Dokumenti  |  Specialitāšu pedagogi  |  Kontakti  |   Facebook  |  Youtube

Kontaktinformācija:

Skolas dežurants
 

Tālrunis: 67963650
 

Zemgales iela 31, Olaine, 2.stāvs

Viesturs Lazdiņš
Direktors

E-pasts: omms@olaine.lv
Tālrunis: 24114410

Zemgales iela 31, Olaine

Iluta Vuškāne
Direktora vietniece izglītības jomā (mūzika)

E-pasts: omms@olaine.lv
Tālrunis: 24114412

Zemgales iela 31, Olaine

Aija Strode-Ērgle
Direktora vietniece izglītības jomā (māksla)

E-pasts: omms.makslasnodala@gmail.com
Tālrunis: 26353393

Zemgales iela 31, Olaine

Sandra Irmeja
Biroja vadītāja

E-pasts: omms@olaine.lv
Tālrunis: 24114412

Zemgales iela 31, Olaine

Intars Šupiņš
Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā

E-pasts: omms@olaine.lv
Tālrunis: 24114412

Zemgales iela 31, Olaine

 

Skolas rekvizīti:

"Olaines Mūzikas un mākslas skola"
Zemgales iela 31, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Reģ. Nr.: 90001419366
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV78HABA0551036017914

 

Kā mūs atrast?

Atrodamies Olainē, Zemgales ielā 31.

  • Mūzikas nodaļa 2. stāvā
  • Mākslas nodaļa 3. stāvā

Ieeja Olaines Mūzikas un mākslas skolas ēkā pa kāpnēm, kas foto redzamas kreisajā pusē.

Uz skolas sākumlapu