Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītību Olaines novadā var iegūt pašvaldības izglītības iestādēs – speciālā PII "Ābelīte", PII "Dzērvenīte", PII "Magonīte" un PII "Zīle", kā arī privātajā PII "Saulīte".  

PII audzēkņiem dota iespēja vispusīgai attīstībai – bērni gan sporto, gan dejo, gan apgūst svešvalodu, gan piedalās vides aktivitātēs un dažādos Olaines novada pasākumos.   

 

 

Informācija par bērnu grupu komplektēšanu 2019./2020. mācību gadam pirmsskolas programmas apguvei Olaines novada izglītības iestādēs

 

Informācija par jaunu pirmsskolas grupu telpu izveidi Olaines novada izglītības iestādēs

 

 

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN1/2018
Stājas spēkā: 01.03.2018
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Pielikums:

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē

Bērnu reģistrēšana notiek visu gadu.

Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var:

  • personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista un iesniedzot pieteikumu atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

Visi pieteikumi, kas ir iesniegti Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 2018. gada 28. februārim, pieejami „Pirmsskolu pieteikumu reģistrā”.

Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji jāiesniedz pašvaldībā, papildus uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, kā arī bāriņtiesas lēmumu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas pašvaldībā aizbildnis var izmantot e-pakalpojumu.

Vecāki un aizbildņi portālā var veikt dažādas izmaiņas un anulēt pieteikumu līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā.

Ja uz bērnu attiecināms kāds no Saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem, vecākiem iesniegums pašvaldībā jāiesniedz personīgi.

Pielikums: