IDN Līguma priekšmets Lēmums
ONP 2019/41 Velotrases izveide Olaines novadā  
ONP 2019/39 Telpu remontdarbi Zemgales ielā 31, Olainē  
ONP 2019/36 Vienkāršotā telpu atjaunošana Olaines PA “Olaines sociālais dienests” vajadzībām SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2019/26 Sagatavošanas darbi mākslīgā seguma atjaunošanai Olaines stadionā SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
ONP 2019/24 Telpu pārbūves darbi Olaines 1.vidusskolas Olaines sākumskolas vajadzībām Meža ielā 2,Jaunolainē SIA "UNI RL"
ONP 2019/23 Telpu atjaunošanas darbi Olaines 2.vidusskolas vajadzībām Skolas ielā 1, Olainē SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2019/22 Bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un labiekārtošana Olaines novadā SIA "KSIL Baltic"
ONP 2019/21 Olaines PII „Zīle” telpu vienkāršotā atjaunošana Iepirkums izbeigts
ONP 2019/20 Olaines SPII „Ābelīte” telpu vienkāršotā atjaunošana SIA "UNI RL"
ONP 2019/16 Nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma piegāde un uzstādīšana Olaines PII "Zīle" SIA "LVS Building"
ONP 2019/15 Virsmas apstrādes darbi SIA "STRABAG"
ONP 2019/12 Olaines 1.vidusskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana SIA “Latbūvnieks
ONP 2019/07 „Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā” RKF “ELEKOMS” SIA
ONP 2019/10

Telpu vienkāršotā atjaunošana NMPD vajadzībām

SIA “Latbūvnieks”
ONP 2019/09 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines sākumskolas vajadzībām Meža ielā 2, Jaunolainē Iepirkums pārtraukts