Interešu izglītība

Interešu izglītības piedāvājums Olaines novada bērniem un jauniešiem 2018./2019. mācību gadā
 

Kultūrizglītības nodarbības - spied šeit

Sporta nodarbības - spied šeit

Citas nodarbības - spied šeit

Sīkāku informāciju par interešu izglītības nodarbībām iespējams iegūt, sazinoties ar nodarbību vadītājiem vai Olaines novada pašvaldības iestādēm:

Olaines novada vispārizglītojošās mācību iestādēs skolēniem ir iespēja apmeklēt daudzveidīgas interešu izglītības programmas bez dalības maksas.

Olaines Mūzikas un mākslas skolā īstenotās interešu izglītības programmas ir par maksu.

 

Saskaņā ar 2017. gada 25. janvārī apstiprinātajiem Olaines novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.SN2/2017 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību" Olaines novada pašvaldība ir izsniegusi sekojošas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences