Būvniecība

No 2020. gada 1. janvāra būvniecības procesa dokumentācija tikai digitāli Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)!

pamatojums - Būvniecības likuma 21.pants

Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskā adrese - bis.gov.lv 

Buklets par Būvniecības informācijas sistēmu - šeit

Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē (SIA “Mērniecības Datu Centrs”) to saskaņot ar šādiem inženiertīklu turētājiem (ja inženierkomunikācija skar uzmērāmo teritoriju):

  • elektronisko sakaru tīklu uzturētāju (VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", SIA “Tet”, SIA “Baltcom”);
  • Valsts meliorācijas kadastra informācijas sistēmas uzturētājs, pārzinis VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
  • publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju VAS “Latvijas dzelzceļš”;
  • Valsts autoceļu tīklu uzturētāju, pārvaldnieku, pašvaldības ceļu tīkla uzraugu VSIA “Latvijas valsts ceļi”;
  • gāzes apgādes tīklu uzturētāju AS “Gaso”;
  • siltumtīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturētāju, decentralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētāju AS “Olaines ūdens un siltums”;
  • elektroapgādes pārvaldnieku AS "Sadales tīkls";
  • elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru AS “Augstsprieguma tīkls”;
  • ielu apgaismojuma tīku uzturētāju SIA “ELEKOMS”.
  • citiem inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, ja tos skar noteikumu 2.punktā minēto darbību veikšana.

 

Top daudzdzīvokļu māja Stacijas ielā, Olainē

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Atļaujas saņemšana būvdarbu veikšanai
Nosaukums: Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai
Nosaukums: Savrupmājas, viena dzīvokļa dzīvojamās mājas (II grupas ēku) ar vai bez palīgēkām pieņemšana ekspluatācijā