Domes lēmums "Par nekustamo īpašumu Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu"

Detālplānojuma materiāli skatāmi arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17512

 


Domes lēmums "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos)"

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos)

 

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Volāni” un “Gremzdes” Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Detālplānojuma projekta materiāli (materiāli, kas tika iesūtīti uz publisko apsirešanu!!!):

Par detālplānojuma projekta nekustamajos īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai