Attīstības un komunālo jautājumu komiteja

2024. gads

 

16. janvāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols
20.februāra komitejas sēde Darba kārtība Audio ieraksts Protokols