Projekta nosaukums Īstenošanas periods Izmaksas  Finanšu avots Statuss

Dabas takas izveide apkārt Līdumu karjeram

2017.-2018. 55 000 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana

2017.-2018.  20 000 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruts

2017.-2018. 46 683.69 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Popkorna skvēra labiekārtošana

2017.-2018. 22 722 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Olaines novadā 2018. 302 493.52 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Olaines pilsētā

2018.-2019. 2 295 617 EUR ES Kohēzijas fonds, AS "Olaines ūdens un siltums" Pabeigts

Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

2019.-2020. 436 205.35 EUR ES ERAF, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā

2019.-2020. 1 278 915.45 EUR ES ERAF, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Kapu digitalizācija Olaines novadā

2020. 16 927.90  EUR LAD, LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Kopstrādes telpu izveide Olainē

2020.-2021. gada 31.maijs 50 000 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldībaLAD  LEADER, Olaines novada pašvaldībaLAD  LEADER, Olaines novada pašvaldībaLAD, LEADER, Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs/Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Velonovietnes un velosipēdu apkopes staciju izveide Olaines novadā

2020.-2021.  18 844.73  EUR LAD, LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā

Projekta realizācijas gaita

2019.-2021. 756 908.30 EUR ERAF, Olaines novada pašvaldība Pabeigts
Medemciema aktīvās atpūtas laukums 2022. 22 611.29 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 2015.gada 1. jūlijs, bet projekta ieviešana no 2016. gada 5. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. 11 325 758.00 EUR Eiropas Sociālais fonds, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei

2019.-2023. 1 634 373.69 EUR ES ERAF, Olaines novada pašvaldība Pabeigts
Jāņupes karjera teritorijas labiekārtošana 2023. 19 827.82 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Tirgus vietas izveide Olaines novadā

2023. 38 115.00 EUR LAD  LEADER, Olaines novada pašvaldība Pabeigts

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2023. gadam

2017.-2023. 369 172.00 EUR Eiropas Sociālais fonds, Olaines novada pašvaldība Procesā

Olaines novada pašvaldības administratīvās ēkas Zemgales ielā 33 energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta realizācijas gaita

2023. 2 280 248,46 EUR ERAF, Olaines novada pašvaldība Procesā

Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Olaines novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

2023.-2025. 581 947,32 EUR Emisijas kvotu izsolīšanas instrumens Procesā