Deputāti

Olaines novada dome ievēlēta 2017.gada 3. jūnija vēlēšanās. 

Olaines novada domē ir 17 deputāti:

 

Andris Bergs
domes priekšsēdētājs

andris.bergs@olaine.lv

t.29111079

 

Inta Purviņa
domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

inta.purvina@olaine.lv

 

Aleksandrs Čmiļs
domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

aleksandrs.cmils@olaine.lv

 

Līga Gulbe
domes deputāte

liga.gulbe@olaine.lv

  Deniss Ļebedevs
domes deputāts
  Jānis Precinieks
domes deputāts
 

Ināra Brence
domes deputāte

inara.brence@olaine.lv

t. 26174613

  Jānis Kuzmins
domes deputāts
  Andris Greidāns
domes deputāts
  Ģirts Stepka
domes deputāts
  Armands Znotiņš
domes deputāts
  Vladimirs Borovskis
domes deputāts
 

Irina Novohatjko
domes deputāte

irina.novohatjko@olaine.lv

t. 29655338

  Oļegs Novodvorskis
domes deputāts
  Māris Vanags,
domes deputāts
  Sandris Kalniņš
domes deputāts
 

Oskars Galanders
domes deputāts

oskars.galanders@olaine.lv

t.22114433