Projekta nosaukums Īstenošanas periods Izmaksas  Finanšu avots Statuss

Dabas takas izveide apkārt Līdumu karjeram

2017.-2018. 55 000 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana

2017.-2018.  20 000 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruts

2017.-2018. 46 683.69 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei

2019.-2020. 1 634 373.69 EUR ES ERAF, Olaines novada pašvaldība Procesā

Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

2019.-2020. 436 205.35 EUR ES ERAF, Olaines novada pašvaldība Procesā

Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā

2019.-2020. 1 278 915.45 EUR ES ERAF, Olaines novada pašvaldība Procesā

Siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Olaines pilsētā

2018.-2019. 2 295 617 EUR ES Kohēzijas fonds, AS "Olaines ūdens un siltums" Pabeigts

Popkorna skvēra labiekārtošana

2017.-2018. 22 722 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2019. gadam

2017.-2019. 219 894 EUR Eiropas Sociālais fonds, Olaines novada pašvaldība Pabeigts
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Olaines novadā 2018. 302 493.52 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts