Noslēgtie iepirkuma līgumi 2017.gadā

 Olaines novada pašvaldība

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš

Par autobusu ar šoferi nomu Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

SIA "Lauvas Tūrs Transports"
SIA "KONTI BUSS"
SIA "Multilines"
SIA "RIXCO"
Līdz EUR 41 999,00 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 17.novembra  līguma Nr.ONP 2017/45 "Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra telpām" SIA "OFFICE SOLUTIONS" EUR 7 907,00 No: 22.12.2017.
Līdz: 28.12.2017.
Par vides objekta "Mīlas skvērs" izveidi un labiekārtošanu SIA "Agrosēta" EUR 19 018,14 No: 20.12.2017.
Līdz: 16.02.2018.
Par ūdens ieguves urbuma ierīkošanu SIA "ATVV AKA" EUR 6 114,52 No: 17.12.2017.
Līdz: 15.02.2018.
Par materiālu iespiešanu SIA "Corporate" EUR 4 275,00 No: 14.12.2017.
Līdz: 29.12.2017.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 95,00 No: 12.12.2017.
Līdz: 13.12.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Jolanta Hanzovska EUR 76,00 No: 12.12.2017.
Līdz: 12.12.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Jānis Bojārs EUR 90,00 No: 12.12.2017.
Līdz: 12.12.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Anita Valeine EUR 76,00 No: 12.12.2017.
Līdz: 12.12.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Natālija Krušeļņica EUR 76,00 No: 12.12.2017.
Līdz: 12.12.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Dace Lasmane EUR 106,00 No: 12.12.2017.
Līdz: 12.12.2017.
Par dziesmu izpildīšanu konkursa "Jauniešu gada balva" noslēguma pasākumā Gunārs Klāvs Gaumigs EUR 75,00 No: 12.12.2017.
Līdz: 14.12.2017.
Par sociālo pakalpojumu Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" pēc rēķina saņemšanas No: 12.12.2017.
Līdz: 31.12.2018.
Vienošanās Nr.4 pie 2016.gada 12.septembra līguma Nr.2016/31 "Par Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecību" Pilnsabiedrība "RERE BŪVE 1" 2 078 072,95 No: 11.12.2017.
Līdz: 11.12.2017.
Par Olaines novada teritorijā izstrādāto detālplānojumu ievadīšanu TAPIS SIA "Reģionālie projekti" EUR 4 162,40 No: 08.12.2017.
Līdz: 18.05.2018.
Par video klipu izveidošanu par "Jauniešu gada balva" Agris Segrums EUR 140,00 No: 07.12.2017.
Līdz: 14.12.2017.
Par vides reklāmas izgatavošanu un montāžu SIA "R-SEKTORS" EUR 2 612,00 No: 05.12.2017.
Līdz: 18.12.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 28.septembra  līguma Nr.ONP 2017/43 "Par videonovērošanas sistēmas izbūvi Olainē un Jaunolainē" SIA "Belam-Rīga" EUR 85 179,19 No: 04.12.2017.
Līdz: 27.01.2018.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī No: 02.12.2017.
Līdz: 01.12.2018.
Par būvprojekta "Jāņupes saieta nama jaunbūve" risinājuma energoefektivitātes novērtējumu Sandris Liepiņš EUR 1 100,00 No: 30.11.2017.
Līdz: 29.12.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 1.septembra līguma IK "Priedāji AD" paliek nemainīga No: 30.11.2017.
Līdz: 22.12.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2016.gada 12.septembra līguma "Par Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecības būvuzraudzību" SIA "Būvuzraugi LV" EUR 31 941,00 No: 30.11.2017.
Līdz: 11.12.2017.
Par darbu bioloģijas valsts olimpiādes rīcības komisijas darbā Ruta Ličāgina EUR 60,00 No: 27.11.2017.
Līdz: 30.11.2017.
Par darbu bioloģijas valsts olimpiādes rīcības komisijas darbā Jeļena Alute EUR 60,00 No: 27.11.2017.
Līdz: 30.11.2017.
Par skārda remonta darbiem SIA "ETORA" EUR 1 483,56 No: 23.11.2017.
Līdz: 29.12.2017.
Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra telpām SIA "OFFICE SOLUTIONS" EUR 7 349,00 No: 17.11.2017.
Līdz: 08.12.2017.
Vienošanās Nr. 2 pie 2017.gada 28.augusta Līguma Nr. ONP 2017/39 "Par Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra telpu interjera projekta realizāciju un ieejas mezgla rekonstrukciju" SIA "Torensberg" paliek nemainīga No: 15.11.2017.
Līdz: 24.11.2017.
Par sarunas vadīšanu "Hugo Celmiņš - izcila personība" Zane Krūmiņa EUR 96,00 No: 15.11.2017.
Līdz: 15.11.2017.
Vienošanās Nr. 1 pie 2017.gada 17.maija Līguma Nr. ONP 2017/15 "Par būvprojekta "Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olainē, energoefektiviātes paaugstināšana" izstrādi un autoruzraudzību" SIA "Balts un Melns" paliek nemainīga No: 14.11.2017.
Līdz: 17.11.2017.
Par svinīgā pasākuma "Diži ļaudis Olaines stāstā" sagatavošanu un vadīšanu Jānis Precinieks EUR 218,00 No: 14.11.2017.
Līdz: 17.11.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Jānis Bojārs EUR 160,00 No: 13.11.2017.
Līdz: 15.11.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Dace Lasmane EUR 192,00 No: 13.11.2017.
Līdz: 15.11.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Tatjana Berdņikova EUR 144,00 No: 13.11.2017.
Līdz: 15.11.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Veronika Mūrniece EUR 144,00 No: 13.11.2017.
Līdz: 15.11.2017.
Par video prezentācijas materiālu "Ģimenei draudzīga pašvaldība" iegādi SIA "Momentum Rīga" EUR 1 189,10 No: 10.11.2017.
Līdz: 21.11.2017.
Par radošās darbnīcas vadīšanu Popkornā Inta Konošonoka EUR 30,00 No: 06.11.2017.
Līdz: 08.11.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2017. gada 18. augusta līguma "Par Popkorna skvēra labiekārtošanu" SIA "KSIL BALTIC" paliek nemainīga No: 06.11.2017.
Līdz: 21.11.2017.
Vienošanās Nr. 5 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām" SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 06.11.2017.
Līdz: 31.10.2018.
Par jogas meistarklasi Jauniešu centrā "Popkorns" Rasma Tāra EUR 56,00 No: 03.11.2017.
Līdz: 04.11.2017.
Par Olaines novada pašvaldības jaunas tīmekļa vietnes izstrādi un ieviešanu SIA "White Digital" EUR  9 800,00 No: 30.10.2017.
Līdz: 16.04.2018.
Par priekšnesumu organizēšanu Olaines novada izglītības iestāžu 1.klasēm SIA "Laboratorium Ekspertu skola" EUR 542,80 No: 27.10.2017.
Līdz: 01.11.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 6.septembra pakalpojuma līguma "Fitnesa festivālu organizēšanu no 2017. gada līdz 2019. gadam" Biedrība "Sporta studija "ACTIVE"" EUR 900,00 No: 26.10.2017.
Līdz: 31.12.2019.
Pakalpojuma līgums

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

EUR 444,00 No: 26.10.2017.
Līdz: 31.05.2019.
Pakalpojuma līgums SIA "001A" EUR 6 809,04 No: 25.10.2017.
Līdz: 31.05.2018.
Par kāpņu izbūvi pie brīvdabas estrādes SIA "Agrosēta" EUR 7 022,18 No: 25.10.2017.
Līdz: 30.12.2017.
Vienošanās Nr. 1 pie 2017.gada 28.augusta Līguma Nr. ONP 2017/39 "Par Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra telpu interjera projekta realizāciju un ieejas mezgla rekonstrukciju" SIA "Torensberg" paliek nemainīga No: 25.10.2017.
Līdz: 24.11.2017.
Par Ziemassvētku noformējuma piegādi Olaines novada pašvaldībai Aktsiaselts ADAM Bd filiāle "Adam Decolight Latvia" EUR 18 896,02 No: 25.10.2017.
Līdz: 21.11.2017.
Pakalpojuma līgums Biedrības "Klusuma skola" EUR 7 200,00 No: 20.10.2017.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr. 4 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām" SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 19.10.2017.
Līdz: 31.10.2018.
Vienošanās Nr. 3 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām" SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 18.10.2017.
Līdz: 31.10.2018.
Par durvju izgatavošanu un montāžu SIA "Gaujas mēbeļu fabrika" EUR 5 810,98 No: 12.10.2017.
Līdz: 16.11.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Dace Lasmane EUR 96,00 No: 12.10.2017.
Līdz: 17.10.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Jānis Bojārs EUR 90,00 No: 12.10.2017.
Līdz: 17.10.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Veronika Mūrniece EUR 72,00 No: 12.10.2017.
Līdz: 17.10.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Natālija Krušeļņica EUR 76,00 No: 12.10.2017.
Līdz: 17.10.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Anita Valeine EUR 76,00 No: 12.10.2017.
Līdz: 17.10.2017.
Par sagatavošanās procesa nodrošināšanu skolēnu sporta sacensību futbolā norisei Marika Broka-Švarca EUR 150,00 No: 10.10.2017.
Līdz: 17.10.2017.
Par Jāņupes saieta nama jaunbūves Būvprojekta izstrādes uzraudzību SIA "VPM Latvia" EUR 7 500,00 No: 10.10.2017.
Līdz saistību izpildei
Par Jāņupes saieta nama jaunbūves Būvprojekta izstrādi SIA "RULLE" EUR 9 950,00 No: 10.10.2017.
Līdz saistību izpildei
Par individuālo mēbeļu izgatavošanu un montāžu SIA "Inra Dizains" EUR 4 788,37

No: 10.10.2017.
Līdz: 21.11.2017.

Pakalpojumu līgums SIA "Laboratorium Ekspertu skola" EUR 2 368,00 No: 09.10.2017.
Līdz: 31.05.2019.
Vienošanās Nr. 2 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām" SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 09.10.2017.
Līdz: 31.10.2018.
Par būvprojekta izstrādi SIA "DUAL arhitekti" EUR 1 200,00 No: 06.10.2017.
Līdz: 30.10.2017.
Par ārējo tīklu elektroapgādes būvprojekta "Rīgas iela 23, Olaine, Olaines novads" izstrādāšanu un saskaņošanu SIA "S.O.S. projekti" EUR 7 100,00 No: 04.10.2017.
Līdz: 10.01.2018.
Par tehniskās jaunrades dienas 2017.gada 7.novembrī organizēšanu SIA "Aspired" EUR 1 607,18 No: 04.10.2017.
Līdz: 07.11.2017.
Par būvprojektu "Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē" SIA "Lejnieku projektēšanas birojs" EUR 5 550,00 No: 04.10.2017.
Līdz: 01.11.2017.
Par apkures sistēmas atjaunošanas darbu veikšanu Jelgavas ielā 9, Olainē SIA "SALTA BM" EUR 6 377,36 No: 04.10.2017.
Līdz: 30.11.2017.
Par vitrīnu un ārsienas siltināšanas darbu veikšanu Jelgavas ielā 9, Olainē SIA "SALTA BM" EUR 4 257,79 No: 03.10.2017.
Līdz: 30.11.2017.
Par nodarbību pieaugušajiem "Mācīsimies spēlēt sudoku" Guna Skujiņa EUR 96,00 No: 02.10.2017.
Līdz: 10.10.2017.
Par siltummezgla rekonstrukcijas darbiem Zemgales ielā 31 SIA "SALTA BM" EUR 5 972,80 No: 02.10.2017.
Līdz: 30.11.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 9.maija Līguma Nr. ONP 2017/17 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā" Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 75 583,58 No: 02.10.2017.
Līdz: 01.05.2018.
Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai SIA "Apgāds Zelta grauds" EUR 9 900,00 No: 29.09.2017.
Līdz: 22.12.2017.
Par videonovērošanas sistēmas izbūvi Olainē un Jaunolainē SIA "Belam-Rīga" EUR 96 228,99 No: 28.09.2017.
Līdz: 27.01.2018.
Par autoceļa "Iekšējais kooperatīva ceļš D/S Rīts" km 0,000 līdz km 1,460 Olaines novadā" asfaltbetona AC-11 seguma ieklāšanu vienā kārtā SIA "Agrosēta" EUR 85 19,00 No: 28.09.2017.
Līdz: 28.10.2017.
Par ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbiem SIA "Agrosēta" EUR 169 421,49 No: 28.09.2017.
Līdz: 27.09.2018.
ZZ Dats vienotās pašvaldības sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu bāzu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas līgums SIA "ZZ Dats" EUR 6 750,00 No: 28.09.2017.
Līdz: 31.12.2018.
Par būvprojekta "Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Veselības iela 7, Olaine" ugunsdrošības risinājumu SIA "VPM Latvia" EUR 5 990,00 No: 28.09.2017.
Līdz: 23.10.2017.
Pakalpojuma līgums Latvijas Dabas muzejs EUR 1 350,00 No: 27.09.2017.
Līdz: 31.05.2019.
Pakalpojuma līgums Aivis Meijers EUR 3 227,94 No: 26.09.2017.
Līdz: 31.05.2019.
Par ugunsdzēsības, apsardzes, trauksmes un videonovērošanas sistēmu ierīkošanu IK "VASaps" EUR 4 641,00 No: 22.09.2017.
Līdz: 04.12.2017.
Par ceļa aprīkošanas darbu veikšanu SIA "Saava-LV" EUR 5 824,26 No: 21.09.2017.
Līdz: 20.10.2017.
Pakalpojuma līgums SIA "Tālmācības un profesionālās tālākizglītības centrs" EUR 2 560,00 No: 20.09.2017.
Līdz: 31.05.2019.
Par datortīklu izbūvi APIC telpās SIA "DATI Group" EUR 3 851,41 No: 18.09.2017.
Līdz: 20.11.2017.
Par Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošanu SIA "KSIL BALTIC" EUR 16 528,30 No: 18.09.2017.
Līdz: 11.12.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām" SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 18.09.2017.
Līdz: 31.10.2018.
Par filmas izveidošanu sakarā ar Pieaugušo izglītības centra 20. gadadienu Dace Mieze EUR 290,00 No: 11.09.2017.
Līdz: 11.09.2017.
Preču piegādes līgums SIA "G Kolizejs" EUR 2 785,80 No: 08.09.2017.
Līdz: 08.11.2017.
Par avārijas stāvoklī esošās lietus notekūdeņu un kanalizācijas sistēmas remontdarbiem Veselības ielā 7, Olainē SIA "SALTA BM" EUR 7 156,96 No: 07.09.2017.
Līdz: 15.11.2017.
Par pakalpojuma "Fitnesa festivālu organizēšanu no 2017. gada līdz 2019. gadam" Biedrība "Sporta studija "ACTIVE"" EUR 18 000,00 No: 06.09.2017.
Līdz: 31.12.2019.
Par pakalpojuma "Veselīga uztura lietošanas veicināšanas nodarbības" nodrošināšanu Biedrība "Veselībai un attīstībai" EUR 3 760,00 No: 06.09.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par pakalpojuma "Semināri par fizisko attīstību un stājas profilaksi pirmsskolas un skolas vecuma bērniem" nodrošināšanu Biedrība "Veselībai un attīstībai" EUR 1 800,00 No: 06.09.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par pakalpojuma "Fizisko aktivitāšu lekcijas un nodarbības senioriem" nodrošināšanu Biedrība "Veselībai un attīstībai" EUR 1 200,00 No: 06.09.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par Olaines novada teritorijas plānojuma izstrādi 2018.-2030.gadam SIA "Reģionālie projekti" EUR 25 940,00 No: 06.09.2017.
Līdz: 05.12.2018.
Par telpu remontdarbiem Zemgales ielā 31, Olainē SIA "Jelgavas Būve-V" EUR 17 452,19 No: 04.09.2017.
Līdz: 23.10.2017.
Par konsultāciju sniegšanu darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu Brigita Melnace EUR 125,00 No: 01.09.2017.
Līdz: 22.09.2017.
Par Olaines pagasta DKS "Ezītis" un tai pieguļošas meliorācijas sistēmas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, inventarizāciju Ivars Lagzdiņš EUR 2 000,00 No: 01.09.2017.
Līdz: 30.11.2017.
Par Olaines pagasta DKS "Ezītis" un tai pieguļošas meliorācijas sistēmas tehniskā stāvokļa novērtēšanu IK "Priedāji AD" EUR 4 000,00 No: 01.09.2017.
Līdz: 30.11.2017.
Par Vāciešu liekņas kanāla inventarizāciju IK "Priedāji AD" EUR 6 860,00 No: 01.09.2017.
Līdz: 02.10.2017.
Par Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra telpu interjera projekta realizāciju un ieejas mezgla rekonstrukciju SIA "Torensberg" EUR 91 664,20 No: 01.09.2017.
Līdz: 24.11.2017.
Par skolēnu pārvadājumu pakalpojumiem SIA "KM Transports" EUR 2 711,50 No: 31.08.2017.
Līdz: 31.05.2018.
Par piedalīšanos Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konferencē Gunārs Klāvs Gaumigs EUR 30,00 No: 28.08.2017.
Līdz: 29.08.2017.
Par lekcijas "Laimes dimensija" novadīšanu Haralds Burkovskis EUR 363,00 No: 25.08.2017.
Līdz: 29.08.2017.
Par sporta nodarbību nodrošināšanu Olainē un Jaunolainē Biedrība "Sporta studija "ACTIVE"" EUR 26 880,00 No: 25.08.2017.
Līdz: 31.12.2019.
Par atrakcijas nodrošināšanu Jauniešu dienā 2017.gada 26. augustā SIA "Outdoors" EUR 700,00 No: 25.08.2017.
Līdz: 26.08.2017.
Par apgaismojuma stabu pārcelšanu pie ēkām Zemgales ielā 43, 45, Olainē Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 769,34 No: 25.08.2017.
Līdz: 08.09.2017.
Par Jauno fiziķu skolas nodarbības vadīšanu Jauniešu dienā 2017.gada 26. augustā Ģirts Zāģeris EUR 365,00 No: 24.08.2017.
Līdz: 26.08.2017.
Par aktivitātes "Dzejas meistarklase" sagatavošanu un vadīšanu Liene Johansone EUR 45,00 No: 23.08.2017.
Līdz: 26.08.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Jānis Bojārs EUR 180,00 No: 23.08.2017.
Līdz: 25.08.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Anita Valeine EUR 154,00 No: 23.08.2017.
Līdz: 25.08.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Natālija Krušeļņicka EUR 154,00 No: 23.08.2017.
Līdz: 25.08.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Veronika Mūrniece EUR 144,00 No: 23.08.2017.
Līdz: 25.08.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Dace Lasmane EUR 195,00 No: 23.08.2017.
Līdz: 25.08.2017.
Par Popkorna skvēra labiekārtošanu SIA "KSIL BALTIC" EUR 18 777,82 No: 18.08.2017.
Līdz: 18.09.2017.
Par pakalpojumu sniegšanu Karine Oganisjana EUR 225,00 No: 15.08.2017.
Līdz: 29.08.2017.
Par skolēnu pārvadāšanu 2017./2018.m.g. Olaines novadā AS "Rīgas Taksometru parks" EUR 133 835,00 No: 15.08.2017.
Līdz: 30.06.2018.
Par pildspalvu ar apdruku izgatavošanu SIA "Pro-Baltic" EUR 560,00 No: 14.08.2017.
Līdz: 11.09.2017.
Par Apliecinājuma kartes iesniegšanu un autoruzraudzību APIC remontam SIA "Inra Dizains" EUR 2 100,00 No: 08.08.2017.
Līdz: 07.10.2017.
Par Dj Sun-Lay muzikālais priekšnesumu Jauniešu dienā 2017.gada 26. augustā Ludmila Saveļjeva EUR 200,00 No: 07.08.2017.
Līdz: 27.08.2017.
Par dalību Olaines novada Jauniešu dienas organizēšanā Andris Krūmiņš EUR 150,00 No: 03.08.2017.
Līdz: 27.08.2017.
Par vieglās dienesta automašīnas nomu SIA "FS Noma" EUR 8 795,52 No: 03.08.2017.
Līdz: 02.08.2020.
Par vieglā komercauto nomu SIA "FS Noma" EUR 11 268,00 No: 03.08.2017.
Līdz: 02.08.2020.
Par Olaines pašvaldības un Olaines 2.vidusskolas organizētās diennakts nometnes "Pēdzinis" vadītāja pienākumu pildīšanu Svetlana Opikova EUR 600,00 No: 02.08.2017
Līdz: 10.08.2017.
Par Olaines pašvaldības un Olaines 2.vidusskolas organizētās diennakts nometnes "Pēdzinis" vadītāja pienākumu pildīšanu Tatjana Zarecka EUR 600,00 No: 02.08.2017
Līdz: 10.08.2017.
Par Olaines pašvaldības un Olaines 2.vidusskolas organizētās diennakts nometnes "Pēdzinis" vadītāja pienākumu pildīšanu Velta Šinkarenko EUR 600,00 No: 02.08.2017
Līdz: 10.08.2017.
Par Olaines pašvaldības un Olaines 2.vidusskolas organizētās diennakts nometnes "Pēdzinis" vadītāja pienākumu pildīšanu Marina Senčurova EUR 600,00 No: 02.08.2017
Līdz: 10.08.2017.
Par Olaines pašvaldības un Olaines 2.vidusskolas organizētās diennakts nometnes "Pēdzinis" vadītāja pienākumu pildīšanu Vera Gahajeva EUR 600,00 No: 02.08.2017
Līdz: 10.08.2017.
Par muzikālā priekšnesuma nodrošināšanu pedagogu konferencē Biedrība "New Generation of Music management" EUR 442,00 No: 02.08.2017
Līdz: 29.08.2017.
Vienošanās Nr.2 pie 2017.gada 9.decembra līguma Nr. ONP 2016/48 un 2017.gada 27.jūlija pārjaunojuma līguma  "Par būvprojekta izstrādi gājēju celiņa "Jaunolaine - Lubauši" izbūvei Jaunolainē" SIA "Ceļu Komforts Rīga" paliek nemainīga No: 01.08.2017.
Līdz: 12.10.2017.
Par A5 blociņu ar Olaines novada pašvaldības vizuālo identitāti iegādi SIA "AR Sistēmas" EUR 478,40 No: 31.07.2017
Līdz: 22.08.2017.
Par tikšanās vadīšanu Olaines novada iedzīvotājiem par tēmu "Maza dārza veidošana un tā īpatnības" 2.daļa Dzintra Freimane-Ozoliņa EUR 96,00 No: 31.07.2017
Līdz: 03.08.2017.
Par nozīmīšu izgatavošanu Arvis Kotins EUR 425,00 No: 31.07.2017.
Līdz: 31.08.2017.
Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines novada pašvaldībai SIA "Dzintarkalni 21" EUR 2 554,40 No: 28.07.2017.
Līdz: 21.08.2017.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 95,00 No: 25.07.2017.
Līdz: 01.08.2017.
Par dzīvības riska apdrošināšanas pakalpojumiem AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" EUR 1 476,00 No: 14.07.2017.
Līdz: 13.07.2019.
Par nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumiem AAS „BTA Baltic Insurance Company” EUR 5 247,00 No: 14.07.2017.
Līdz: 13.07.2019.
Par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem ERGO Insurance SE Latvijas filiāle EUR 82 512,00 No: 14.07.2017.
Līdz: 13.07.2019.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 30.aprīļa līguma "Par Olaines novada domes mājas lapas www.olaine.lv tehniskās specifikācijas izstrādi" SIA "CUBE Aģentūra" paliek nemainīga No: 14.07.2017.
Līdz saistību izpildei
Par automašīnas mazgāšanu SIA "GoldCar" pēc rēķina saņemšanas No: 01.07.2017.
Līdz: 01.07.2018.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 No: 01.07.2017.
Līdz: 30.06.2018.
Vienošanās Nr.3 pie 2016.gada 16.jūnija Līguma Nr. ONP 2016/17 Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA paliek nemainīga No: 30.06.2017.
