines novada bērniem SIA "PAELIKA" EUR 115 170,00 No: 29.01.2015.
Līdz: 30.12.2015.
Par savstarpējo sadarbību Olaines novada jauniešu biedrība "Mākonis" EUR 1 500,00 No: 29.01.2015.|
Līdz: 31.12.2015.
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"  EUR 171,90 No: 28.01.2015.
Līdz: 31.01.2015.
Par poligrāfisko pakalpojumu sniegšanu - izdevuma "Olaines Domes vēstis" iespiešanu SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala"  pēc sniegto pakalpojumu apjoma No: 27.01.2015.
Līdz līguma izpildei
Par sūtījumu piegādi SIA "Abonēšanas un piegādes centrs ACD" pēc izplatīto avīžu skaita No: 26.01.2015.
Līdz: 30.12.2015.
Par izpētes un sagatavošanas darbiem mērniecības veikšanai Blijas 50-2, Blijas, Olaines pagastā SIA "MaksGEO" EUR 280,00 No: 26.01.2015.
Līdz: 19.03.2015.
Par izdevuma "Olaines Domes Vēstis" un citu materiālu, paredzētu publicēšanai, korektūru Randa Lasmane  EUR 145,11 mēnesī No: 23.01.2015.
Līdz: 30.06.2015.
Olaines pilsētas un novada zīmola pozicionējums un komunikācijas stratēģijas izstrāde SIA "Nords Porter Novelli EUR 3 990,00 No: 22.01.2015.
Līdz: 22.03.2015.
Par informatīva video materiāla sagatavošanu SIA "Ziņas TV" EUR 150,00 No: 22.01.2015.
Līdz: 29.01.2015.
Par materiālu sagatavošanu Olaines Domes vēstīm Arturs Lagzdiņš EUR 3 080,00 No: 22.01.2015.
Līdz: 31.08.2015.
Nomas un servisa līgums SIA "Berendsen Tekstila Serviss"  pēc rēķina No: 22.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par Olaines zinātnes dizaina objektu maršruta koncepta un metu projekta izstrādi SIA "Nords Event Communications" EUR 3 990,00 No: 22.01.2015.
Līdz: 07.04.2015.
Par Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošanu RKF SIA "ELEKOMS" EUR 87 308,10 No: 21.01.2015.
Līdz: 28.02.2018.
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 1.novembra līguma Nr.13/13 "Par sadarbību apsardzes - ugunaizsardzības - trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju par šiem jautājumiem sniegšanā" IK "VASaps"  -------- 20.01.2015.
līguma izbeigšana
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 1.novembra līguma Nr.12/13 SIA "MS VEGA"  -------- 20.01.2015.
līguma izbeigšana
Par pakalpojumu sniegšanu "Olaines Domes vēstis" sagatavošanas procesā SIA "AKTINO" pēc veiktā pasūtījuma izpildes No: 15.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par sociālo pakalojumu Latvijas Sarkanais krusts EUR 8,54 par klientu No: 13.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Firma IK "KHV" EUR 200,00 No: 12.01.2015.
Līdz: 15.01.2015.
Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finanšēšanu Olaines novadā Salaspils novada dome EUR 2 270,00 No: 10.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par darbu ar pedagogiem par tēmu "Latviešu valoda bilingvāla mācību procesa pilnveidošanai" Velta Šinkarenko EUR 828,00 No: 07.01.2015.
Līdz: 30.01.2015.
Par darbu ar pedagogiem par tēmu "Latviešu valoda bilingvāla mācību procesa pilnveidošanai" Dace Anstrate EUR 648,00 No: 07.01.2015.
Līdz: 30.01.2015.
 
Par KDS "Ezītis" projekta "Atkritumu konteineru laukuma Nr.2 ierīkošana Ezīša ciematā" finansēšanu  KDS "Ezītis" EUR 464,54 No: 07.01.2015.
Līdz līguma izpildei
 
Par autoruzraudzību būvprojektā "Medemciema novadgrāvja rekonstrukcija" VSIA "Meliorprojekts" EUR 413,22 No: 05.01.2015.
Līdz saistību izpildei
Būvuzraudzības līgums objektam "Medemciema novadgrāvju rekonstrukcija" Ivars Lagzdiņš EUR 450,00 No: 05.01.2015.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr.2 pie 2014.gada 1.jūlija līguma Ilmārs Krieviņš  EUR 308,98 No: 05.01.2015.
Līdz: 01.06.2015.
Par stāstu filmēšanu Olaines novada aktualitātēm SIA "Latgales reģionālā televīzija" EUR 402,93 No: 05.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Vienošanās protokols Nr.5 "Par Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošanu" laikā no 01.03.2010. līdz 28.02.2015. RKF SIA "ELEKOMS" paliek nemainīga No: 05.01.2015.
Līdz: 28.02.2015.
Par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu starp Olaines novada pašvaldību un SIA "Zemgales 29" SIA "Zemgales 29" EUR 309 901,32 No: 05.01.2015.
Līdz: 28.02.2018.
 
Par apsardzi SIA "MS VEGA"  EUR 317,31 mēmesī No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par sadarbību apsardzes - ugunsaizsardzības - trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju par šiem jautājumiem sniegšanā IK "VASaps" EUR 324,41 mēnesī No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Izmaiņas 2010.gada 1.decembra līgumā Nr.10/120-03-12 "Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu" AS "Olaines ūdens un siltums"  paliek nemainīga No: 01.01.2015.
Līdz līguma izbeigšanai
Izmaiņas 2010.gada 1.decembra līgumā Nr.10/120-03-12 "Par dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu" AS "Olaines ūdens un siltums"  paliek nemainīga No: 01.01.2015.
Līdz līguma izbeigšanai

 

Olaines 1.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par mēbeļu piegādi Olaines 1.vidusskolai SIA "DZINTARKALNI 21" EUR 17 119,08 No: 22.12.2015.
Līdz: 22.01.2016.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 4.augusta Līguma Nr. ONP 2015/06 Par Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukciju SIA "TORENSBERG" EUR 195 338,65 No: 18.12.2015.
Līdz: 03.01.2016.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Olaines 1.vidusskolā SIA "Baltic Restaurants Latvia" EUR 164 419,96
vienā gadā
No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2017.
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo" pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Par Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukciju SIA "TORENSBERG"  EUR 187 692,06 No: 04.08.2015.
Līdz: 03.01.2016.
Par kancelejas preču piegādi Olaines 1.vidusskolai SIA "Officeday Latvia" EUR 3 305,79 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.

 

Olaines 2.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par civilās aizsardzības plāna aktualizāciju SIA "Media Control" EUR 150,00 No: 01.12.2015.
Līdz: 01.03.2016.
Par projektēšanas darbu "Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra, sporta un trenažieru zāles būvprojekta izstrāde" projekta vadību un uzraudzību SIA "Būvalts" EUR 1 281,00 No: 26.11.2015.
Līdz saistību izpildei
Par Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra, sporta un trenažieru zāles būvprojekta izstrādi SIA  "BM-projekts" EUR  12 450,00 No: 25.11.2015.
Līdz: 24.05.2016.
Par interaktīvās tāfeles un projektoru piegādi un uzstādīšanu SIA "Lielvārds IT" EUR 4 716,66 No: 21.09.2015.
Līdz: 20.10.2015.
Par Olaines 2.vidusskolas darbinieku medicīnas apskates veikšanu Astra Miķelsone EUR 696,00 No: 15.09.2015.
Līdz: 30.12.2015.
Par jumta vietējo remontu Olaines 2.vidusskolā SIA "RCKE" EUR 487,49 No: 14.09.2015.
Līdz: 28.09.2015.
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo" pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Olaines 2.vidusskolā SIA "Baltic Restaurants Latvia" EUR 176 585,52
vienā gadā
No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2017.
Par Olaines 2.vidusskolas darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšanu SIA "Olaines veselības centrs" EUR 2 694,50 No: 24.08.2015.
Līdz: 30.09.2015.
Par ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra nomu Olaines 2.vidusskolā SIA "Baltic Restaurants Latvia" EUR 307,22 No: 24.08.2015.
Līdz: 31.08.2015.
Par logu mazgāšanu Olaines 2.vidusskolā SIA "Vivar Serviss" EUR 1 410,00 No: 10.08.2015.
Līdz: 25.08.2015.
Kanalizācijas izvadu remonts Olaines 2.vidusskolā SIA "Melnet-GROUP" EUR 3 103,02 No: 30.07.2015.
Līdz: 20.08.2015.
Par mēbeļu piegādi Olaines 2.vidusskolā SIA "NV Stils" EUR 7 796,37 No: 17.07.2015.
Līdz: 15.08.2015.
Par elektroenerģijas tirdzniecību AS "Latvenergo" EUR/kwh 0,05890 No: 01.07.2015.
Līdz 31.08.2015.
Par Olaines 2.vidusskolas klašu un citu telpu remontdarbiem SIA "Mītavas celtnieks" EUR 33 176,51 No: 29.06.2015.
Līdz: 10.08.2015.
Par videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Olaines 2.vidusskolā SIA "BST engineering" EUR 14 992,45 No: 25.06.2015.
Līdz: 10.08.2015.
Autoruzraudzības līgums projektam "Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 2.vidusskolā" SIA "Telekom Serviss" EUR 650,00 No: 15.06.2015.
Līdz pušu saistību izpildei
Par darbu "Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Olaines 2.vidusskolā" projekta vadību un būvuzraudzību SIA "Būvalts" EUR 909,09 No: 12.06.2015.
Līdz savstarpējo saistību izpildei
Par Olaines 2.vidusskolas klašu un citu telpu remontdarbu projekta vadību un būvuzraudzību SIA "Būvalts" EUR 1 570,24 No: 12.06.2015.
Līdz savstarpējo saistību izpildei
Par ģērbtuves skapīšu piegādi Olaines 2.vidusskolā SIA "R&T" EUR 2 376,00 No: 08.06.2015.
Līdz: 20.07.2015.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines 2.vidusskolai SIA "TelCom" EUR 6 542,23 No: 11.05.2015.
Līdz: 24.05.2015.
Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Olaines 2.vidusskolā SIA "MELATS" EUR 1 297,52 No: 14.04.2015.
Līdz saistību izpildei
Par kancelejas preču piegādi Olaines 2.vidusskolas vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 3 966,94 No: 01.04.2016.
Līdz: 31.03.2016.
Par darba apģērba piegādi Olaines 2.vidusskolas vajadzībām SIA "ALMONT" EUR 826,45 No: 25.03.2015.
Līdz pilnīgai saistību izpildei
Skatuves noma Salaspils kultūras namā (bērnu deju kolektīvu skates mēģinājums) Olaines 2.vidusskolas skolēniem Salaspils novada kultūras nams "Enerģētiķis" EUR 28,00 No: 10.03.2015.
Līdz: 10.03.2015.
Grāmatu piegāde Olaines 2.vidusskolai SIA "Nolans" pēc rēķina No: 20.02.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Darba vides iekšējo uzraudzību un ugunsdrošības pakalpojumi Olaines 2.vidusskolā SIA "Media Control" EUR 997,67
(EUR 83,14 mēnesī)
No: 17.01.2015.
Līdz: 16.01.2016.
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apkalpošanas darbu veikšana Olaines 2.vidusskolā SIA "BALTVENT" EUR 1 999,92
(EUR 166,66 mēnesī)
No:16.01.2015.
Līdz: 15.01.2017.
AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana un apkope Olaines 2.vidusskolā IK "VASaps" EUR 328,10 mēnesī No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Centralizētā apsardze Olaines 2.vidusskolā SIA "Vega MS" EUR 326,70 mēnesī No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.


