Dokumenti  |  Specialitāšu pedagogi  |  Kontakti  |   Facebook  |  Youtube

 Mūzikas nodaļa:

 

Priekšmeti

Pedagogi

Taustiņinstrumenti Klavierspēle Olga Zujeviča,
Aina Circene-Baumane,
Ruta Cīrule,
Diana Sumina
  Akordeona spēle Viktorija Kirilova
Stīgu instrumenti Kokles spēle Anda Eglīte
  Vijoļspēle Anete Petrauska
  Čella spēle Larisa Rabecka
Pūšaminstrumenti Flautas spēle  Anita Rulle
  Klarnetes spēle Māris Visendorfs
  Trompetes spēle Anasatasija Isakova
  Saksafona spēle Agnija Silicka
Sitaminstrumenti Sitaminstrumentu spēle Samanta Strautniece
Mūzikas teorija Solfedžo, mūzikas literatūra Ingrīda Poļaka,
Sanita Šeflere
Kolektīvā muzicēšana Koris Ludmila Šustere
  Pūtēju orķestris diriģents Viesturs Lazdiņš
  Kamerorķestris diriģents Viesturs Lazdiņš
Koncertmeistari Stīgu nodaļas audzēkņiem Ruta Cīrule
  Pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņiem Linda Majore
  Sitaminstrumentu nodaļas audzēkņiem Linda Majore
  ĀBECĪTE Ingrīda Poļaka
Sanita Šeflere

 Mākslas nodaļa:

Profesionālās ievirzes programma

Priekšmeti

Pedagogi

Vizuāli plastiskā māksla Zīmēšana Zanda Remerte, 
Arturs Bērziņš
  Gleznošana Zanda Remerte
  Darbs materiālā Aija Strode-Ērgle
Arturs Bērziņš
Kristīna Boļšedvorova
  Veidošana Arturs Bērziņš,
Kristīna Boļšedvorova
  Kompozīcija Aija Strode-Ērgle
  Mākslas valoda Arturs Bērziņš
  Tekstils Zanda Remerte
  Papīra plastika Arturs Bērziņš
Kristīna Boļšedvorova
  Datorgrafika Aija Strode-Ērgle,
  ĀBECĪTE Aija Strode-Ērgle,
Zanda Remerte,
Kristīna Boļšedvorova

Uz skolas sākumlapu