Laika posmā no 1950. līdz 1990. gadam celtās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fiziski noveco, tām ir zema siltumnoturība, jo siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānām sienām, nesiltinātu bēniņu un jumta pārsegumu un citos veidos. Lai to novērstu, nepieciešama ēku kompleksa renovācija.

Renovācija ir energoefektivitātes procesu īstenošana, komunikāciju sakārtošana un mājas vizuālā izskata atjaunošana.

Renovāciju nevajag jaukt ar siltināšanu, jo siltināšana ir tikai viena no renovācijas procesa sastāvdaļām. Ieguvumi no daudzdzīvokļu mājas renovācijas:

  • renovētā mājā turpmākajos 20 gados nebūs nepieciešami kārtējie remonti;
  • siltumenerģijas patēriņš samazināsies līdz pat 70%; 
  • samazināsies izmaksas par siltumu un ēkas ekspluatācijas izmaksas;
  • iedzīvotāji paši varēs regulēt temperatūru dzīvoklī;
  • uzlabosies mājas iekšējais klimats un komforts;
  • palielināsies nekustamā īpašuma vērtība.

Pašvaldība kopā ar namu apsaimniekotāju  AS „Olaines ūdens un siltums” aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties daudzdzīvokļu māju renovācijā. Dzīvojamo māju fonda uzlabošana, kā arī vietējo iedzīvotāju piesaiste dzimtajai pusei ir viena no Olaines novada domes galvenajām prioritātēm.

Tāpēc māju renovācijai piešķirts pašvaldības finansiālais atbalsts:

  • energoaudita veikšanai,
  • tehniskā projekta izstrādei,
  • renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai,
  • bankas maksājumu procentu segšanai.

un Eiropas Savienības līdzfinansējums līdz 50% no kopējām remonta un siltināšanas izmaksām.

Olaines novada dome pieņēmusi lēmumu, ka gadījumā ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus (sākot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma) saņem 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā").

Normatīvie akti:

 
Speciālizdevums par daudzdzīvokļu namu renovāciju Olaines novadā (2020. gada novembris) - lasiet te 
 
Energopārvaldības ziņas (2021. gada maijs)
 

Viss par renovāciju Olaines novadā