Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai

Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma (turpmāk - Likums) 6.panta prasībām.

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai

Pakalpojuma apraksts

          portālā www.latvija.lv pieejams te 

          Word formātā pieejams te 

Pielikums: