Būvniecība

Būvniecība

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Būvniecības iesniegums

Būvniecības iesniegums

Pielikums:
Nosaukums: Iesniegums par būvdarbu uzsākšanu

Iesniegums par būvdarbu uzsākšanu

Pielikums:
Nosaukums: Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai