Deputāti

Olaines novada dome ievēlēta 2021.gada 5. jūnija vēlēšanās. 

Olaines novada domē ir 15 deputāti:

 

Andris Bergs
domes priekšsēdētājs

andris.bergs@olaine.lv

t.29111079

   
 

Līga Gulbe
domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

liga.gulbe@olaine.lv

t.26114916

   
 

Aleksandrs Čmiļs
domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

aleksandrs.cmils@olaine.lv

   

Ināra Brence
domes deputāte

inara.brence@olaine.lv

t. 26174613

   
 

Inta Purviņa
domes deputāte

inta.purvina@olaine.lv

 

   
Jānis Kuzmins
domes deputāts
   

Kristaps Kauliņš
domes deputāts

kristaps.kaulins@olaine.lv

t.27093332

   

Jānis Precinieks
domes deputāts

t.26071337

   
Armands Znotiņš
domes deputāts
   

Deniss Ļebedevs
domes deputāts

   
Oļegs Novodvorskis
domes deputāts
   

Aleksandrs Geržatovičs
domes deputāts

t.25376580

   
  Māris Vanags,
domes deputāts
   

Nikolajs Miļkevičs,
domes deputāts

   

Andris Vurčs
domes deputāts

t.22464032

 

Olaines novada logotips