Olaines Mūzikas un mākslas skola

 
Dokumenti  |  Specialitāšu pedagogi  |  Kontakti  |   Facebook  |  Youtube

 

Olaines Mūzikas un mākslas skola ir pašvaldības dibināta akreditēta izglītības iestāde profesionālas ievirzes izglītības programmu īstenošanai. Skolā var apgūt šādas izglītības programmas:

  • taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle);
  • stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, čella spēle un kokles spēle);
  • pūšaminstrumentu spēle (flautas, klarnetes, saksofona, trompetes spēle);
  • sitaminstrumentu spēle;
  • vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā, datorgrafika, mākslas valodas pamati).

Bez tam Olaines Mūzikas un mākslas skolā var apgūt sagatavošanas klases un interešu izglītības programmas. (Informācija par 2023./24. mācību gadu tiks precizēta!).

Skolas audzēkņi ir guvuši panākumus valsts un starptautiskos konkursos, daudzi absolventi turpina izglītību mūzikas un mākslas vidusskolās un augstskolās.

Gan skolas audzēkņi, gan pedagogi regulāri rīko koncertus un darbu izstādes gan savā skolā, gan citās Olaines novada iestādēs, gan piedalās Olaines novada svētku pasākumos.

Aktuāli:

UZŅEMŠANA 2024/2025

Izsludinam audzēkņu uzņemšanu 2024./2025. mācību gadam
profesionālās ievirzes izglītības programmās. 

Informācija par uzņemšanu 2024./2025 mācību gadā!

KONCERTS un IZSTĀDE:

Olaines Mūzikas un mākslas skolas logotips