Olaines panorāma
Uzzini, kāpēc ir tik svarīgi deklarēt dzīvesvietu SAVĀ novadā (kurā tu dzīvo) un kādu pašvaldības atbalstu var saņemt deklarētie iedzīvotāji.

Uzzini, kāpēc ir tik svarīgi deklarēt dzīvesvietu SAVĀ novadā (kurā tu dzīvo) un kādu pašvaldības atbalstu var saņemt deklarētie iedzīvotāji.

Uzzini, kāpēc ir tik svarīgi deklarēt dzīvesvietu SAVĀ novadā (kurā tu dzīvo) un kādu pašvaldības atbalstu var saņemt deklarētie iedzīvotāji.

Ir zināms, ka Olaines novadā tāpat kā citviet Latvijā faktiski dzīvojošo cilvēku skaits ir lielāks nekā oficiālais iedzīvotāju skaits, kas rodas no konkrētā pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaita. Uzzini, kāpēc ir tik svarīgi deklarēt dzīvesvietu SAVĀ novadā (kurā tu dzīvo) un kādu pašvaldības atbalstu var saņemt deklarētie iedzīvotāji.

Deklarēšanās savā novadā ir ļoti būtisks iedzīvotāju ieguldījums sava novada nākotnē, jo novada attīstības iespējas ir tieši saistītas ar tajā deklarēto iedzīvotāju skaitu. 75% no novadā deklarēto iedzīvotāju samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ienāk pašvaldības budžetā. Tātad – jo vairāk iedzīvotāju ir deklarējuši dzīvesvietu Olaines novadā, jo lielākas iespējas Olaines novada pašvaldībai ir attīstīt infrastruktūru, labiekārtot vidi, nodrošināt vēl plašākas sociālā atbalsta iespējas, izmantot līdzekļus citu sabiedrības vajadzību apmierināšanai u. tml.

 

Deklarēto iedzīvotāju skaits ietekmē:

  • iespēju piedalīties un saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu dažādu projektu īstenošanai, piemēram, ūdenssaimniecības attīstībai konkrētajā ciemā;
  • pašvaldības lēmumus dažādu ar infrastruktūru saistītu jautājumu risināšanā, tai skaitā par ceļu izbūvi vai remontu, laukumu izveidošanu u. tml.

 

Ar materiālu par pašvaldības atbalstu Olaines novadā deklarētajiem iedzīvotājiem var iepazīties te:

  • dokuments pdf formātā te;
  • dokuments word formātā te

 

Kā var deklarēties?

Šobrīd Covid-19 izplatības laikā (ārkārtējā situācijā) deklarēties var tikai elektroniski. To var izdarīt bez maksas portālā www.latvija.lv – spied te - https://latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts .

Laikā, kad nepastāv ierobežojumi, deklarēt dzīvesvietu var arī klātienē pašvaldībā (Dzimtsarakstu nodaļā), bet tad  ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāmaksā valsts nodeva – 4,27 eiro.

Valsts nodeva nav jāmaksā:

  • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
  • politiski represētām personām;
  • invalīdiem;
  • Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
  • pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz valsts noteikto minimālo algu;
  • personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Lai pakalpojumu saņemtu bez maksas, personai jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.