Līdz: 15.06.2018.
Līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu bērnu vasaras diennakts nometnei "Pēdzinis" SIA "JURITA B"  EUR 10,00 dienā par bērnu No: 30.06.2017.
Līdz: 10.08.2017.
Par kustību meistarklases vadīšanu jauniešiem Marija Zenčenkova EUR 30,00 No: 30.06.2017.
Līdz: 06.07.2017.
Par DKS "Ielieči-2" projekta "DKS "Ielieči-2" iekšējās apgaismojuma izbūve" finansēšanu DKS "Ielieči-2" EUR 4 993,60 No: 27.06.2017.
Līdz saistību izpildei
Par būvprojekta ekspertīzi SIA "Projekts 3" EUR 3 000,00 No: 26.06.2017.
Līdz: 10.07.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 22.maija līguma SIA "KSIL BALTIC" paliek nemainīga No: 26.06.2017.
Līdz: 01.09.2017.
Vienošanās Nr.3 pie 2016.gada 12.septembra līguma Nr.2016/31 "Par Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecību" Pilnsabiedrība "RERE BŪVE 1" EUR 2 104 118,70 No: 21.06.2017.
Līdz: 11.12.2017.
Par biedrības "Jāņupes iedzīvotāji" projektu "Šķiro mazs un liels!" finansēšanu Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji" EUR 826,45 No: 21.06.2017.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr.2 Par grozījumiem 2017.gada 17.janvāra līguma Nr.ONP 2016/52  "Par bērnu rotaļu un atpūtas kompleksa izveidi Olaines pilsētas Mežaparkā" Personu apvienība 
SIA "Fixman" un SIA "Buildimpeks"
paliek nemainīga No: 19.06.2017.
Līdz: 15.08.2017.
Par bērnu rotaļu laukumu ierīču un aprīkojuma apsekošanu SIA "Fixman EUR 2 220,00 No: 16.06.2017.
Līdz: 16.12.2017.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Tatjana Berdņikova EUR 90,00 No: 13.06.2017.
Līdz: 16.06.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Veronika Mūrniece EUR 90,00 No: 13.06.2017.
Līdz: 16.06.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Natālija Krušeļņicka EUR 186,00 No: 13.06.2017.
Līdz: 16.06.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Anita Valeine EUR 186,00 No: 13.06.2017.
Līdz: 16.06.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Jānis Bojārs EUR 230,00 No: 13.06.2017.
Līdz: 16.06.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Dace Lasmane EUR 250,00 No: 13.06.2017.
Līdz: 16.06.2017.
Par siltummezgla rekonstrukcijas darbu veikšanu SIA "SALTA BM" EUR 6 555,04 No: 08.06.2017.
Līdz: 31.07.2017.
Par Jāņupes saieta nama jaunbūves Arhitektūras Meta izstrādi SIA "Depo projekts" EUR 9 950,00 No: 06.06.2017.
Līdz: 30.06.2017.
Par darbu Olaines 2. vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" Irēna Rimševica EUR 490,00 No: 06.06.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Par darbu Olaines 2. vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" Vera Gahajeva EUR 490,00 No: 06.06.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Par darbu Olaines 2. vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" Tatjana Zarecka EUR 490,00 No: 06.06.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Par darbu Olaines 2. vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" Olga Vonoga EUR 490,00 No: 06.06.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Par darbu Olaines 2. vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" Svetlana Opikova EUR 490,00 No: 06.06.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Par darbu Olaines 2. vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" Vera Haritonova EUR 490,00 No: 06.06.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Par darbu Olaines 2. vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" Velta Šinkarenko EUR 490,00 No: 06.06.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 14.februāra līguma par būvprojekta izstrādi gājēju celiņa izbūvei Jelgavas ielā no Jelgavas ielas 1 līdz Rīgas ielai, Olaines pilsētā Pilnsabiedrība "Piegādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv, SIA TERRA Standart un OU Reaalprojekt" paliek nemainīga No: 06.06.2017.
Līdz: 31.07.2017.
Par DKS "Jāņupe-2" projekta "DKS "Jāņupe-2" sporta un atpūtas laukuma ierīkošanu" finansēšanu DKS "Jāņupe-2" EUR 6 602,89 No: 05.06.2017.
Līdz saistību izpildei
Par vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammas NEKIP pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaites moduļa PNIP ieviešanu  SIA "ZZ Dats" EUR 4 000,00 No: 05.06.2017.
Līdz: 06.10.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2016.gada 9.decembra līguma Nr. ONP 2016/47 "Par būvprojekta izstrādi Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā" SIA "Ceļu Komforts" paliek nemainīga No: 05.06.2017.
Līdz: 31.08.2017.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem Ilmārs Krieviņš EUR 510,00 No: 02.06.2017.
Līdz: 01.06.2018.
Par darbu Olaines 2. vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" Marina Senčurova EUR 900,00 No: 01.06.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Par darbu Olaines sākumskolas bērnu vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Vita Dūra EUR 475,00 No: 01.06.2017.
Līdz: 21.06.2017.
Par darbu Olaines sākumskolas bērnu vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Tatjana Bardova EUR 500,00 No: 01.06.2017.
Līdz: 21.06.2017.
Par darbu Olaines sākumskolas bērnu vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Agnese Gražule EUR 475,00 No: 01.06.2017.
Līdz: 21.06.2017.
Par darbu Olaines sākumskolas bērnu vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Velda Veinberga EUR 570,00 No: 01.06.2017.
Līdz: 21.06.2017.
Par darbu Olaines sākumskolas bērnu vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Alina Žitenko EUR 475,00 No: 01.06.2017.
Līdz: 21.06.2017.
Par darbu Olaines sākumskolas bērnu vasaras ekonometnē "Zaļās dienas" Ēriks Saida EUR 165,00 No: 01.06.2017.
Līdz: 21.06.2017.
Par karogu kronšteinu un kontaktligzdu uzstādīšanu uz apgaismojuma stabiem bērnu spēļu laukumā Mežaparkā, Olainē Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 843,29 No: 01.06.2017.
Līdz: 07.06.2017.
Par "Olaines Domes Vēstu" piegādes pkalapojumiem SIA "Express Group" pēc rēķina saņemšanas No: 01.06.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par video sižeta izveidošanu SIA "SKUBA films" EUR 1 000,00 No: 31.05.2017.
Līdz: 30.06.2017.
Par finansējuma piešķiršanu Biedrība "AFA OLAINE" EUR 3 100,00 No: 31.05.2017.
Līdz saistību izpildei
Par diennakts nometnes "Samuraj" finansēšanu Latvijas Džosui karatē federācija EUR 1 960,00 No: 30.05.2017.
Līdz: 18.06.2017.
Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu pašvaldības vēlēšanu dienā 2017.gada 3.jūnijā SIA "Krīga" EUR 505,79 No: 30.05.2017.
Līdz: 03.06.2017.
Par projekta "Esi aktīvs novadā" koordinatora pienākumu pildīšanu Stūnīšos Reičela Pētersone EUR 600,00 No: 25.05.2017.
Līdz: 31.08.2017.
Par projekta "Esi aktīvs novadā" koordinatora pienākumu pildīšanu Jaunolainē Karīna Segruma EUR 600,00 No: 25.05.2017.
Līdz: 31.08.2017.
Par projekta "Esi aktīvs novadā" koordinatora pienākumu pildīšanu Jāņupē Evita Berķe EUR 600,00 No: 25.05.2017.
Līdz: 31.08.2017.
Par preces izgatavošanu AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" EUR 1 118,00 No: 25.05.2017.
Līdz: 13.06.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu SIA "Baltic Restaurants Latvia" EUR 2,48 par bērnu dienā No: 25.05.2017.
Līdz: 22.06.2017.
 Par reklāmas pakalpojumu SIA Izdevniecība "Rīgas Viļņi" EUR 3 900,00  No: 23.05.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par projekta "Esi aktīvs novadā" vadītāja pienākumu pildīšanu Agnese Kalniņa EUR 600,00 No: 23.05.2017.
Līdz: 10.09.2017.
Par preču piegādi SIA "Artis Design" EUR 7 437,00 No: 23.05.2017.
Līdz: 21.06.2017.
Par ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu plānveida tehnisko apkopi un remontu SIA "BDA Partneri" EUR 332,33 gadā No: 23.05.2017.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr.1 pie 2016.gada 9.decembra līguma Nr. ONP 2016/48 "Par būvprojekta izstrādi gājēju celiņa "Jaunolaine - Lubauši" izbūvei Jaunolainē" SIA "Ceļu Komforts" EUR 4 750,00 No: 23.05.2017.
Līdz: 03.08.2017.
Par laukuma aizsargtīkla izveidi Gaismas ielā 5, Stūnīši, Olaines pag., Olaines novadā SIA "KSIL BALTIC" EUR 5 144,39 No: 22.05.2017.
Līdz: 25.06.2017.
Par diennakts nometnes "Detektīvs Kalmess 2017" finansēšanu Biedrība "Izglītības laboratorija" EUR 1 960,00 No: 19.05.2017.
Līdz: 08.07.2017.
Par preces piegādi Mārtiņš Līnis EUR 4 650,00 No: 19.05.2017.
Līdz: 16.06.2017.
Par būvprojekta "Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olainē, energoefektiviātes paaugstināšana " izstrādi un autoruzraudzību SIA "Balts un Melns" EUR 30 650,00 No: 17.05.2017.
Līdz: 17.11.2017.
Par būvprojekta "Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektiviātes paaugstināšana " izstrādi un autoruzraudzību SIA "Balts un Melns" EUR 15 900,00 No: 17.05.2017.
Līdz: 17.11.2017.
Par tikšanās ar Olaines novada iedzīvotājiem "Arābu kultūra. Maroka" Abdelmajid El Hadri EUR 96,00 No: 16.05.2017.
Līdz: 16.05.2017.
Par pazemes ūdens paraugu ņemšanu un testēšanu VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" EUR 827,78 No: 15.05.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par informācijas stendu uzstādīšanu Olaines novadā IK "TP i PU" EUR 1 495,98 No: 15.05.2017.
Līdz: 30.06.2017.
Par informatīva video materiāla sagatavošanu SIA "Ziņas TV" EUR 750,20 No: 12.05.2017.
Līdz: 31.05.2017.
Par reklāmas atskaņošanu SIA "Radio Skonto" EUR 729,35 No: 12.05.2017.
Līdz: 20.05.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Natālija Krušeļņicka EUR 150,00 No: 12.05.2017.
Līdz: 17.05.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Anita Valeine EUR 150,00 No: 12.05.2017.
Līdz: 17.05.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Dace Lasmane EUR 200,00 No: 12.05.2017.
Līdz: 17.05.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Jānis Bojārs EUR 180,00 No: 12.05.2017.
Līdz: 17.05.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Veronika Mūrniece EUR 144,00 No: 12.05.2017.
Līdz: 17.05.2017.
Vienošanās Nr.1 Par grozījumiem 2016.gada 29.jūnija līguma Nr.ONP 2016/15 "Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem" SIA "Agrosēta" paliek nemainīga No: 12.05.2017.
Līdz: 15.11.2017.
Par prezentācijas materiālu piegādi SIA "Pro-Baltic" EUR 873,25 No: 11.05.2017.
Līdz: 18.05.2017.
Par krūžu ar apdruku izgatavošanu SIA "Digimix" EUR 968,00 No: 10.05.2017.
Līdz: 19.05.2017.
Par Olaines novada izglītības iestāžu atbildīgo amatpersonu konsultēšanu darbam ar elektroniskajām datu sistēmām (Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas) VPIS 1 un VPIS 2 Brigita Melnace EUR 80,00 No: 10.05.2017.
Līdz: 19.05.2017.
Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 70 245,26 No: 09.05.2017.
Līdz: 01.05.2018.
Par dalību Olaines novada svētku organizēšanā Jānis Precinieks EUR 700,00 No: 09.05.2017.
Līdz: 20.05.2017.
Par Olaines pilsētā esošo apstādījumu projekta koncepcijas un detalizēta apstādījumu izveides projekta izstrādāšanu Tatjana Kostiļeva EUR 1 044,12 No: 03.05.2017.
Līdz: 06.06.2017.
Vienošanās par termiņa pagarināšanu AS "Berendsen Tekstila Serviss" paliek nemainīga No: 02.05.2017.
Līdz: 30.06.2017.
Par bērnu vasaras eko-nometnes "Zaļās dienas"dalībnieku ēdināšanu PII "Magonīte" EUR 1,42 par bērnu dienā No: 02.05.2017.
Līdz: 21.06.2017.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī No: 01.05.2017.
Līdz: 30.04.2018.

