Būvniecība

No 2020. gada 1. janvāra būvniecības procesa dokumentācija tikai digitāli Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)!

pamatojums - Būvniecības likuma 21.pants

Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskā adrese - bis.gov.lv 

Buklets par Būvniecības informācijas sistēmu - šeit

 

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Atļaujas saņemšana būvdarbu veikšanai
Nosaukums: Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai
Nosaukums: Savrupmājas nodošana ekspluatācijā