Saistošo noteikumu projekti / Arhīvs

 

 

Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā

Grozījumi Olaines novada domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN15/2023 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā"

 


Par kārtību Olaines novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Olaines novadā

Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Olaines novadā

 


Līdz 4. septembrim ieskaitot aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavotajiem saistošo noteikumu projektiem:

  • "Par kārtību Olaines novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos" - lasīt te;
  • "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Olaines novadā" - lasīt te.

 


Līdz 1. septembrim ieskaitot aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu “Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Olaines novadā” (pieejams te). 

 


Līdz 3. augustam ieskaitot aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "PAR SOCIĀLAJIEM  PAKALPOJUMIEM  OLAINES NOVADĀ" (saistošo noteikumu projekts pieejams ŠEIT)

 

Līdz 29. jūnijam ieskaitot aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā. Viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: pasts@olaine.lv 

Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.106 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veldres” (kad.Nr.8080 012 0143)”, pielikuma Nr.96 atcelšanu

Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.123 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Akācijas iela 38, Akācijas iela 28, Akācijas iela 12, Akācijas iela  6, Akācijas iela 35, Akācijas iela 25 un Akācijas iela 7”, pielikuma Nr.113 atcelšanu

Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.69 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zemgaļi-1” (kad.Nr.8080 008 0243)”, pielikuma Nr.59 atcelšanu

Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.76 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vārpas” (kad.Nr.8080 008 0095)”, pielikuma Nr.66 atcelšanu

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Olaines novadā (redakcija uz 17.03.2023.)

Saistošo noteikumu "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Olaines novadā" projekts

Par Olaines  novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” maksas pakalpojumiem

Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” nolikums; pielikums

 


 


Publiskās apspriešanas arhīvs līdz 31.12.2022. pieejams te