Komisijas

 


Vēlēšanu komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Mārtiņš Grigorjevs

Komisijas sekretāre:

 •  

Komisijas locekļi:

 • Irina Dviļa
 • Ingūna Runce
 • Eleonora Kuzmina
 • Skaidrīte Rituma
 • Silvija Garoza
 • Anita Ivašina

Administratīvā komisija 

Komisijas sastāvs:
 • Iveta Gavriloviča 
 • Olga Zujeviča 
 • Velda Veinberga 
 • Vadims Čerņavskis
 • Vita Skramane-Beriņa

Olaines novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs;     

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

 • domes deputāts Armands Znotiņš;        

Komisijas locekļi:

 • īpašuma un juridiskās nodaļas juriste Janīna Krūmiņa;
 • īpašuma un juridiskās nodaļas ekonomiste un nodokļu inspektore Sandra Straume;
 • priekšsēdētāja palīgs Ieva Kaimiņa.

Medību koordinācijas komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Aleksandrs Čmiļs, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks 

Komisijas sekretāre:

 • Sandra Straume, īpašuma un juridiskās nodaļas ekonomiste un nodokļu inspektore 

Komisijas locekļi:

 • Sandis Lapiņš, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis - Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
 • Sarmīte Eisaka, Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis - Rietumpierīgas pārvaldes vadītāja
 • Andris Veidemanis, Valsts meža dienesta pārstāvis - Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas vecākais mežzinis
 • Jānis Skapsts, Biedrības mednieku klubs „Mārupes bebrs” priekšsēdētājs 

 


Olaines novada pašvaldības Fizisko personu personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas komisija

Komisijas sastāvs

 • Datu aizsardzības speciālists - SIA “Datu Aizsardzības pakalpojumi” pārstāvis Uldis Sīpols;
 • Kristīne Matuzone, pašvaldības izpilddirektora vietniece
 • Aiva Leja, īpašuma un juridiskās nodaļas jurists
 • Ingūna Vainute, pašvaldības datorsistēmu un datortīklu administrators