Olaines panorāma
Izglītība

Izglītība

Izglītība ir nozīmīga Olaines novada pašvaldības darba joma un nemainīga darba prioritāte, ik gadus pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus izglītības iestāžu attīstībā. Pašvaldība ar līdzfinasējumu atbalsta bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Olaines novadā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību licencētās izglītības programmās šādās pakāpēs:


Pedagoģiski medicīniskā komisija 

Olaines novadā darbojas pašvaldības veidota pedagoģiski medicīniskā komisija (PMK). Balstoties uz iesniegtajiem speciālistu atzinumiem un izvērtējot bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, iesaka atbilstošāko izglītības programmu un sniedz atzinumu par nepieciešamību ilgstoši slimiem bērniem noteikt mācīšanos mājās.

PLAŠĀK

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN15/2017
Stājas spēkā: 01.01.2018
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Pielikums:
Nr. Nr.SN2/2017
Stājas spēkā: 23.02.2017
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Pielikums:
Nr. Nr.139/2009
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums: