Interešu izglītība

Interešu izglītības piedāvājums bērniem un jauniešiem Olaines novadā 2023./2024. mācību gadā

Kultūrizglītības nodarbības – spied šeit

Sporta nodarbības

Citas nodarbības – spied šeit

Sīkāku informāciju par aktuālajām interešu izglītības nodarbībām iespējams iegūt, sazinoties ar nodarbību vadītājiem vai Olaines novada pašvaldības iestādēm.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  programmu licencēšana Olaines novadā

Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet vēlas īstenot interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem Olaines novada pašvaldības izdota licence programmas īstenošanai Olaines novadā saskaņā ar 2017.gada 25.janvārī apstiprinātajiem Olaines novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.SN2/2017 (ar grozījumiem 22.12.2020. un 26.10.2022.) "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību".

Olaines novada pašvaldības izsniegto un aktuālo interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenču saraksts.

Nākamā interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sēde notiks 12.12.2023. plkst.13.00 tiešsaistē.