Vispārējā izglītība

Vispārējo izglītību sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pakāpē Olaines novadā iespējams iegūt divās pašvaldības iestādēs:

Abu skolu skolēni ar panākumiem piedalās novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un citos pasākumos. Aktīvai brīvā laika pavadīšanai skolās darbojas dažādi interešu pulciņi, kori, deju kolektīvi, notiek sporta nodarbības un treniņi. Sporta stundu laikā abu skolu skolēni apgūst peldētprasmi Olaines peldbaseinā, bet ziemas sezonā mācās slidot pilsētas slidotavā.

Ar pašvaldības finansiālo atbalstu:

  • skolēni no  trūcīgām ģimenēm skolās saņem brīvpusdienas; no ģimenēm, kuru vidējie ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 170 eiro mēnesī, – 50% atlaidi bērnu ēdināšanai skolā;
  • pilnībā vai 50% apmērā (pēc individuāla izvērtējuma) tiek segta braukšanas maksa sabiedriskajā transportā  braucieniem uz tuvāko vispārizglītojošo izglītības iestādi un atpakaļ  Olaines novadā deklarētajiem skolēniem.

 

Skolēnu autobusu maršruti un atiešanas laiki:

Valsts policijas buklets "Drošs ceļš uz skolu"

 

Skolēnu braukšanas kartes

Skolēnu braukšanas karšu veidi:

1. Braukšanas karte (maršrutos, kuros papildus nevar izmantot sabiedrisko autobusu un skolēni izmanto tikai konkrēto skolēnu autobusu);

2. E-karte (maršrutos, kuros papildus skolēnu autobusam var izmantot sabiedrisko autobusu).

Skolēna braukšanas e-karti var izmantot braukšanai:

  • Olaines novada skolēnu autobusos atbilstoši sarakstam (tikai uzrādot e-karti - kā apliecību);
  • papildus kā e-talonu Olaines novada sabiedriskajos autobusos konkrētajā maršrutā ne vairāk kā 2 reizes (kopā turp/atpakaļ) mācību dienā (sabiedriskais autobuss Nr. 5034 “Olaine – Rīga”, Nr. 6859 “Medemciems – Mežsētas”, AS “Rīgas taksometru parks”).

Skolēniem, kas turpina mācīties Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā, braukšanas e-kartes, kuras izsniegtas iepriekšējā mācību gadā, ir spēkā un tās tiks aktivizētas (šiem skolēniem jaunas kartes saņemt nevajag).

Jaunas skolēnu braukšanas e-kartes izgatavošanai pilngadīgajiem skolēniem, skolēnu vecākiem vai pilnvarotām personām (jāierodas izglītības iestādē (Olaines 1.vidusskolā vai Olaines 2.vidusskolā) un jāaizpilda pieteikumu skolēna braukšanas e-kartes saņemšanai un kopā ar pieteikumu jāiesniedz 1 fotogrāfija (dokumentiem ar izmēru 3 x 4 cm).

  • Skolēna braukšanas e-karte tiks izgatavota no plastikāta, tās derīguma termiņš attiecīgajam mācību gadam tiks norādīts uz kartes (ja mācību gada laikā skolēns izstāsies no skolas, kartes derīguma termiņš beigsies).
  • Nozaudēšanas gadījumā ir iespējams bloķēt un atjaunot, nezaudējot pašvaldības apmaksātos pakalpojumus.
  • Pirmreizējā braukšanas kartes izsniegšana ir bezmaksas, atkārtota skolēna braukšanas e-kartes izgatavošana maksās EUR 7,00.

Parastās braukšanas kartes var saņemt Olaines 1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas kancelejā Olaines novadā deklarētie skolēni. Parastās braukšanas kartes saņemšanai līdzi jāņem 1 skolēna fotogrāfija 3x4 cm un jāaizpilda pieteikums.

Skolēna braukšanas karte un e-karte darbosies tikai mācību gada mācību dienās (nedarbosies brīvdienās un rudens, ziemas, pavasara, vasaras skolēnu brīvlaikā).

Karšu veidi atbilstoši braukšanas maršrutam un skolēnu autobusu maršruti - šeit

Pieteikums skolēna e-kartei
Pieteikums skolēna parastai kartei

Saistošie noteikumi

Nr. 139
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums: