Komisijas

Ētikas komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Jānis Precinieks, domes deputāts

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

 • Līga Gulbe, domes deputāte

Komisijas locekļi:

 • Deniss Ļebedevs, domes deputāts
 • Irina Novohatjko, domes deputāte
 • Sandris Kalniņš, domes deputāts
 • Ģirts Batrags, pašvaldības izpilddirektors 
 • Aiva Leja, Īpašuma un juridiskās nodaļas juriste

Vēlēšanu komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Kārlis Zalpēters 

Komisijas sekretāre:

 • Biruta Vigupe 

Komisijas locekļi:

 • Ingūna Runce
 • Eleonora Kuzmina
 • Sandra Straume
 • Silvija Garoza
 • Skaidrīte Rituma

Administratīvā komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētāja:

 • Iveta Gavriloviča 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

 • Maruta Siliņa 

Komisijas locekļi

 • Olga Zujeviča
 • Sandris Kalniņš
 • Velda Veinberga

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Aleksandrs Čmiļs, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

 • Andris Greidāns, domes deputāts

Komisijas locekļi:

 • Janīna Krūmiņa, Īpašuma un juridiskās nodaļas juriste
 • Sandra Straume, Īpašuma un juridiskās nodaļas ekonomiste un nodokļu inspektore
 • Ieva Kaimiņa, domes priekšsēdētāja palīgs

Medību koordinācijas komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Aleksandrs Čmiļs, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks 

Komisijas sekretāre:

 • Sandra Straume, īpašuma un juridiskās nodaļas ekonomiste un nodokļu inspektore 

Komisijas locekļi:

 • Sandis Lapiņš, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis - Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
 • Sarmīte Eisaka, Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis - Rietumpierīgas pārvaldes vadītāja
 • Andris Veidemanis, Valsts meža dienesta pārstāvis - Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas vecākais mežzinis
 • Jānis Skapsts, Biedrības mednieku klubs „Mārupes bebrs” priekšsēdētājs 

Pastāvīgā iepirkumu komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Ģirts Batrags, pašvaldības izpilddirektors 

Komisijas locekļi:

 • Kristīne Matuzone, pašvaldības izpilddirektora vietniece
 • Inese Čepule, īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja
 • Kristaps Kauliņš, priekšsēdētāja padomnieks
 • Anita Ivašina, iepirkumu vadītāja
 • Marija Jurša, būvinženiere

Olaines novada pašvaldības Fizisko personu personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas komisija

Komisijas sastāvs

 • Datu aizsardzības speciālists - SIA “Datu Aizsardzības pakalpojumi” pārstāvis Uldis Sīpols;
 • Kristīne Matuzone, pašvaldības izpilddirektora vietniece
 • Aiva Leja, īpašuma un juridiskās nodaļas jurists
 • Ingūna Vainute, pašvaldības datorsistēmu un datortīklu administrators