Domes lēmums "PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ DĀLIJAS (PĀROLAINĒ)"

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Dālijas, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 

 

 

Paziņojums par detālplānojuma “Dālijas” apstiprināšanu Pārolainē, Olaines novadā

Olaines novada dome 29.04.2020. pieņēmusi lēmumu Nr.6 (sēdes protokols Nr.6, 20.p.) "Par nekustamā īpašuma Dālijas (Pārolainē) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu”. Apstiprināts nekustamā īpašuma Dālijas (Pārolainē) detālplānojums