Par sagatavošanās procesa nodrošināšanu skolēnu starpnovadu sporta sacensībām

Māris Auzāns EUR 140,00 No: 27.04.2017.
Līdz: 03.05.2017.
Vienošanās Nr.1 Par grozījumiem 2017.gada 18. aprīļa līgumā Nr.ONP 2017/14 "Par koplietošanas teritorijas apgaismojuma ierīkošanu DKS "VEF Baloži" 4. un 5. sektorā" Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA paliek nemainīga No: 18.04.2017.
Līdz: 17.11.2017.
Par koplietošanas teritorijas apgaismojuma ierīkošanu DKS "VEF Baloži" 4. un 5.sektorā Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 33 099,46 No: 18.04.2017.
Līdz: 17.11.2017.
Par piedalīšanos "Popkorns" profesiju vakarā

Virgīnija Vītola

EUR 35,00 No: 11.04.2017.
Līdz: 12.04.2017.
Par Olaines novada domes mājas lapas www.olaine.lv tehniskās specifikācijas izstrādi SIA "CUBE Aģentūra" EUR 4 092,50 No: 10.04.2017.
Līdz saistību izpildei
Par interneta karšu pārlūka ieviešanu un abonēšanu SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" EUR 28,46 mēnesī No: 05.04.2017.
Līdz: 05.04.2020.
Vienošanās Nr.1 Par grozījumiem 2017.gada 17.janvāra līguma Nr.ONP 2016/52  "Par bērnu rotaļu un atpūtas kompleksa izveidi Olaines pilsētas Mežaparkā" Personu apvienība 
SIA "Fixman" un SIA "Buildimpeks"
237 581,00 No: 03.04.2017.
Līdz: 19.06.2017.
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 13 537,19 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Neste Latvija" EUR 20 661,16 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par lekcijas "Maza dārza veidošana un īpatnības" novadīšanu Dzintra Freimane EUR 96,00 No: 31.03.2017.
Līdz: 04.04.2017.
Vienošanās Nr. 2 pie 2016.gada 12. septembra līguma Nr. ONP 2016/31 "Par Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecību  Pilnsabiedrība "RERE BŪVE 1" EUR 2 108 751,43 No: 31.03.2017.
Līdz: 11.12.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Natālija Krušeļņicka EUR 150,00 No: 30.03.2017.
Līdz: 04.04.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Anita Valeine EUR 150,00 No: 30.03.2017.
Līdz: 04.04.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Dace Lasmane EUR 200,00 No: 30.03.2017.
Līdz: 04.04.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Tatjana Berdņikova EUR 144,00 No: 30.03.2017.
Līdz: 04.04.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Jānis Bojārs EUR 180,00 No: 30.03.2017.
Līdz: 04.04.2017.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 85,00 No: 30.03.2017.
Līdz: 30.03.2017.
Par vides objektu iegādi SIA "Kotton" EUR 4 131,40 No: 30.03.2017.
Līdz: 10.04.2017.
Par soliņu, atkritumu urnu un velonovietņu iegādi SIA "MALIX" EUR 11 091,00 No: 29.03.2017.
Līdz: 03.05.2017.
Par rāmja izgatavošanu un montāžu ēkai Veselības ielā 1B SIA "Visual Media" EUR 2 170,00 No: 29.03.2017.
Līdz: 05.05.2017.
Par videonovērošanas sistēmas apkalpošanu SIA "Belam-Rīga" EUR 3 933,00 No: 28.03.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par vēlēšanu kabīņu izgatavošanu SIA "Galdnieks AG" EUR 952,00 No: 20.03.2017.
Līdz: 22.05.2017.
Par Olaines novada pašvaldības autoceļa CA002 Pēternieki -Ķesteri pārbūves būvprojekta izstrādi SIA "IB Design" EUR 2 800,00 No: 20.03.2017.
Līdz: 31.07.2017.
Par Olaines novada pašvaldības autoceļa CA023 Namiķi - Birzuļi pārbūves būvprojekta izstrādi SIA "Global Project" EUR 19 770,00 No: 16.03.2017.
Līdz: 03.08.2017.
Vienošanās par grozījumiem 2016. gada 9. septembra Vienošanās Nr.2 pie 2016.gada 16.jūnija Līguma Nr. ONP 2016/17 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā" Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 25 007,36 No: 15.03.2017.
Līdz: 01.05.2017.
Vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu (2017. gada 2. janvāra līgums par caurtekas izbūvi Rīgas ielā, Olainē) SIA "Agrosēta" paliek nemainīga No: 15.03.2017.
Līdz: 21.04.2017.
Par izsekošanas pakalpojumiem SIA "Mapon" pēc rēķina saņemšanas No: 15.03.2017.
Līdz saistību izpildei
Par tikšanos ar iedzīvotājiem par tēmu "Tibetas noslēpumi" Rasma Tāra EUR 96,00 No: 15.03.2017.
Līdz: 15.03.2017.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 95,00 No: 13.03.2017.
Līdz: 13.03.2017.
Auto nomas līgums SIA "ARMADA RENT"  EUR 309,92 mēnesī No: 09.03.2017.
Līdz: 24.07.2017.
Par materiālu sagatavošanu, apstrādi un ievietošanu interneta tīmeklī www.olaine.lv Arturs Lagzdiņš EUR 4 000,00 No: 01.03.2017.
Līdz: 29.12.2017.
Par interviju gatavošanu izdevumam "Olaines Domes Vēstis" SIA "Tekstu Cehs" EUR 2 454,55 No: 01.03.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Anita Valeine EUR 75,00 No: 23.02.2017.
Līdz: 28.02.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Natālija Krušeļņicka EUR 75,00 No: 23.02.2017.
Līdz: 28.02.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Tatjana Berdņikova EUR 72,00 No: 23.02.2017.
Līdz: 28.02.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Jānis Bojārs EUR 90,00 No: 23.02.2017.
Līdz: 28.02.2017.
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā Dace Lasmane EUR 100,00 No: 23.02.2017.
Līdz: 28.02.2017.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī No: 17.02.2017.
Līdz: 16.02.2018.
Vienošanās pie 2016.gada 25.augusta līguma "Par izpētes darbiem mērniecības veikšanai" SIA "MaksGEO" paliek nemainīga No: 16.02.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Par elektroniskā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās elektroniskās ierīces vai iekārtas apkalpošanu SIA "Latintertehserviss" EUR 23,52 ceturksnī No: 16.02.2017.
Līdz: 15.02.2018.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 130,00 No: 16.02.2017.
Līdz: 20.02.2017.
Par ēkas Jelgavas ielā 32, Olainē energosertifikāciju SIA "VENONA" EUR 550,00 No: 16.02.2017.
Līdz: 13.09.2017.
Par ēkas Meža ielā 2, Jaunolainē energosertifikāciju SIA "VENONA" EUR 750,00 No: 16.02.2017.
Līdz: 13.09.2017.
Par maketu sagatavošanu un sieta ar druku izgatavošanu ēkai Veselības ielā 1B, Olainē SIA "Visual Print" EUR 2 185,00 No: 15.02.2017.
Līdz: 21.04.2017.

Par būvprojekta izstrādi gājēju celiņa izbūvei Jelgavas ielā no Jelgavas ielas 1 līdz Rīgas ielai, Olaines pilsētā

Pilnsabiedrība "Piegādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv, SIA TERRA Standart un OU Reaalprojekt" EUR 6 000,00 No: 14.02.2017.
Līdz: 06.06.2017.
Par ēkas Jelgavas ielā 9, Olainē, termogrāfisko apsekošanu SIA "Venona' EUR 250,00 No: 12.02.2017.
Līdz: 30.05.2017.
Par projektu pieteikuma sagatavošanu Madara Aldiņa EUR 800,00 No: 10.02.2017.
Līdz: 31.03.2017.
Par apgaismojuma projekta izstrādi bērnu laukumam Mežaparkā, Olainē SIA "S.O.S. projekti" EUR 600,00 No: 07.02.2017.
Līdz: 15.03.2017.
Par vides objektu iegādi SIA "MS-Būvserviss" EUR 11 115,00 No: 06.02.2017.
Līdz: 15.05.2017.
Par lietus ūdens uztvērēju izbūvi Olaines slidotavas stāvlaukumā, Kūdras ielā 5, Olainē SIA "Agrosēta" EUR 5 732,15 No: 03.02.2017.
Līdz: 27.03.2017.
Par konsultācijas pakalpojuma sniegšanu un objekta novērtēšanu SIA "Eiroeksperts" EUR 2 900,00 No: 02.02.2017.
Līdz: 07.03.2017.
Par preces iegādi SIA "LOFTIQUE" EUR 1 074,38 No: 02.02.2017.
Līdz: 21.02.2017.
Par lekcijas nolasīšanu par kalnu ultramoratonistu profesiju Mārtiņš Zvīdriņš EUR 30,00 No: 01.02.2017.
Līdz: 02.02.2017.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu (Zemgales iela 33) SIA "SALTA BM" EUR 146,95 mēnesī No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu (Jelgavas iela 32) SIA "SALTA BM" EUR 42,22 mēnesī No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Par izpētes un sagatavošanās darbu veikšanu mērniecības darbu izpildei "Vaivadi Nr.225" SIA "MaksGEO" EUR 285,12 No: 25.01.2017.
Līdz: 30.03.2017.
Par ārējo tīklu elektroapgādes projekta "Karjers Jāņupe", Olaines pag., Olaines nov. izstrādi SIA "S.O.S. projekti" EUR 2 210,00 No: 24.01.2017.
Līdz: 03.04.2017.

Par autobusu ar šoferi nomu Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

SIA "Lauvas Tūrs Transports",
SIA "KONTI BUSS",
SIA "Sabiedriskais autobuss",
SIA "Hansabuss Latvia",
SIA "RIXCO",
AS "Rīgas Taksometru parks"

Līdz EUR 41 999,96 No: 19.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par sūtījumu piegādi SIA "Abonēšanas un piegāde centrs ACD" pēc pakalpojumu sniegšanas No: 18.01.2017.
Līdz: 31.12.2017
Par bojātā apgaismojuma nomaiņu Olaines pilsētas vides objektam - pulkstenim laukumā Zemgales ielā 29 un 31, Olainē Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 362,84 No: 17.01.2017.
Līdz: 20.01.2017.
Par bērnu rotaļu un atpūtas kompleksa izveidi Olaines pilsētas Mežaparkā

Personu apvienība
SIA "Fixman" un SIA "Buildimpeks"

EUR 237 709,16 No: 17.01.2017.
Līdz: 19.06.2017.
Par Olaines novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Olaines Domes Vēstis" iespiešanu un pēcapstrādi SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" EUR 3 993,11 No: 16.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par nozīmīšu izgatavošanu SIA "FOKUSS-F" EUR 1 795,00 No: 16.01.2017.
Līdz: 06.02.2017.
Par muzikālo priekšnesumu sadarbības novadu izglītības iestāžu vadītāju seminārā Samanta Čipinska EUR 90,00 No: 11.01.2017.
Līdz: 12.01.2017.
Par vienreizēju poligrāfisko pakalpojumu sniegšanu SIA "PNB Print" EUR 3 987,00 No: 10.01.2017.
Līdz: 10.02.2017.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"  EUR 9 235,44 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par apgaismojuma uzstādīšanu Jaunolainē, Gaismās, Olainē, Mežmaļos Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 1 434,96 No: 04.01.2017.
Līdz: 31.01.2017.
Par juridisko palīdzību Zvērinātu advokātu birojs "FORT" EUR 826,45 No: 04.01.2017.
Līdz saistību izpildei
Par būvprojekta izstrādi iekšpagalmu seguma rekonstrukcijai un labiekārtošanai Stacijas ielā 32,34,36, Olaines pilsētā SIA "Global Project" EUR 13 800,00 No: 04.01.2017.
Līdz: 09.05.2017.
Par "Olaines Domes Vēstis" veidošanu Randa Lasmane EUR 1 870,00 No: 03.01.2017.
Līdz: 30.12.2017.
Par caurtekas Rīgas ielā, Olainē, izbūvi SIA "Agrosēta" EUR 8 770,60 No: 02.01.2017.
Līdz: 15.03.2017.
Par fotogrāfa pakalpojumu sniegšanu Miervaldis Šteinbergs EUR 3 600,00 No: 02.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par pakalpojuma sniegšanu SIA "SILIN" pēc pakalpojumu sniegšanas No: 02.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem Olaines novada bērniem SIA "PAELIKA" EUR 228,00 mēnesī par vienu bērnu No: 02.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par centralizētās apsardzes veikšanu SIA "VSV Apsardze" EUR 288.85 mēnesī

No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

Olaines 1.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par videonovērošanas sistēmas modernizēšanas darbiem Olaines 1.vidusskolā SIA "Telekom Serviss" EUR 8 650,15 No: 14.07.2017.
Līdz 21.08.2017.
Par Olaines 1.vidusskolas remontdarbiem SIA "I.K. BŪVE" EUR 17 024,14 No: 26.06.2017.
Līdz: 31.07.2017.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines 1.vidusskolas vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 5 785,12 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
       

 Olaines 2.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Durvju aizvērēju mehānismu iegāde un uzstādīšana SIA "ISG" EUR 1 266,34 No: 11.12.2017.
Līdz: 15.12.2017.
Par būvprojekta ekspertīzi Olaines 2.vidusskolā SIA "VPM Latvia" EUR 3 600,00 No: 08.11.2017.
Līdz saistību izpildei
Par projektoru piegādi un uzstādīšanu Olaines 2.vidusskolai SIA "ProVision Baltic" EUR 2 440,00 No: 25.08.2017.
Līdz: 24.09.2017.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par Olaines 2.vidusskolas klašu telpu remontdarbiem (108.,119.,120.,121.) SIA "Zemgales Būvserviss" EUR 18 781,95 No: 12.06.2017.
Līdz: 07.08.2017.
Būvuzraudzības līgums (Olaines 2.vidusskolas klašu telpu remontdarbi) Aija Anda Roze EUR 495,87 No: 12.06.2017.
Līdz: 07.08.2017.
Par Olaines 2.vidusskolas sporta zāles atjaunošanas autoruzraudzību

SIA "BM Projekts"

EUR 1 239,67 No: 01.06.2017.
Līdz: 01.12.2017.
Būvuzraudzības līgums (Olaines 2.vidusskolas sporta zāles atjaunošana) SIA "RBRA" EUR 4 380,00 No: 01.06.2017.
Līdz: 01.12.2017.
Par Olaines 2.vidusskolas siltummezgla rekonstrukciju SIA "SALTA BM" EUR 2 766,07 No: 01.06.2017.
Līdz: 15.07.2017.
Par preču pirkšanu SIA "Sakta" Tukums EUR 1 302,68 No: 30.05.2017.
Līdz saistību izpildei
Par Olaines 2.vidusskolas sporta zāles atjaunošanu SIA "TORENSBERG" EUR 295 423.42 No: 02.05.2017.
Līdz: 30.11.2017.
Par kancelejas preču piegādi Olaines 2.vidusskolas vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 3 966,94 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par ventilācijas sistēmas apkalpošanas darbiem Olaines 2. vidusskolā SIA "BALTCOLD" EUR 166,66 No: 06.02.2017.
Līdz: 05.02.2019.
Grāmatu piegāde Olaines 2.vidusskolai SIA "NOLANS" pēc piegādes rēķina saņemšanas No: 06.02.2017.
Līdz: 31.12.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu Olaines 2. vidusskolā SIA "Salta BM" EUR 350,22 mēnesī No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi Olaines 2. vidusskolā SIA "Media Control" EUR 84,86 mēnesī No: 17.01.2017.
Līdz: 16.01.2018.
Centralizētā apsardze Olaines 2.vidusskolā  SIA "VSV Apsardze"  EUR 326,70 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana un apkope Olaines 2.vidusskolā IK "VASaps"  EUR 271,16  mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

 Olaines Kultūras centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Mēbeļu piegāde Jaunolaines bibliotēkai SIA "AJ PRODUKTI" EUR 276,00 No: 30.12.2017.
Līdz: 10.01.2018.
Apsardze Olaines Kultūras namā 31.12.2017.-01.01.2018. SIA "RMS Group apsardze" EUR 237,00 No: 31.12.2017.
Līdz: 01.01.2018.
Par muzikālo nodrošinājumu Olaines Kultūras namā 2017.gada 31.decembrī Biedrība "Amber Music" EUR 2 900,00 No: 31.12.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par skatuves pakāpienu piegādi Jaunolaines Kultūras namā SIA "Muzikālā Dizaina Grupa" EUR 3 184,00 No: 18.12.2017.
Līdz: 15.01.2018.
Par muzikālās koncertprogrammas "Ar cieņu Latvijai" nodrošināšanu Olaines Kultūras namam SIA "SHINER" EUR 1 800,00 No: 14.11.2017.
Līdz: 17.11.2017.
Par karoga izgatavošanu deju kolektīvam "VIDUCIS" Sandra Agrita Greivule EUR 800,00 No: 06.11.2017.
Līdz: 26.12.2017.
Par Olaines Kultūras nama WC un koridora remontu SIA "Jelgavas Būve - V" EUR 3 623,47 No: 01.11.2017.
Līdz: 29.11.2017.
Par Bērnu VA "Spārītes" tērpu izgatavošanu SIA "NJERD LV" EUR 360,00 No: 20.10.2017.
Līdz: 10.11.2017.
Par klavieru skaņošanu Olaines Kultūras namā J/U "ASL Konsultants" EUR 100,00 No: 12.10.2017.
Līdz: 12.10.2017.
Par gaismas tehnikas nodrošinājumu "Dzērveņu festivālā" SIA "Full Stage" EUR 1 500,00 No: 16.09.2017.
Līdz: 16.09.2017.
Par pasākuma skaņas aparatūras nomu un apskaņošanu "Dzērveņu festivālā" SIA "PRO SOUND" EUR 2 100,00 No: 16.09.2017.
Līdz: 16.09.2017.
Par muzikālo nodrošinājumu SIA "deBusul MUSIC" EUR 6 000,00 No: 16.09.2017.
Līdz: 16.09.2017.
Par muzikālās programmas nodrošinājumu Jaunolaines
Kultūras namā senioru dienas pasākumā "Kad pīlādžogas sārtojas" 30.09.2017.
IK "SG1 Producēšanas centrs" EUR 690,00 No: 14.09.2017.
Līdz: 30.09.2017
Par logu ailes apdari Olaines bibliotēkā, bērnu literatūras nodaļā Kūdras ielā 16, Olainē Vitālijs Fedorecs EUR 480,60 No: 13.09.2017.
Līdz: 09.10.2017
Par tautastērpu piegādi Olaines Kultūras centram SIA "Muduri" EUR 21 077,00 No: 13.09.2017.
Līdz: 08.11.2017
Par plastikāta dzērveņu izgatavošanu "Dzērveņu festivālam" SIA "Reklāmu darbnīca Plus" EUR 765,00 No: 04.09.2017.
Līdz: 11.09.2017.
Par "Rock Out" aparatūras nomu un organizēšanu SIA "REFS" EUR 3 990,00 No: 02.09.2017.
Līdz: 02.09.2017.
Par "Country diena Olainē " apskaņošanu Olaines Mežaparka estrādē Edgars Sējējs EUR 1 184,00 No: 27.08.2017.
Līdz: 27.08.2017.
Par muzikālās programmas nodrošinājumu un grupas "Sestā Jūdze"uzstāšanās Nodibinājums "Lucina" EUR 1 000,00 No: 27.08.2017.
Līdz: 27.08.2017.
Par skaņas un gaismas aparatūras nomas pakalpojumiem "Jauniešu dienas" pasākumā Olaines Mežaparka estrādē SIA "MD Noma" EUR 1 500,00 No: 26.08.2017.
Līdz: 26.08.2017.
Par muzikālo nodrošinājumu "Jauniešu dienas" pasākumā Olaines Mežaparka estrādē SIA "Kasma Sock" EUR 900,00 No: 26.08.2017.
Līdz: 26.08.2017.
Par projektoru piegādi un uzstādīšanu Olaines Kultūras centram SIA "Certes.lv" EUR 8 945,00 No: 25.08.2017.
Līdz: 24.09.2017.
Par muzikālās teātra izrādes "Kāzas, kāzas" sniegšanu Olaines Mežaparka estrādē Biedrības "Jaunais Muzikālais Teātris" EUR 1 900,00 No: 19.08.2017.
Līdz: 19.08.2017.
Par pasažieru pārvaldīšanu, naktsmītnes un programmas nodrošināšanu koncertbraucienā maršrutā Olaine-Rīga-Horvātija-Olaine-Rīga SIA "Tūrisma aģentūra Ēdelveiss" EUR 2 479,34 No: 17.08.2017.
Līdz: 24.08.2017.
Par filmas demonstrēšanu Olaines Mežaparka estrādē "Svingeri" SIA "ART un ECĒT" EUR 981,00 No: 07.07.2017.
Līdz: 07.07.2017.
Par deju sacensību zābaku izgatavošanu UAB "PROMO SERVISAS" EUR 990,00 No: 26.06.2017.
Līdz: 30.09.2017.
Par skaņošanas un gaismošanas tehnikas nomu un dīdžeja pakalpojumu sniegšanu Olaines Mežaparka estrādē SIA "Eiropas skaņa" EUR 1 000,00 No: 23.06.2017.
Līdz: 24.06.2017.
Par muzikālās teātra izrādes "Īsa pamācība mīlēšanā" sniegšanu Olaines Mežaparka estrādē Biedrība "Aīda" EUR 2 500,00 No: 23.06.2017.
Līdz: 23.06.2017.
Par apmeklētāju telpas kosmētisko remontu Gaismu bibliotēkā, Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos, Olaines nov. SIA "Zemgales Būvserviss" EUR 2 478,84 No: 19.06.2017.
Līdz: 28.07.2017.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par preču piegādi un iekārtas nomu SIA "Venden" EUR 4,27 mēnesī No: 14.06.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par MisteryBubbles dūmu burbuļu šova izrādes bērniem sniegšanu Olaines Mežaparka estrādē SIA "WALKET TEHNOLOGY" EUR 1 200,00 No: 13.06.2017.
Līdz: 30.06.2017.
Par deju semināra apkalpošanu no 04.06.2017.-09.06.2017. Z/S "Kraukļi" EUR 2 000,00 No: 04.06.2017.
Līdz: 09.06.2017.
Par skaņas tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu un pasākuma apskaņošanu Jaunolaines Kultūras nama pasākumā "Ģimenes diena" 04.06.2017. SIA "A.G.Sound Systems" EUR 1 200,00 No: 04.06.2017.
Līdz: 04.06.2017.
Par muzikālās programmas nodrošināšanu Jaunolaines Kultūras nama pasākumā "Ģimenes diena" 04.06.2017. Nodibinājums "Lucina" EUR 4 000,00 No: 04.06.2017.
Līdz: 04.06.2017.
Par skaņas un skatuves iekārtu nomu Jaunolaines Kultūras nama pasākumā SIA "RJK" EUR 2 450,00 No: 04.06.2017.
Līdz: 04.06.2017.
Par Olaines novada Ģimenes dienas pasākuma gājiena apskaņošanu, Jaunolainē, Meža ielā 2 SIA "M.G. Mūzika" EUR 150,00 No: 04.06.2017.
Līdz: 04.06.2017.
Par atrakciju nomu Ģimenes dienas pasākumā Jaunolainē 04.06.2017. SIA "Sniega cilvēks" EUR 1 140,00 No: 04.06.2017.
Līdz: 04.06.2017.
Par filmas demonstrēšanu Olaines Mežaparka estrādē "Ātrie igauņu puiši" SIA "ART un ECĒT" EUR 981,00 No: 02.06.2017.
Līdz: 15.06.2017.
Firmas SHARP kopējamo iekārtu apkope un remonts Jaunolaines bibliotēkā SIA "FORMULA" EUR 14,70 mēnesī No: 01.06.2017.
Līdz: 31.05.2018.
Firmas SHARP kopējamo iekārtu apkope un remonts Gaismu bibliotēkā SIA "FORMULA" EUR 14,70 mēnesī No: 01.06.2017.
Līdz: 31.05.2018.
Par aranžējuma un fonogrammas izveidošanu dziesmai "Saulīt laiku kavēdama" Atis Auzāns EUR 536,00 No: 01.06.2017.
Līdz: 30.06.2017.
Par skaņas un gaismas aparatūras nomu "Olaines novada svētku" pasākumā SIA "Eiropas skaņa" EUR 3 499,20 No: 20.05.2017.
Līdz: 21.05.2017.
Par tribīņu nomu ar uzstādīšanu Olaines novada svētkos 20.05.2017. SIA "Acoustics" EUR 6 600,00 No: 20.05.2017.
Līdz: 21.05.2017.
Par salūta nodrošināšanu Olaines novada svētku ietvaros SIA "Svētku aģentūra" EUR 4 132,23 No: 20.05.2017.
Līdz: 20.05.2017.
Par mākslinieciskās programmas nodrošinājumu 20.05.2017. Fonds "Kultūra.LV" EUR 2 000,00 No: 20.05.2017.
Līdz: 20.05.2017.
Par skaņas tehnisko nodrošinājumu Olaines stadionā Olaines novada svētku Dižkoncertā 20.05.2017. SIA "Full Stage" EUR 2 095,60 No: 20.05.2017.
Līdz: 20.05.2017.
Par moduļa nomu Olaines Mežaparka estrādē SIA "INModul" EUR 140,00 mēnesī No: 17.05.2017.
Līdz saistību izpildei
Par preces izgatavošanu SIA "Lunor" EUR 320,00 No: 12.05.2017.
Līdz: 28.06.2017.
Par fonogrammas izveidošanu dziesmai "Vētra nāk" Atis Auzāns EUR 536,00 No: 02.05.2017.
Līdz: 31.05.2017.
Par mākslinieka IGO koncerta nodrošinājumu "SUNS ar TEVI" SIA "IGO Mūzikas Menedžments" EUR 1 210,00 No: 29.04.2017.
Līdz: 29.04.2017.

Par juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi

AAS "BTA Baltic Insurance Company" EUR 279,00 No: 02.04.2017.
Līdz: 03.04.2017.
Par kancelejas preču piegādi Olaines Kultūras centra vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 3 305,79 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par filmas demonstrēšanu Nodibinājums "Fonds Sibīrijas bērni" EUR 70,00 No: 25.03.2017.
Līdz: 25.03.2017.
Par pasažieru pārvadāšanu Olaine - Rīga - Īslīces Kultūras nams - Jelgava - Jaunolaines Kultūras nams SIA "EMINE"
EUR 360,00
No: 18.03.2017.
Līdz: 19.03.2017.
Par tehnisko telpu 121;122 apsekošanu, apliecinājuma kartes sagatavošanu telpu grupas atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas SIA "Komunālprojekts Jelgava" EUR 500,00 No: 08.03.2017.
Līdz: 31.03.2017.
Par skatuves aizkaru tīrīšanu Jaunolaines Kultūras namā SIA "MK Gaisma" EUR 686,91 No: 03.03.2017.
Līdz: 03.03.2017.
Skatuves skaņas un gaismas tehniskais nodrošinājums pasākumu cikla "Olainei - 50" koncertā "Mēs dāvinām sevi Tev, pilsēta" (Olaines Kultūras namā) SIA "Full Stage" EUR 1 259,60 No: 25.02.2017.
Līdz: 25.02.2017.
Projekta "Face Box" piecu vides objektu eksponēšana "Olaines 50.gadu dzimšanas dienas" svinību pasākuma ietvaros 25.02.2017. SIA "UNO MOSSA" EUR 1 000,00 No: 25.02.2017.
Līdz: 25.02.2017.
Tehniski radošās darbnīcas "Led laterna", "Katapulta" Olaines Mežaparka estrādē SIA "Aspired" EUR 635,30 No: 25.02.2017.
Līdz: 25.02.2017

Par uguņošanas priekšnesuma nodrošināšanu pasākumu cikla "Olainei-50" ietvaros, kas veltīti Olaines pilsētas 50. gadadienai

SIA "Svētku aģentūra" EUR 4 132,23 No: 24.02.2017.
Līdz: 24.02.2017.
Par koncerta norises nodrošināšanu grupas "Musiqq" izpildījumā Olaines Mežaparkā pilsētas 50.gadadienai veltīto pasākumu ietvaros SIA "LAROKS&KO" EUR 5 000,00 No: 24.02.2017.
Līdz: 24.02.2017.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise pasākumam "Olainei 50" ERGO Insurance SE EUR 65,00 No: 24.02.2017.
Līdz: 26.02.2017.
Skatuves skaņas un gaismas tehniskais nodrošinājums Olaines 50.gadadienas svinīgajā pasākumā Olaines 2.vidusskolā SIA "Full Stage" EUR 2 919,97 No: 24.02.2017.
Līdz: 24.02.2017.
Koncerta norises skatuves un apgaismojuma dizaina izstrādes darbi pasākumā "Olaines Pilsētas svētki - 50" SIA "LUMEN ART" EUR 1 457,04 No: 23.02.2017.
Līdz: 25.02.2017.
Par iekārtu nomu un apkalpošanu Olaines Mežaparkā SIA "STORENT" EUR 3 277,01 No: 23.02.2017.
Līdz: 26.02.2017.
Par festivāla "Staro Mežaparks" projekta "Meža sapnis" scenogrāfijas izstrādi un realizāciju Olaines Mežaparkā Olaines pilsētas 50.gadadienas ietvaros SIA "M LITE GROUP MK" EUR 10 592,00 No: 23.02.2017.
Līdz: 26.02.2017.
Par ēkas Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, energoaudita veikšanu un termogrāfisko apsekošanu, ēkas energosertifikāta sagatavošanu atbilstoši MK Nr.383 prasībām SIA "VENONA" EUR 650,00 No: 16.02.2017.
Līdz: 31.03.2017.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 689,21 No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Par pasažieru pārvadāšanu Sanktpēterburga - Olaine SIA "KONTI BUSS" EUR 750,00 No: 29.01.2017.
Līdz: 30.01.2017.
Par remontdarbiem Jaunolaines Kultūras namā Meža ielā 2 SIA "Jelgavas Būve-V" EUR 599,19 No: 25.01.2017.
Līdz: 20.02.2017.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"  EUR 3 474,72 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par ēku un telpu centralizēto apsardzi  SIA "VSV Apsardze" EUR 364,16 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana un apkope IK "VASaps"  EUR 183,63 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines Mūzikas un mākslas skola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par grīdas seguma materiālu un to palīgmateriālu piegādi un grīdu ieklāšanas darbi SIA "Anitra" EUR 4 972,82 No: 11.09.2017.
Līdz: 29.09.2017.
Par profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas finansēšanu Latvijas Nacionālais kultūras centrs EUR 69 065,00 No: 01.09.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 661,16 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 662,42 No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas, dejas izglītības programmu finansēšana Latvijas Nacionālais kultūras centrs EUR 138 229,00 No: 16.01.2017.
Līdz saistību izpildei
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"    EUR 822,96 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana, apkope un remonts  IK "VASaps" EUR 14,23 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines PII "Dzērvenīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par zāles pļaušanu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Dzērvenīte" teritorijā 2 reizes septembra mēnesī Dainis Rukšens EUR 110,00 No: 30.09.2017.
Līdz: 30.09.2017.
Par koncertmeistara priekšnesumu nodrošinājumu Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte" 40.gadadienas svinību norises laikā Pāvels Račiks EUR 75,00 No: 22.09.2017.
Līdz: 22.09.2017.
Par pasākuma organizatora pienākumu veikšanu Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte" 40.gadadienas svinību norises laikā Aļona Ivanova EUR 100,00 No: 22.09.2017.
Līdz: 22.09.2017.
Par mēbeļu piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Dzērvenīte" SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas" EUR 6 579,00 No: 07.07.2017.
Līdz: 10.08.2017.
Par profesionālo veļas mazgājamo mašīnu un veļas žāvētāju piegādi un uzstādīšanu Olaines PII "Dzērvenīte" SIA "Inkomercs K" EUR 2 887,50 No: 21.06.2017.
Līdz: 21.07.2017.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par Olaines PII "Dzērvenīte" telpu remontdarbiem SIA "Zemgales Būvserviss" EUR 14 971,38 No: 26.06.2017.
Līdz: 14.08.2017.
Par Olaines PII "Dzērvenīte" jumta un fasādes remontdarbiem SIA "Zemgales Būvserviss" EUR 17 000,00 No: 26.06.2017.
Līdz: 14.08.2017.
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Dzērvenīte"  SIA "Officeday Latvia" EUR 1 570,25 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu SIA "Salta BM" EUR 226,77 mēnesī

No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.

Par pasūtītāja veļas un apģērbu tīrīšanu un/vai mazgāšanu SIA "Nereta.lv" pēc rēķina saņemšanas

No: 24.01.2017.
Līdz: 01.02.2018.

Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi  SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 1 097,28 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par centralizēto apsardzi, ugunsdrošības un trauksmes signalizāciju SIA "VSV Apsardze" EUR 42,69 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par sadarbību AUT tehnisko sistēmu apkopē un remontā, par konsultāciju sniegšanu  IK "VASaps" EUR 56,92 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines PII "Magonīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Firmas SHARP kopējamo iekārtu apkope un remonts SIA "Formula" EUR 52,93 mēnesī No: 01.11.2017.
Līdz: 31.10.2018.
Aerobikas un mūsdienas deju pulciņš "Marmelāde" Zaiga Oše EUR 3,35
par vienu nodarbību
No: 11.09.2017.
Līdz: 31.05.2018.
Radošās mākslas un rokdarbu pulciņš Santa Lubāne EUR 3,35
par vienu nodarbību
No: 11.09.2017.
Līdz: 31.05.2018.
Par veļas mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas pakalpojumiem SIA "VRV" EUR 0,95/kg No: 01.09.2017.
Līdz: 31.08.2018.
Par projektoru piegādi un uzstādīšanu Olaines PII "Magonīte" SIA "Certes.lv" EUR 2 122,00 No: 25.08.2017.
Līdz: 24.09.2017.
Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines PII "Magonīte" SIA "Dzintarkani 21" EUR 3 947,28 No: 28.07.2017.
Līdz: 21.08.2017.
Par jumta remontdarbiem SIA "Būvprocesu vadības aģentūra" EUR 919,25 No: 10.07.2017.
Līdz: 13.08.2017.
Par kāpņu telpas remontdarbiem SIA "Būvprocesu vadības aģentūra" EUR 5 426,04 No: 10.07.2017.
Līdz: 13.08.2017.
Par virtuves trapa remontdarbiem SIA "MGD Būve" EUR  1 874,62 No: 10.07.2017.
Līdz: 14.08.2017.
Par logu regulēšanu SIA "Biolika" EUR 1 445,00 No: 10.07.2017.
Līdz: 15.07.2017.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par rotaļu laukuma gumijas seguma piegādi un uzstādīšanu SIA "KSIL BALTIC" EUR 7 308,40 No: 19.05.2017.
Līdz: 14.08.2017.
Par žalūzijām SIA "Žalūziju eksperts" EUR 1 687,95 No: 10.04.2017.
Līdz: 30.06.2017.
Par bērnu rotaļu laukumu iekārtu remontdarbiem SIA "KSIL BALTIC" EUR 2 357,10 No: 04.04.2017.
Līdz: 16.09.2017.
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Magonīte" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 1 239,67 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Profesionālās tehnikas remontdarbi SIA "PROLUX" EUR 1 464,00 No: 27.03.2017.
Līdz: 26.04.2017.
Apgaismojuma stabu uzstādīšana Olaines PII "Magonīte" teritorijā RKF "Elekoms"SIA EUR 1 470,65 No: 20.03.2017.
Līdz: 20.04.2017.
Par drēbju žāvējamiem skapjiem SIA "PROLUX" EUR 3 425,00 No: 22.02.2017.
Līdz: 21.03.2017.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi  SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 731,52 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par sadzīves atkritumu regulāru apsaimniekošanu AS "Olaines ūdens un siltums" Samaksa pēc rēķina saņemšanas No: 02.01.2017.
Līdz: 15.11.2021.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu IK "VASaps" EUR 29,40 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par ēkas, telpu centralizēto apsardzi SIA "VSV Apsardze" EUR 113,83 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Apgaismojuma un spēka elektrotīkla sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas darbi RKF "Elekoms"SIA EUR 2 541,92 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines PII "Zīle"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par apgaismojuma un spēka eletrotīklu sistēmas un uzturēšanas darbiem RKF "Elekoms"SIA EUR 2 343,49 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par zibens aizsardzības izbūvi  RKF "Elekoms"SIA EUR 2 884,66 No: 01.12.2017.
Līdz: 30.03.2018.
Par Ziemassvētku pasākuma vadīšanu SIA "Jolly company" EUR 600,00 No: 15.11.2017.
Līdz: 16.12.2017.
Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu SIA "Rīga Catering Service" EUR 1 122,31 No: 20.10.2017.
Līdz: 20.10.2017.
Par vakara vadītāja pakalpojumiem Jānis Ozoliņš EUR 150,00 No: 20.10.2017.
Līdz: 20.10.2017.
Vienošanās Nr.3 pie 2017.gada 31.maija Līguma Nr. ONP 2017/22 "Par nojumju izbūvi un novietošanu Olaines PII "Zīle"" SIA "KSIL BALTIC" paliek nemainīga No: 29.09.2017.
Līdz: 16.11.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 28..jūlija Līguma Nr. ONP 2017/33/02  "Par mēbeļu piegādu un uzstādīšanu Olaines PII "Zīle"" SIA "Dzintarkalni 21" paliek nemainīga No: 21.08.2017.
Līdz: 25.09.2017.
Vienošanās Nr.2 pie 2017.gada 31.maija Līguma Nr. ONP 2017/22 "Par nojumju izbūvi un novietošanu Olaines PII "Zīle"" SIA "KSIL BALTIC" paliek nemainīga No: 04.08.2017.
Līdz: 29.09.2017.
Par mēbeļu piegādu un uzstādīšanu Olaines PII "Zīle" SIA "Dzintarkalni 21" EUR 3 560,60 No: 28.07.2017.
Līdz: 21.08.2017.
Vienošanās Nr.1 pie 2017.gada 31.maija Līguma Nr. ONP 2017/22 "Par nojumju izbūvi un novietošanu Olaines PII "Zīle"" SIA "KSIL BALTIC" paliek nemainīga No: 06.07.2017.
Līdz: 04.08.2017.
Par ventilācijas sistēmas apkalpošanas darbiem SIA "ES Technology" EUR 2 340,00 No: 01.07.2017.
Līdz: 30.06.2018.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par Olaines PII "Zīle" grupu un citu telpu remontdarbiem SIA "Jelgavas Būve-V" EUR 34 559,56 No: 01.06.2017.
Līdz: 06.07.2017.
Par nojumju izbūvi un novietošanu Olaines PII "Zīle" SIA "KSIL BALTIC" EUR 42 000,13 No: 31.05.2017.
Līdz: 06.07.2017.
Par veļas mazgāšanas pakalpojumiem IK "Rūķi SM" EUR 3 957,00 No: 09.05.2017.
Līdz: 08.05.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 991,74 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par ugunsdzēsības un ūdens apgādes maģistrāles vadu remonta darbiem SIA "Salta BM" EUR 2 553,59 No: 16.01.2017.
Līdz: 28.02.2017.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"     EUR 1 005,84 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par apsardzes nodrošināšanu SIA "VSV Apsardze" EUR 2 390,40 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu IK "VASaps" EUR 853,68 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par apgaismojuma un spēka elektrotīklu sistēmas un uzturēšanas darbiem  RKF "ELEKOMS" SIA  EUR 2 343,49 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines SPII "Ābelīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par Ziemassvētku pasākuma bērniem vadīšanu IK "Partyzani" EUR 480,00 No: 22.12.2017.
Līdz: 22.12.2017.
Par Ziemassvētku pasākuma bērniem vadīšanu Haralds Švītiņš EUR 250,00 No: 19.12.2017.
Līdz: 21.12.2017.
Par kino seansu norises organizēšanu Biedrība "Latvijas Kinematogrāfistu savienība" pēc rēķina saņemšanas No: 08.11.2017.
Līdz: 31.05.2018.
Par piena piegādi AS "Rīgas Piena kombināts" pēc rēķina saņemšanas No: 01.10.2017.
Līdz saistību izpildei
Par elektroapgādi smilšu kastei un kontaktlizdu uzstādīšanu  RKF "ELEKOMS" SIA EUR 245,22 No: 25.09.2017.
Līdz: 09.10.2017.

Par rotājumu kronšteinu un kontaktligzdu uzstadīšanu

 RKF "ELEKOMS" SIA EUR 637,61 No: 25.09.2017.
Līdz: 30.11.2017.
Par augļu un dārzeņu piegādi KS "Baltijas dārzeņi" pēc rēķina saņemšanas No: 01.09.2017.
Līdz saistību izpildei
Par medicīniskās apskates veikšanu SIA "Med Prof" EUR 1 970,00 No: 01.09.2017.
Līdz: 30.09.2017.
Par silto smilšu iekārtas izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu SIA "Dabas vēstniecība" EUR 5 000,00 No: 30.08.2017.
Līdz: 22.11.2017.
Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines SPII "Ābelīte" SIA "Dzintarkalni 21" EUR 5 500,50 No: 28.07.2017.
Līdz: 21.08.2017.
Par pļaujmašīnas iegādi SIA "STOLLER" EUR 280,53 No: 18.07.2017.
Līdz saistību izpildei
Par svaru piegādi SIA "SVARU CENTRS" EUR 359,50 No: 15.06.2017.
Līdz saistību izpildei
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par žalūziju izgatavošanu SIA "Lauresta" EUR 358,21 No: 29.05.2017.
Līdz saistību izpildei
Par tautisko apģērbu izgatavošanu un piegādi IU "Māksla" EUR 776,90 No: 18.04.2017.
Līdz: 28.04.2017.
Apkopes līgums (par profesionālo iekārtu tehnisko apkopi) SIA "PROLUX" EUR 840,00 No: 04.04.2017.
Līdz: 03.04.2018.
Par ēkas termogrāfiju SDV Daumants Geršmanis EUR 50,00 No: 03.04.2017.
Līdz: 30.04.2017.
Par kancelejas preču piegādi Olaines SPII "Ābelīte" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 826,45 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par apgaismojuma un spēka elektrotīklu sistēmas un uzturēšanas darbiem  RKF "ELEKOMS" SIA EUR 2 343,49 No: 04.03.2017.
Līdz: 03.03.2018.
Par ņieburbrunču iegādi SIA "ANVI AM" EUR 1 460,48 No: 24.02.2017.
Līdz: 28.04.2017.
Par norādīto paraugu testēšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" pēc rēķina saņemšanas No: 21.02.2017.
Līdz: 21.02.2019.
Par apmācībām SIA "Dabas vēstniecība" EUR 792,00 No: 18.02.2017.
Līdz: 31.09.2017.
Par programmas organizēšanu un apgūšanu Latvijas Universitāte EUR 190,00 No: 10.02.2017.
Līdz: 31.05.2017.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu SIA "Salta BM" EUR 2 248,92 No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Par saimniecības preču piegādi SIA "PRODLEX" EUR 250,00 No: 30.01.2017.
Līdz: 30.04.2017.
Par veļas mazgāšanas pakalpojumiem IK "RŪĶI SM" EUR 2 511,77 No: 22.01.2017.
Līdz: 21.01.2018.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"    EUR 2 103,12 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par centralizēto apsardzi SIA "VSV Apsardze" EUR 621,50 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu  IK "VASaps" EUR 256,08 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines Sporta centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Dzesēšanas čillera Daikin remontdarbi Olaines slidotavā SIA "Prolatio Systems" EUR 1 426,72 No: 30.10.2017.
Līdz: 03.11.2017.
Olaines mototrasē organizētās sacensības "Latvijas Nacionālā Reģionu Kausa izcīņa 4.posms" Biedrība "Motoklubs "Olaine"" EUR 5 648,76 No: 06.10.2017.
Līdz saistību izpildei
Nosūces sistēmas N-1 izbūve Olaines slidotavā SIA "Prolatio Systems" EUR 902,79 No: 02.10.2017.
Līdz: 06.10.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumiem nometnes "Supervaronis 2017" dalībniekiem SIA "FOXco" EUR 339,12 No: 21.08.2017.
Līdz: 25.08.2017.
Mākslas vingrošanas nometnes ēdināšanas pakalpojumi Z/S "Upes-Slavieši" EUR 1 053,71 No: 21.08.2017.
Līdz: 30.08.2017.
Mākslas vingrošanas nometnes naktsmītne Kokneses PA "Kokneses Sporta centrs" EUR 870,24 No: 21.08.2017.
Līdz: 30.08.2017.
Firmas SHARP kopējamo iekārtu apkope un remonts SIA "FORMULA" EUR 94,08 No: 02.08.2017.
Līdz: 01.08.2018.
Par sacensību "Olaines Rogainings 2017" centra iekārtošanu SIA "RacePoint" EUR 1 239,66 No: 30.07.2017.
Līdz: 30.07.2017.
Par sacensību "Olaines Rogainings 2017" radio reklāmu SIA "Be First" EUR 578,51 No: 30.07.2017.
Līdz: 30.07.2017.
Bērnu uzturēšanās sporta deju  nometnē

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātskola

EUR 1 963,63 No: 30.07.2017.
Līdz: 05.08.2017
Par sacensību "Olaines Rogainings 2017" rezultātu apkopošanu un publicēšanu SIA "CON SOL" EUR 495,86 No: 30.07.2017.
Līdz: 30.07.2017.
Par sacensību "Latvijas velo svētki Olainē" organizēšanu SIA "Alpha Baltic Sport" EUR 12 396,69 No: 25.07.2017.
Līdz saistību izpildei
Par sacensību "Olaines Rogainings 2017" organizēšana SIA "CON SOL" EUR 991,73 No: 13.07.2017.
Līdz: 31.07.2017.
Vienošanās Nr.1 par izmaiņām 2017.gada 30.maija Līgumā Nr. ONP 2017/23 SIA "Mītavas koks" paliek nemainīga No: 22.06.2017.
Līdz: 19.07.2017.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par peldbaseina filtrācijas sistēmas sūkņu piegādi un uzstādīšanu SIA "Baseina serviss" EUR 2 605,16 No: 05.06.2017.
Līdz saistību izpildei
Par Jaunolaines stadiona skeitparka izbūvi un novietošanu SIA "Mītavas koks" EUR 24 690,00 No: 31.05.2017.
Līdz: 28.06.2017.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise krosa skriešanas sacensībās "Olaines apļi 2017" ERGO Insurance SE EUR 33,05 No: 21.05.2017.
Līdz: 21.05.2017.
Par metāla karkasa tenisa laukuma un futbola laukuma žogam izgatavošana un uzstādīšana sieta nospriegošanai, sieta nospriegošana un nostiprināšana. 2.futbola vārtu remonts Olaines 1.vidusskolas stadionā SIA "LEKA" EUR 680,00 No: 03.04.2017.
Līdz: 30.04.2017.
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Sporta centrs"  SIA "Officeday Latvia" EUR 2 066,12 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Sporta centrs" SIA "Neste Latvija" EUR 2 479,34 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Futbola laukuma kopšanas tehnika SIA "DOMOTRADE" EUR 6 971,00 No: 27.03.2017.
Līdz saistību izpildei
Par Olaines slidotavas seguma atjaunošanu SIA "SPORTA TEHNOLOĢIJAS" EUR 21 196,80 No: 22.03.2017.
Līdz: 21.04.2017.
Darba aizsardzības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 578,89 No: 01.03.2017.
Līdz: 28.02.2018.
Par baseina ēkas energoauditu un termogrāfisko apsekošanu SIA "Venona" EUR 650,00 No: 16.02.2017.
Līdz saistību izpildei
Par objekta "Olaines slidotavas ģērbtuvju telpu atjaunošana" autoruzraudzības pakalpojumiem SIA "SMEKO" EUR 420,00 No: 07.02.2017.
Līdz saistību izpildei
Par mēbeļu piegādi (soli slidotavas ģērbtuvēm) AS "AJ Produkti" EUR 2 278,00 No: 02.02.2017.
Līdz: 02.02.2017.
Par mēbeļu piegādi (soli slidotavas ģērbtuvēm) AS "AJ Produkti" EUR 561,00 No: 24.01.2017.
Līdz: 24.01.2017.
Par kases aparāta tehnisko apakalpošanas pārbaudi SIA "Latintertehserviss" EUR 35,57 No: 01.02.2017.
Līdz: 01.02.2018.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi  SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 457,20 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Jāšanas sporta manēžas izmantošana SIA "Ozoli Eko" EUR 413,22 No: 02.01.2017.
Līdz saistību izpildei
Sporta zāles, ģēbrtuves, dušas telpas noma Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža EUR 423,07
mēnesī
No: 02.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Olaines peldbaseina vingrošanas zāles noma Biedrība "Sporta studija "ACTIVE"" EUR 5,53/h No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2018.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 909,09 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.

Par muzeja lielās zāles, mazās eksponātu zāles sienu kosmētisko remontu un grīdas nomaiņu mazajā zālē

 SIA "Lota-B"  EUR 2 844,95 No: 17.01.2017.
Līdz: 04.02.2017.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi  SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 548,64 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
       

  PA "Olaines sociālais dienests"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par mēbeļu piegādi Olaines novada PA "Olaines sociālais dienests" SIA "Lazurīts S" EUR 2 827,87 No: 07.07.2017.
Līdz: 01.08.2017.
Par profesionālo veļas mazgājamo mašīnu un veļas žāvētāju piegādi un uzstādīšanu Olaines PA "Olaines sociālais dienests" SIA "PROF ROSTULS" EUR 4 495,00 No: 20.06.2017.
Līdz: 20.07.2017.
Par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par higiēnas preču piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "Mayeri Professional" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "EGALS" pēc rēķina saņemšanas No: 15.06.2017.
Līdz: 14.06.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 5 371,90 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām SIA "Neste Latvija" EUR 5 371,90 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi   SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 3 108,96  No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.