Olaines Mūzikas un mākslas skola

Olaines Mūzikas un mākslas skola ir pašvaldības dibināta akreditēta izglītības iestāde profesionālas ievirzes izglītības programmu īstenošanai. Skolā var apgūt šādas izglītības programmas:

  • taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle);
  • stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, čella spēle, ģitāras spēle un kokles spēle);
  • pūšaminstrumentu spēle (flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija un tubas spēle);
  • sitaminstrumentu spēle;
  • vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā, datorgrafika, mākslas valodas pamati).

Bez tam Olaines Mūzikas un mākslas skolā var apgūt sagatavošanas klases un interešu izglītības programmas.

Skolas audzēkņi ir guvuši panākumus valsts un starptautiskos konkursos, daudzi absolventi turpina izglītību mūzikas un mākslas vidusskolās un augstskolās.

Gan skolas audzēkņi, gan pedagogi regulāri rīko koncertus un darbu izstādes gan savā skolā, gan citās Olaines novada iestādēs, gan piedalās Olaines novada svētku pasākumos.

Uzņemšana 2023. / 2024.

Olaines Mūzikas un mākslas skolas logotips