Olaines Kultūras centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Sabiedriskās kārtības un drošības prasību izpildes nodrošināšanas līgums Publisko pasākumu laikā SIA "Berkuts Latvija" EUR 312,40 No: 31.12.2015.
Līdz: 01.01.2016.
Par koncertu "Klasiskās mūzikas skaņās, stīgās, melodijās" SIA "SANGLE" EUR 360,00 No: 22.12.2015.
Līdz: 30.12.2015.
Grupas "DESERTS" muzikālais nodrošinājuma Jaungada pasākumā Biedrība "Jaunatnes Tehnisko sporta veidu centrs" EUR 780,00 No: 15.12.2015.
Līdz: 01.01.2016.
Par Jaungada Retro disko muzikālo nodrošinājumu IK "Karivero" EUR 500,00 No: 14.12.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par saldumu paciņu piegādi SIA "8.8.8." EUR 805,00 No: 08.12.2015.
Līdz: 17.12.2015.
Ekspluatē produktu ALISE-I Olaines bibliotēkā SIA "Tieto Latvia" EUR 298,80 No: 05.12.2015.
Līdz: 04.12.2016.
Paklāju noma Bibliotēku pasākumā Jaunolaines Kultūras namā AS "Berendsen Tekstila Serviss" EUR 78,65 No: 03.12.2015.
Līdz: 08.12.2015.
Pakalpojuma līgums SIA "Rozīte" EUR 2 150,00 No: 01.12.2015.
Līdz: 04.12.2015.
Pakalpojuma līgums Mārtiņš Kirsis EUR 2 000,00 No: 01.12.2015.
Līdz: 04.12.2015.
Izrādes "Sunītis un Kaķīte" sniegšana Olaines Kultūras namā SIA "Reklāmas un servisa firma "BUTAFORI" EUR 300,00 No: 19.11.2015.
Līdz: 25.11.2015.
Par koncertprogrammas atskaņošanu Biedrība "Vīgneru Ernesta institūts" EUR 2 200,00 No: 11.11.2015.
Līdz: 19.11.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 14.septembra Līguma Nr. ONP 2015/30 "Par remontdarbiem un ventilācijas izbūvi Jaunolaines Kultūras namā" SIA "Konceps AJ" paliek nemainīga No: 09.11.2015.
Līdz: 18.12.2015.
Brunču un ņieburu izgatavošana VPDK "Janita" un BDK "Oļi" SIA "MUDURI" EUR 2 927,70 No: 04.11.2015.
Līdz: 18.12.2015.
Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu ar pieslēgumu pie esošā apsardzes paneļa Jaunolaines Kultūras namā IK "VASaps" EUR 424,40 No: 02.11.2015.
Līdz: 06.11.2015.
Bērnu deju kolektīva "Oļi" dalībnieku nokļūšana un piedalīšanās deju koncertos Boinicē, Slovākijā SIA "Dzintar-SKO" EUR 3 000,00 No: 19.10.2015.
Līdz: 26.10.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 24.septembra Līguma Nr. ONP 2015/31/16/OKC "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Datakom" EUR 2 016,00 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Datakom" EUR 1 728,00 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par skaņošanas un gaismošanas pakalpojumu sniegšanu "Dzērveņu festivāla" laikā Olaines Mežaparka estrādē SIA "Muzikālā Dizaina Grupa" EUR 2 053,14 No: 19.09.2015.
Līdz: 19.09.2015.
Par muzikālā pakalpojuma sniegšanu Olaines Mežaparka estrādē SIA "GREEN ISLE" EUR 1 157,03 No: 19.09.2015.
Līdz: 19.09.2015.
Civiltiesiskās aprdošināšanas polise pasākumam ERGO Insurance SE EUR 33,00 No: 19.09.2015.
Līdz: 19.09.2015.
Autoruzraudzības līgums SIA "I.K.R." EUR 330,58 No: 16.09.2015.
Līdz: 10.11.2015.
Atrakciju noma "Dzērveņu festivālā" SIA "Sniega cilvēks" EUR 395,00 No: 15.09.2015.
Līdz: 19.09.2015.
Radošo darbnīcu rīkošana SIA "Aspired" EUR 722,00 No: 15.09.2015.
Līdz: 19.09.2015.
Par remontdarbiem un ventilācijas izbūvi Jaunolaines Kultūras namā SIA "Konceps AJ" EUR 27 768,06 No: 15.09.2015.
Līdz: 10.11.2015.
Par darbu "Remontdarbi un ventilācijas izbūve" Jaunolaines Kultūras namā" projekta vadību un būvuzraudzību SIA "Būvalts" EUR 1 350,00 No: 15.09.2015.
Līdz pilnīgai saistību izpildei
Par izrādes "Sunītis un Kaķenīte" izrādīšanu SIA "Reklāmas un servisa firma "BUTAFORI"" EUR 353,00 No: 11.09.2015.
Līdz: 12.09.2015.
Par pasākuma Rock Out organizēšanu un norises vadīšanu Olainē SIA "REFS" EUR 4 132,23 No: 05.09.2015.
Līdz: 05.09.2015.
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo" pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Par skaņošanas un gaismošanas pakalpojumiem Olaines novada Jauniešu dienas pasākumā SIA "Eiropas skaņa" EUR 1 501,00 No: 13.08.2015.
Līdz: 22.08.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/4 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Komerccentrs DATI grupa" paliek nemainīga No: 05.08.2015.
Līdz: 05.10.2015.
Par kinofilmas "Ar mīlestību Rozija" demonstrēšanu SIA "ART un ecēt" EUR 887,00 No: 31.07.2015.
Līdz: 07.08.2015.
Par mākslas filmas "MODRIS" demonstrēšanas tiesību un demonstrēšanas nodrošināšanu Olaines Mežaparka estrādē 2015.gada 3.jūlijā SIA "ART un ecēt" EUR 847,00 No: 03.07.2015.
Līdz: 03.07.2015.
Radošo darbnīcu organizēšana SIA "ASPIRED" EUR 520,00 No: 03.07.2015.
Līdz: 03.07.2015.
Par lielās zāles krēslu piegādi Jaunolaines Kultūras namam SIA "Omega Ekspress" EUR 16 800,00 No: 01.07.2015.
Līdz: 25.08.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 29.jūnija Līguma Nr. ONP 2015/14 "Par apskaņošanas aparatūras piegādi Olaines Kultūras centram" SIA "Audio AE" EUR 16 764,34 No: 30.06.2015.
Līdz: 13.11.2015.
Par apskaņošanas aparatūras piegādi Olaines Kultūras centram SIA "Audio AE" EUR 17 351,20 No: 29.06.2015.
Līdz: 01.07.2015.
Konkursa nodrošināšana SIA "JF-7" EUR 3 850,00 No: 20.06.2015.
Līdz: 20.07.2015.
Deju semināra apkalpošana Apšuciemā SIA "JURITA" EUR 1 652,89 No: 18.06.2015.
Līdz: 05.07.2015.
Par pāsākuma "Brīnumainā vasara" dalībnieku vizināšanu ar zirgiem IK "Irina Abramova" EUR 200,00 No: 17.06.2015.
Līdz: 03.07.2015.
Par apsardzi rokfestivālā 20.06.2015. SIA "Berkuts Latvia" EUR 144,00 No: 17.06.2015.
Līdz: 20.06.2015.
Rokfestivāla pasākuma apdrošināšana 20.06.2015. ERGO Insurance SE EUR 90,00 No: 16.06.2015.
Līdz: 20.06.2015.
Transporta pakalpojumi braucienam uz Magdeburgu SIA "Hansabuss Latvia" EUR 3 600,00 No: 15.06.2015.
Līdz: 12.07.2015.
Par mākslinieces Olgas Rajeckas CD diska prezentācijas koncertu "Buramdziesmas" Olaines Mežaparka estrādē SIA "IB Versija" EUR 1 500,00 No: 14.06.2015.
Līdz: 20.06.2016.
Par muzikālo pakalpojumu 23.06.2015. SIA "Mia Musica" EUR 540,00 No: 10.06.2015.
Līdz: 23.06.2015.
Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica 2015" dalībnieku ēdināšana Rēzeknes 3.vidusskola EUR 52,00 No: 10.06.2015.
Līdz: 18.07.2015.
Mobilās skatuves, gaismas un  skaņu tehnikas noma festivālā "Hush...Here We Are" SIA "Naktsmaiņa Pro" EUR 1 528,93 No: 10.06.2015.
Līdz: 20.06.2015.
Skaņu un gaismas aparatūras apkalpošana SIA "Naktsmaiņa Pro" EUR 2 045,08 No: 10.06.2015.
Līdz: 20.06.2015.
Gaismas un skaņas aparatūras tehnikas nodrošinājums 20.jūnija pasākumā IK "A.S.G. Noma" EUR 1 200,00 No: 05.06.2015.
Līdz: 20.06.2015.
Par kinofilmas "Freimis.Mārtiņš Freimanis" demonstrēšanu SIA "Art un Ecēt" EUR 847,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 05.06.2015.
Par gaismas un skaņas aparatūras tehnisko pakalpojumu 10.jūnija pasākumā IK "A.S.G. Noma" EUR 1 139,00 No: 01.06.2015.
Līdz: 10.06.2015.
Gaismu bibliotēkas firmas SHARP kopēšanas iekārtas apkope un remonts SIA Formula" EUR 14,70 No: 31.05.2015.
Līdz: 31.05.2015.
Jaunolaines bibliotēkas firmas SHARP kopēšanas iekārtas apkope un remonts SIA "Formula" EUR 14,70 No: 31.05.2015.
Līdz 31.05.2015.
Par pakalpojumu sniegšanu "Lidmodelisma paraugdemonstrējumi" Olaines novada svētkos 23.05.2015. SIA "A-Z Technologies" EUR 326,45 No: 23.05.2015.
Līdz: 23.05.2015.
Pasākuma apdrošināšana Olaines novada svētkiem 23.05.2015. ERGO Insurance SE EUR 69,00 No: 18.05.2015.
Līdz: 23.05.2015.
Motociklu paraugdemonstrējumi Olaines novada svētkos 23.05.2015. Biedrība "Moto sporta klubs" EUR 1 500,00 No: 18.05.2015.
Līdz: 23.05.2015.
Par skaņas un gaismas aparatūras nomas pakalpojuma sniegšanu Olaines novada svētkos 23.05.2015. SIA "Muzikālā Dizaina Grupa" EUR 2 053,14 No: 14.05.2015.
Līdz: 23.05.2015.
Atrakciju noma Olaines novada svētkiem 23.05.2015. SIA "Velo atrakcijas" EUR 1 155,75 No: 14.05.2015.
Līdz 23.05.2015.
Grupas "Keksi" koncerta nodrošināšana Olaines novada svētkos 23.05.2015. SIA "EB MUSIC" EUR 2 247,19 No: 13.05.2015.
Līdz: 23.05.2015.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Kultūras centrs" SIA "TelCom" EUR 1 338,65 No: 13.05.2015.
Līdz 26.05.2015.
Vēdināšanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde SIA "IKR" EUR 800,00 No: 11.05.2015.
Līdz: 29.06.2015.
Konkursa "Latvijas Karaoke čempionāts 2015" sagatavošana un apskaņošana Olaines novada svētkos 23.05.2015. SIA "Mr Karaoke" EUR 400,00 No: 14.04.2015.
Līdz: 23.05.2015.
Par klavieru skaņošanu, remonta un apkopes darbu veikšanu Olaines Kultūras namā J/U "ASL Konsultants" EUR 90,00 No: 09.04.2015.
Līdz: 09.04.2015.
Par kancelejas preču piegādi Olaines Kultūras centra vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 6 198,35 No: 01.04.2016.
Līdz: 31.03.2016.
Telpu noma deju kolektīva "Oļi" un "Janita" mēģinājumam Salaspils novada kultūras nams "Enerģētiķis" EUR 42,00 No: 24.03.2015.
Līdz: 24.03.2015.
Par muzikālo nodrošinājumu ansambļu sadziedāšanās pasākumā Edgars Linde EUR 270,00 No: 19.03.2015.
Līdz: 28.03.2015.
Telpu noma deju kolektīva "Pienenīte" mēģinājumam Salaspils novada kultūras nams "Enerģētiķis" EUR 28,00 No: 26.02.2015.
Līdz: 26.02.2015.
Par skaņošanas un gaismošanas pakalpojumu sniegšanu.
Skatuves konstrukciju nodrošināšana, apskaņošana un izgaismošana.
SIA "Eiropas Skaņa" EUR 1 400,00 No: 21.02.2015.
Līdz: 21.02.2015.
Svētku salūta nodrošināšana Olaines pilsētas 48.gadadienā SIA "Svētku aģentūra" EUR 826,45 No: 21.02.2015.
Līdz: 21.02.2015.
Muzikālais Ritma šovs SIA "PULSA EFFECT MANAGEMENT" EUR 1 700,00 No: 12.02.2015.
Līdz: 21.02.2015.
Gaismas aparatūras noma un pasākuma izgaismošana SIA "ASGS" EUR 3 116,00 No: 12.02.1025.
Līdz: 21.02.2015.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšas polise Olaines pilsētas 48.dzimšanas dienas pasākumiem SE ERGO Insurance EUR 68,00 No: 02.02.2015.
Līdz: 21.02.2015.
Darba aizsardzības uzraudzība SIA "Media Control" EUR 674,48 No: 30.01.2015.
Līdz: 31.12.2016.
Par tiesībām izmantot autoru muzikālos darbus publiskā izpildījumā Jaunolaines Kultūras namā Biedrība AKKA/LAA pēc pasākumu norises atskaites No: 22.01.2015.
Līdz: 31.12.2016.
Par tiesībām izmantot autoru muzikālos darbus publiskā izpildījumā Olaines Kultūras centrā Biedrība AKKA/LAA pēc pasākumu norises atskaites No: 22.01.2015.
Līdz: 31.12.2016.
Par sadarbību apsardzes-ugunsaisardzības-trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju sniegšanā IK "VASaps" EUR 169,40 mēnesī No: 01.01.2015
Līdz: 31.12.2015.
 
Par Olaines Kultūras centra ēku centralizēto apsardzi  SIA "VEGA MS" EUR 328,59 mēnesī

No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015
 

 

Olaines Mūzikas un mākslas skola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš

Par kancelejas preču piegādi Olaines Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām

SIA "Officeday Latvia" EUR 661,16 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.

Olaines PII "Dzērvenīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Datakom" EUR 633,60 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo" pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/3 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Komerccentrs DATI grupa" paliek nemainīga No: 05.08.2015.
Līdz: 05.10.2015.
Par mēbeļu piegādi Olaines PII "Dzērvenīte" SIA "Volken Berg" EUR 10 186,00 No: 28.07.2015.
Līdz: 10.08.2015.
Par Olaines PII "Dzērvenīte" grupu un citu telpu remontdarbiem SIA "GARLICS" EUR 13 720,98 No: 13.07.2015.
Līdz: 13.08.2015.
Par bērnu rotaļu laukuma ar gumijas segumu piegādi un uzstādīšanu Olaines PII "Dzērvenīte" SIA "KSIL BALTIC" EUR 11 912,96 No:10.07.2015.
Līdz: 31.07.2015.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines PII "Dzērvenīte" SIA "TelCom" EUR 2 397,08 No: 13.05.2015.
Līdz: 26.05.2015.

Par kancelejas preču piegādi Olaines PII "Dzērvenīte" vajadzībām

SIA "Officeday Latvia"  EUR 1 404,96 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
 
Par ēkas (telpas) apsardzi SIA "VEGA MS" EUR 51,65 mēnesī No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
 Par apsardzes-ugunsdrošības-trauksmes tehnisko sistēmu apsekošanu SIA "VASaps" EUR 56,92 mēnesī No: 01.01.2015.
Līdz: 31.02.2015.
 

 

Olaines PII "Magonīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Gultas veļas kmplekti SIA "P.A.T. Eksperts" EUR 1 153,40 No: 02.12.2015.
Līdz: 22.12.2015.
Interaktīvā tāfele un projektors SIA "Lielvārds" EUR 2 414,39 No: 04.11.2015.
Līdz: 03.12.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 24.septembra Līguma Nr. ONP 2015/31/7.1 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Datakom" EUR 460,80 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Datakom"  EUR 518,40 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Logu žalūzijas SIA "Lite" EUR 3 275,66 No: 17.08.2015.
Līdz: 18.09.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/5 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Komerccentrs DATI grupa" paliek nemainīga No: 05.08.2015.
Līdz: 05.10.2015.
Elektroenerģijas tirdzniecība AS "Latvenergo" EUR/kwh  0,05890 No: 01.07.2015.
Līdz: 31.08.2015.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Magonīte" SIA "TelCom" EUR 1 198,54 No: 13.05.2015.
Līdz: 26.05.2015.
Par datorsistēmas apkalpošanu SIA "PROGRESIJA" EUR 170,00 gadā No: 01.05.2015.
Līdz: 01.05.2018.
Avota ūdens piegāde SIA "VENDEN" EUR 3,36 par pudeli No: 22.04.2015.
Līdz: 21.04.2017.
Par kancelejas preču piegāde Olaines PII "Magonīte" vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 1 214,88 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
Firmas SHARP kopējamo iekārtu apkope un remonts SIA "FORMULA" EUR 473,00 No: 13.03.2015.
Līdz: 31.03.2016.
Telpas noma deju kolektīva mēģinājumam Salapils novada kultūras nams "Enerģētiķis" EUR 14,00 No: 03.03.2015.
Līdz: 03.03.2015.
Elektrotīkla remontdarbi SIA "Elekoms" EUR 263,38 No: 22.01.2015.
Līdz: 06.02.2015.
Ugunsdrošības sistēmas papildus ierīkošana ar pieslēgumu pie CAP IK "VASaps" EUR 966,94 No: 19.01.2015.
Līdz: 23.01.2015.
Apgaismojuma un spēka elektrotīkla sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas darbi SIA "Elekoms" EUR 2 100,76 No: 05.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
 AUT tehnisko sistēmu apsekošana un apkope  IK "VASaps" EUR 426,84  No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
 

 

Olaines PII "Zīle"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par informācijas publicēšanu SIA "Lattelecom BPO" EUR 60,00 No: 24.11.2015.
Līdz: 23.11.2016.
Par tautas tērpu izgatavošanu un piegādi SIA "Anvi AM" EUR 1 058,97 No: 10.11.2015.
Līdz: 15.12.2015.
Par ledusskapja iegādi SIA "Evilat" EUR 1 057,85 No: 28.10.2015.
Līdz: 28.11.2015.
Par bērnu paralona madraču un uzsvārču iegādi SIA "Ewe tekstile" EUR 728,77 No: 23.10.2015.
Līdz: 20.11.2015.
Par telpas īri Jevgēnija Konošonoka EUR 4,25 stundā No: 20.10.2015.
Līdz: 31.05.2016.
Par telpas īri Dina Baltaiskalns EUR 4,25 stundā No: 14.10.2015.
Līdz: 31.05.2016.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 24.septembra Līguma Nr. ONP 2015/31/2 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Datakom" EUR 460,80 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Datakom" EUR 403,20 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par konstrukciju izbūvi rotaļu laukumā SIA "Basgue" EUR 2 086,48 No: 01.10.2015.
Līdz saistību izpildei
Par obligāto veselības pārbaudi SIA "Ārstu privātprakse "Svīra plus"" EUR 1 496,00 No: 21.09.2015.
Līdz saistību izpildei
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo" pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/9 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Komerccentrs DATI grupa" paliek nemainīga No: 05.08.2015.
Līdz: 05.10.2015.
Par avārijas remontu 6.grupā SIA "V.G. Būvfirma" 3 034,18 No: 31.07.2015.
Līdz: 17.08.2015.
Vienošanās Nr.3 pie 2015.gada 21.maija Līguma Nr. ONP 2015/10 "Par Olaines PII "Zīle" grupu un citu telpu remontdarbiem" SIA "V.G. Būvfirma" paliek nemainīga No: 23.07.2015.
Līdz: 07.08.2015.
Par mēbeļu piegādi Olaines PII "Zīle" SIA "Volken Berg" EUR 5 834,80 No: 01.07.2015.
Līdz: 03.07.2015.
Vienošanās Nr.2 pie 2015.gada 21.maija Līguma Nr. ONP 2015/10 "Par Olaines PII "Zīle" grupu un citu telpu remontdarbiem" SIA "V.G. Būvfirma" paliek nemainīga No: 27.06.2015.
Līdz: 27.07.2015.
Jumta vienkāršotā renovācija Kūdras ielā 5 SIA "BK Royal" 454,54 No: 26.06.2015.
Līdz:26.08.2015.
Par smilšu kastu piegādi un uzstādīšanu SIA "KSIL Baltic" 3 996,66 No: 15.06.2015.
Līdz: 24.07.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 21.maija Līguma Nr. ONP 2015/10 "Par Olaines PII "Zīle" grupu un citu telpu remontdarbiem" SIA "V.G. Būvfirma" EUR 23 816,37 No: 11.06.2015.
Līdz: 06.07.2015.
Par ūdensapgādes sistēmas remonta darbiem AS "Olaines ūdens un siltums" EUR 592,63 No: 09.06.2015.
Līdz: 30.06.2015.
Apģērbu žāvējamo skapju spēka elektrotīkla ierīkošanas darbi Kūdras ielā 9 SIA RKF "Elekoms" EUR 1 673,50 No: 01.06.2015.
Līdz: 08.07.2015.
0,4kv kabeļlīnijas izbūves darbi no transformatora punkta T-015 līdz elektroenerģijas sadalei Kūdras ielā 9 SIA RKF "Elekoms" EUR 6 966,93 No: 01.06.2015.
Līdz:19.07.2015.
Ventilācijas sistēmas elektroapgādes ierīkošana SIA RKF "Elekoms" EUR 1 568,98 No: 01.06.2015.
Līdz: 08.07.2015.
Par Olaines PII "Zīle" grupu un citu telpu remontdarbiem būvuzraudzību SIA "Būvuzraugi" EUR 1 000,00 No: 01.06.2015.
Līdz saistību izpildei
Par Olaines PII "Zīle" grupu un citu telpu remontdarbiem SIA "V.G. Būvfirma" EUR 20 345,37 No: 01.06.2015.
Līdz: 06.07.2015.
Piepūšamās atrakcijas "Klauns" forma SIA "Salaspils Daiļdārznieks" EUR 152,90 No: 22.05.2015.
Līdz 22.05.2015.
Par žāvējamo skapju piegādi un uzstādīšanu PII "Zīle" SIA "PROLUX" EUR 16 390,00 No: 21.05.2015.
Līdz: 03.08.2015.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Zīle" SIA "TelCom" EUR 517,20 No: 13.05.2015.
Līdz: 26.05.2015.
Par veļas mazgāšanas pakalpojumu IK "Rūķi SM" 3 950,00 No: 08.05.2015.
Līdz: 07.05.2016.
Darba aizsardzības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 645,97 No: 20.04.2015.
Līdz: 19.04.2016.
Jumta konstrukciju tehniskais apsekojums Kūdras ielā 5 SIA "Bultis" EUR 250,00 No: 02.04.2015.
Līdz: 13.04.2015.
Par kancelejas preču piegādi Olaines PII "Zīle" vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 5 785,12 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
Stikla durvju izbūve zālē SIA "Geleos" EUR 4 958,68 No: 24.03.2105.
Līdz saistību izpildei
Pieslēgums elektroietaisēm AS "Sadales tīkli" EUR 3 704,90 No: 05.03.2015.
Līdz saistību izpildei
Par galdniecības izstrādājumu izgatavošanu SIA "DPC" EUR 1669,10 No: 25.02.2015.
Līdz saistību izpildei
Telpas noma deju kolektīva mēģinājumam Salaspils novada kultūras nams "Enerģētiķis" EUR 14,00 No: 09.02.2015.
Līdz: 09.02.2015.
par OPII "Zīle" apgaismojuma un spēka elektrotīklu sistēmas un uzturēšanas darbiem SIA "Elekoms" EUR 2 343,49 No: 05.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
Par Kūdras ielā 9 ārējo tīklu elektroapgādes projekta 2. sadaļas izstrādi SIA "S.O.S. Projekti" EUR 1 760,00 No: 05.01.2015.
Līdz: 15.03.2015.
Par sadarbību apsardzes-ugunsaizsradzības-trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju par šiem pakalpojumiem sniegšanā  IK "VASaps" EUR 853,68 No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
 
Par centralizēto apsardzi SIA "Vega MS" EUR 2 892,36 No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
 

 

Olaines SPII "Ābelīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par Ziemassvētku pasākuma vadīšanu SIA "Pārsteiguma karuselis" EUR 994,00 EUR No: 07.12.2015.
Līdz: 22.12.2015.
Par datu vadības sistēmas izstrādāšanu SIA "NS Solutions" EUR 150,00 No: 02.11.2015.
Uz nenoteiktu laiku
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Datakom" EUR 1 036,80 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par tehnikas uzraudzības darbiem SIA "TBT grupa" pēc patērētā izdruku apjoma No: 28.09.2015.
Līdz: 29.09.2018.
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo" pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Par medicīniskās apskates veikšanu SIA "MED Prof" EUR 1 925,00 No: 20.08.2015.
Līdz: 30.09.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/2 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Komerccentrs DATI grupa" paliek nemainīga No: 05.08.2015.
Līdz: 05.10.2015.
Nojumju jumtu renovācijas darbu būvuzraudzība SIA "BŪVLATS" EUR 500,00 No: 28.07.2015.
Līdz pušu savstarpējai saistību izpildei
Divu nojumju jumtu renovācijas darbu veikšana SIA "MNR Būve" EUR 6 782,57 No: 23.07.2015.
Līdz: 12.08.2015.
Par mēbeļu piegādi Olaines SPII "Ābelīte" SIA "Volken Berg" EUR 11 388,60 No: 10.07.2015.
Līdz: 10.08.2015.
Lietus kanalizācijas remonta darbi AS "Olaines ūdens un siltums" EUR 2 163,58 No: 08.07.2015.
Līdz: 31.08.2015.
Iekšējās ūdensapgādes sistēmas remonta darbi AS "Olaines ūdens un siltums" EUR 653,02 No: 08.07.2015.
Līdz: 31.07.2015.
Zemējuma kontūras izbūves un diferenciālās aizsardzības uzstādīšanas darbi veļas mazgātavā RKF SIA "Elekoms" EUR 468,56 No: 08.07.2015.
Līdz: 10.08.2015.
Par profesionālās iekārtas iegādi SIA "PROF ROSTULS" EUR 783,47 No: 20.05.2015.
Līdz saistību izpildei
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines speciālai pirmasskolas izglītības iestādei "Ābelīte" SIA "TelCom" EUR 7 147,98 No: 13.05.2015.
Līdz: 26.05.2015.
Par būvju tehniskās apsekošanas atzinumu, jumta seguma nomaiņai vienkāršotās atjaunošanas projekts SIA "BULTIS" EUR 550,00 No: 28.04.2015.
Līdz: 15.05.2015.
Par mīksto mēbeļu-bērnu matraču iegādi SIA "Interna" EUR 1 677,27 No: 27.04.2015.
Līdz: 22.06.2015.
Par kancelejas preču piegādi Olaines speciālai pirmsskolas izglītības iestādei "Abelīte" SIA "Officeday Latvia" EUR 743,80 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
Par evakuācijas plānu izstādi SIA "EOL" EUR 320,00 No: 06.03.2015.
Līdz: 15.04.2015.
Par vecā loga demontāžu un PVC stikloto konstrukciju montāžu SIA "MAIGA A" EUR 360,33 No: 05.03.2015.
Līdz: 01.04.2015.
Par apgaismojuma un spēka elektrotīklu sistēmas un uzturēšanas darbiem SIA "Elekoms" EUR 2 349,60 No: 04.03.2015.
Līdz: 03.03.2016.
Par gaismas ķermeņu uzstādīšanas darbiem SIA "Elekoms" EUR 390,70 No: 02.03.2015.
Līdz: 13.03.2016.
Par sadarbību apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju par šiem jautājumiem sniegšanā IK "VASaps"  EUR 21,34 (mēnesī) No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.
 
Par operatīvās grupas izbraukšanas nodrošināšanu pēc trauksmes signāla saņemšanas SIA "VEGA MS" EUR 42,69 (mēnesī) No: 01.01.2015.
Līdz: 31.12.2015.

 

Olaines Sporta centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Datakom" EUR 288,00 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo" pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/8 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Komerccentrs DATI grupa" paliek nemainīga No: 05.08.2015.
Līdz: 05.10.2015.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Sporta centrs" SIA "TelCom" EUR 1 352,70 No: 13.05.2015.
Līdz: 26.05.2015.
Par degvielas piegādi Olaines pašvaldības iestādes "Olaines Sporta centrs" vajadzībām  SIA "Neste Latvija" EUR 2 479,34 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
 
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības iestādes "Olaines Sporta centrs" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 1 652,89 No: 01.04.2015.
Līdz 31.03.2015.
 

 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 21.septembra Līguma Nr. ONP 2015/31/1 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Datakom" EUR 345,60 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Datakom" EUR 288,00 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/6 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi"  SIA "Komerccentrs DATI grupa"  paliek nemainīga No: 05.08.2015.
Līdz: 05.10.2015.
Par kancelejas preču piegādi Olaines vēstures un mākslas muzeja vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 578,51 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.

 

PA "Olaines sociālais dienests"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 24.septembra Līguma Nr. ONP 2015/31/5 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Datakom" EUR 1 728,00 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Datakom"  EUR 1 497,60 No: 05.10.2015.
Līdz: 04.10.2016.
Par elektroenerģijas iegādi AS "Latvenergo" pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma No: 01.09.2015.
Līdz: 31.08.2020.
Par bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra "OLAKS" telpu remontu SIA "Mītavas celtnieks" EUR 33 028,65 No: 31.08.2015.
Līdz: 30.10.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/7 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" SIA "Komerccentrs DATI grupa" paliek nemainīga No: 05.08.2015.
Līdz: 05.10.2015.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām SIA "Neste Latvija" EUR 3 827,27 No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.
 
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām SIA "Officeday Latvia"  EUR 7 928,93  No: 01.04.2015.
Līdz: 31.03.2016.