Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta 16 punktam, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Par 2024.gadu

Par 2023. gadu

Par 2022. gadu

Par 2021. gadu

Par 2020. gadu

Par 2019. gadu

Par 2018. gadu