Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

2023. gads

11. janvāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
8. februāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
8. marta komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols