Vispārējā izglītība

Vispārējo izglītību sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pakāpē Olaines novadā iespējams iegūt divās pašvaldības iestādēs:

Abu skolu skolēni ar panākumiem piedalās novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un citos pasākumos. Aktīvai brīvā laika pavadīšanai skolās darbojas dažādi interešu pulciņi, kori, deju kolektīvi, notiek sporta nodarbības un treniņi. Sporta stundu laikā abu skolu skolēni apgūst peldētprasmi Olaines peldbaseinā, bet ziemas sezonā mācās slidot pilsētas slidotavā.

Ar pašvaldības finansiālo atbalstu:

  • skolēni no  trūcīgām ģimenēm skolās saņem brīvpusdienas; no ģimenēm, kuru vidējie ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 170 eiro mēnesī, – 50% atlaidi bērnu ēdināšanai skolā;
  • pilnībā vai 50% apmērā (pēc individuāla izvērtējuma) tiek segta braukšanas maksa sabiedriskajā transportā  braucieniem uz tuvāko vispārizglītojošo izglītības iestādi un atpakaļ  Olaines novadā deklarētajiem skolēniem.

 

Skolēnu autobusu maršruti un atiešanas laiki pieejami te

Valsts policijas buklets "Drošs ceļš uz skolu"

 

Interaktīvā tāfele Olaines 2. vidusskolā

Saistošie noteikumi

Nr. 139
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums: