Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

2023. gads

11. janvāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
8. februāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
8. marta komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
12. aprīļa komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
17. maija komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
7. jūnija komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
12. jūlija komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
9. augusta komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts

Protokols

13. septembra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
11. oktobra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
8.novembra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
13.decembra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols