Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai

Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai

Pakalpojuma apraksts pieejams te 

Pielikums: