Būvniecība

No 2020. gada 1. janvāra būvniecības procesa dokumentācija tikai digitāli Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)!

pamatojums - Būvniecības likuma 21.pants

Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskā adrese - bis.gov.lv 

Buklets par Būvniecības informācijas sistēmu - šeit

Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē (SIA “Mērniecības Datu Centrs”) to saskaņot ar šādiem inženiertīklu turētājiem (ja inženierkomunikācija skar uzmērāmo teritoriju):

SIA "Baltcom";
AS "Gaso";
SIA "Latvijas Mobilais Telefons";
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs";
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
SIA “ELEKOMS” (ielu apgaismojums);
AS “Olaines ūdens un siltums” (Olaines pilsētā, Grēnes ciemā un Pārolaines ciemā);
SIA "Zeiferti"  (darbība līdz 01.01.2022., pēc tam AS “Olaines ūdens un siltums”);
AS "Sadales tīkls";
SIA "Tet";
VAS "Latvijas dzelzceļš";
AS “Augstsprieguma tīkls”;
Mārupes komunālajiem pakalpojumiem (Stūnīšu ciemā).

 

Top daudzdzīvokļu māja Stacijas ielā, Olainē

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Atļaujas saņemšana būvdarbu veikšanai
Nosaukums: Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai
Nosaukums: Savrupmājas nodošana ekspluatācijā