Olaines novada iedzīvotāj, 

Ja Tu esi izmitinājis kādu Ukrainas civiliedzīvotāju (radus, draugus, paziņas vai pavisam sev nepazīstamu cilvēku) vai pazīsti kādu, kurš ir ieceļojis Latvijā un meklē mītni Olaines novadā, informē viņu, ka viņam ir jāreģistrējas.

Reģistrāciju vienotajā Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrā nodrošina Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests”. Lai reģistrētos un saņemtu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, 

lūdzam sazināties ar sociālo dienestu, zvanot pa tālruni 25659946.

Vēršam uzmanību, ka tikai reģistrētie Ukrainas pilsoņi var saņemt valsts un pašvaldības atbalstu, kuru paredz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums.  

 


 

Šobrīd privātpersonas par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, var saņemt pašvaldības/valsts atbalstu, vienā no diviem gadījumiem:

Ja iedzīvotājs/juridiskā persona bez maksas (brīvprātīgi) izmitina Ukrainas civiliedzīvotāju/-us, var saņemt  mājsaimniecībām paredzēto atlīdzību (vairāk lasiet te)

 

Ja iedzīvotājs/fiziska persona vai juridiska persona sniedz izmitināšanas pakalpojumu, noslēdzot trīspusējo īres līgumu (līgums tiek noslēgts starp Olaines sociālo dienestu, kurš pārstāv pašvaldību, izmitināšanas pakalpojuma sniedzēju (privātpersonu) un pakalpojuma saņēmēju (Ukrainas civiliedzīvotāju)) - vairāk lasiet te

Atlīdzības apmērs:

  • 100 eiro mēnesī par pirmo personu;
  • 50 eiro mēnesī par katru nākamo personu.

Kopā ne vairāk par 300 eiro mēnesī par mājokli.

Atlīdzība netiek aplikta ar nodokļiem.

 

 

Maksa par izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšanu diennaktī:

  • par pirmo personu  - 6.71 eiro;
  • par otro personu  piemēro 30 % no iepriekš noteiktās summas;
  • par trešo personu un par katru nākamo personu piemēro 10% no summas, kura noteikta pirmajai personai.

Kopā ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par mājokli.

Par sniegto pakalpojumu privātpersonai būs jāsamaksā valstij normatīvajos tiesību aktos paredzētais nodoklis (piem., reģistrējot noslēgto līgumu Valsts ieņēmumu dienestā - 10% no darījuma summas).

 

Aicinām pieteikties gan tās privātpersonas, kuras jau izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, gan tās, kuras ir gatavas pie sevis izmitināt tos Ukrainas civiliedzīvotājus, kurus izmitināšanai novirzīs pašvaldība. Lai pieteiktos, rakstiet  uz e-pastu igors.samoilenko@soc.olaine.lv vai zvaniet pa tālr. 25659946.

Informācijas reģistrā  https://cak.iem.gov.lv/  ir izveidota iespēja privātpersonām, autentificējoties ar latvija.lv, reģistrēt savu īpašumu to ukariņu bēgļu izmitināšanai, kurus novirzīs pašvaldība.

 


Iedzīvotājiem ir iespēja sniegt atbalstu Ukrainas bēgļiem, ziedojot - paziņojumu lasiet te

Ar jautājumiem par ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam Olainē lūdzam zvanīt pa tālruni 29735221. 

 


 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Ekonomikas ministrija aicina iedzīvotājus, kas ir gatavi palīdzēt, individuāli nedoties uz robežkontroles punktiem, bet gan sazināties ar nevalstiskām organizācijām vai valsts institūcijām, kas koordinē palīdzības sniegšanu un kas informēs, kur un kāda palīdzība nepieciešama.

VUGD aicina privātpersonas, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību institūcijas koordinēt savu rīcību un sekot VUGD informācijai par palīdzības pieprasījumiem un atbalsta nepieciešamību.

Ziņas par nepieciešamo humāno un cita veida palīdzību, tai skaitā no krīzes skartajām valstīm tiek saņemtas, tai skaitā arī Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros, kur valstis koordinēti informē par vajadzīgo palīdzību un tās piegādāšanu, lai darbības būtu saskaņotas, organizētas un savlaicīgas.

VUGD Operatīvās vadības pārvalde katastrofu pārvaldīšanas un reaģēšanas jomā ir nacionālais kontaktpunkts, kas nepieciešamības gadījumā nodrošina regulāru komunikāciju un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisijas ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centru (ERCC) un NATO Eiroatlantisko katastrofu palīdzības koordinācijas centru (EADRCC).

VUGD sadarbojas ar biedrību “Viegli palīdzēt” humānās palīdzības kravu koordinēšanā, apmainoties ar informāciju un, ja nepieciešams, loģistikas nodrošinājumu izmantojot jau eksistējošas starptautiskās platformas.