Komisijas

 


Vēlēšanu komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Mārtiņš Grigorjevs

Komisijas sekretāre:

 • Anita Ivašina

Komisijas locekļi:

 • Irina Dviļa
 • Ingūna Runce
 • Eleonora Kuzmina
 • Skaidrīte Rituma
 • Silvija Garoza

Administratīvā komisija 

Komisijas sastāvs
 
Komisijas priekšsēdētājs:
 • Pāvels Šurigins 
 
Komisijas locekļi:
 • Olga Zujeviča 
 • Velda Veinberga 
 • Vadims Čerņavskis
 •  

Olaines novada pašvaldības komisija pirmsskolas izglītības vietu un atbalsta piešķiršanai

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • izpilddirektora vietniece Kristīne Matuzone;

Komisijas locekļi:

 • izglītības un kultūras nodaļas vadītājs Andris Joksts;
 • pirmsskolas izglītības speciāliste Inga Seļuka;

Komisijas sekretārs:

 • priekšsēdētāja palīgs Ieva Kaimiņa.
   

Olaines novada pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • pašvaldības izpilddirektors Ģirts Batrags;

Komisijas locekļi:

 • pašvaldības izpilddirektora vietniece Kristīne Matuzone;
 • īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja Inese Čepule;
 • attīstības nodaļas vadītāja Elīna Grūba;
 • iepirkumu vadītāja Irina Gubina;
 • būvinženiere Marija Jurša.

Olaines novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs;     

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

 • domes deputāts Armands Znotiņš;        

Komisijas locekļi:

 • īpašuma un juridiskās nodaļas juriste Egita Rolava;
 • īpašuma un juridiskās nodaļas ekonomiste un nodokļu inspektore Sandra Straume;
 • priekšsēdētāja palīgs Ieva Kaimiņa.

 


Olaines novada pašvaldības Fizisko personu personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas komisija

Komisijas sastāvs

 • Datu aizsardzības speciālists - SIA “Datu Aizsardzības pakalpojumi” pārstāvis Uldis Sīpols
 • Kristīne Matuzone, pašvaldības izpilddirektora vietniece
 • īpašuma un juridiskās nodaļas jurists
 • Inguna Vainute, pašvaldības datorsistēmu un datortīklu administrators

 

Olaines novada domes un pašvaldības Ētikas komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs: 

 • deputāts Jānis Precinieks

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

 • deputāte Inta Purviņa

Komisijas locekļi:

 • deputāts Deniss Ļebedevs
 • deputāts Andris Vurčs
 • deputāts Armands Znotiņš
 • pašvaldības izpilddirektors Ģirts Batrags
 • īpašuma un juridiskās nodaļas juriste Aleksandra Lukina

 

Olaines novada logotips