Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem Būvniecības informācijas sistēmā (no 06.01.2016.) - šeit 

Iesniegtie būvniecības iesniegumi un izsniegtās būvatļaujas (no 29.12.2014. līdz 12.01.2016.) - šeit