Deputāti

Olaines novada dome ievēlēta 2017.gada 3. jūnija vēlēšanās. 

Olaines novada domē ir 17 deputāti:

 

Andris Bergs
domes priekšsēdētājs

andris.bergs@olaine.lv

 

Inta Purviņa
domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

inta.purvina@olaine.lv

 

Aleksandrs Čmiļs
domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

aleksandrs.cmils@olaine.lv

  Līga Gulbe
domes deputāte
  Deniss Ļebedevs
domes deputāts
  Jānis Precinieks
domes deputāts
  Ināra Brence
domes deputāte
  Jānis Kuzmins
domes deputāts
  Andris Greidāns
domes deputāts
  Ģirts Stepka
domes deputāts
  Armands Znotiņš
domes deputāts
  Vladimirs Borovskis
domes deputāts
 

Irina Novohatjko
domes deputāte

irina.novohatjko@olaine.lv

  Oļegs Novodvorskis
domes deputāts
  Māris Vanags,
domes deputāts
  Sandris Kalniņš
domes deputāts
 

Oskars Galanders
domes deputāts

oskars.galanders@olaine.lv