Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

2024. gads

10. janvāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
14.februāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
13.marta komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
10.aprīļa  komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
15.maija komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
5.jūnija komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
10.jūlija komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts