Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

2024. gads

10. janvāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
14.februāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols