2022. gada 16. marta ārkārtas domes sēdē izskatītais jautājums

1. Par grozījumiem Olaines novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam; Grozījumi