11.2023.-01.2024.

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu Nr. 4.2.2.0/22/A/009 “Olaines novada pašvaldības administratīvās ēkas Zemgales ielā 33 energoefektivitātes paaugstināšana” turpinās darbi ēkas pagrabstāvā uzlabojot sienu horizontālo hidroizolāciju, jaunas grīdas izbūve, flīžu ieklāšana un citi darbi. Kā arī tiek veikti ēkas cokola, ēkas fasādes un jumta siltināšanas darbi.

Ņemot vērā neparedzētus darbus, kas radušies būvdarbu gaitā noslēgta Vienošanās par termiņa pagarinājumu. Projekta īstenošanas termiņš – 2024. gada 1.ceturksnis.

 

08.2023.-10.2023.

Turpinās darbi pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 4.2.2.0/22/A/009 “Olaines novada pašvaldības administratīvās ēkas Zemgales ielā 33 energoefektivitātes paaugstināšana”. Pabeigti demontāžas darbi, veikta logu un durvju montāža. Norisinās fasādes apdares un siltināšanas darbi. Veikta daļēja jumta seguma demontāža, pabeigti apkures ierīkošanas darbi. Plānota daļēja ventilācijas sistēmas izbūve ēkas pagrabstāvā,  kā arī teritorijas labiekārtošanas un citi darbi.

Projektu uz doto brīdi plānots pabeigt līdz šā gada beigām, taču ņemot vērā daudzos nezināmos, kas atklājas pārbūvējot vecākas ēkas, jāmin, ka ēka Zemgales ielā 33 ekspluatācijā nodota 1970. gadā, atsevišķu projektā plānoto darbu izpildi kavējas.

 

04.2023.-07.2023.

Turpinās darbi pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 4.2.2.0/22/A/009 “Olaines novada pašvaldības administratīvās ēkas Zemgales ielā 33 energoefektivitātes paaugstināšana”. Saņemtā atzīme par būvdarbu uzsākšnas nosacījumu izpildi. Noritējuši demontāžas darbi ēkas pagrabstāvā, esošo radiatoru noņemšana. Daļai ēkas veikta logu montāža, veikts plaisu remonts, fasādes izlīdzināšanas darbi. Veikta daļēja jumta seguma demontāža.

 

01.2023.-03.2023.

Olaines novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) un valsts budžeta finansējumu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" ietvaros ir uzsākusi realizēt projektu Nr. 4.2.2.0/22/A/009 “Olaines novada pašvaldības administratīvās ēkas Zemgales ielā 33 energoefektivitātes paaugstināšana”.

Projekta kopējie plānotie izdevumi ir 2 280 248,46 EUR, kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 217 733,26 EUR. No tiem ERAF finansējums 1 035 073,27 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 36 531,99 EUR, pašvaldības finansējums 146 128,00 EUR. Neattiecināmās izmaksas 1 062 515,20 EUR.

Projekta ietvaros paredzēta Olaines novada pašvaldības administratīvās ēkas, Zemgales ielā 33 energoefektivitātes paaugstināšana t.sk. būves konstrukciju un pagraba telpu atjaunošana. Plānotajos darbos ietilpst fasāžu remonts un siltināšana, cokola remonts un siltināšana (horizontālās hidroizolācijas izveide un sanācijas pasākumi), esošās grīdas nojaukšana, siltināšana un jaunās tīrās grīdas izbūve, logu nomaiņa uz PVC 3-stiklu pakešu logiem, jumta siltināšana u.c. darbi.

Līgums par būvniecību tika noslēgts ar SIA “REATON”, būvuzraudzību SIA “MARČUKS”, bet par autoruzraudzību ar SIA “BŪVDIZAINS”.