IDN Līguma priekšmets Lēmums
ONP 2023/57 Ietves izbūve gar Novadu ielu un ielas asfaltbetona seguma pārbūve Medemciemā, Olaines novadā  
ONP 2023/56 Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūves darbi Olainē, un pastaigu takas izbūve Olaines novadā 1.daļa - pārtraukta
2.daļa - SIA "Agrosēta"
ONP 2023/54 Satiksmes organizācijas izmaiņas Dalbes, Zemgales un pievadceļā Olaines NAI, Olainē Iepirkums izbeigts
ONP 2023/51 Satiksmes organizācijas izmaiņas Dalbes, Zemgales un pievadceļā Olaines NAI, Olainē Iepirkums pārtraukts
ONP 2023/48 Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana un pastaigu takas izbūve Medemciemā, Olaines novadā 1. un 3.daļā - SIA "KF Grupa",        2.daļa pārtraukta
ONP 2023/47 Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana DKS „VEF Baloži” teritorijā, Medemciemā, Olaines novadā SIA "VIONA"
ONP 2023/46 Brauktuves un stāvvietu izbūve pie Veselības ielas 7, Olainē SIA "Mitbau AC"
ONP 2023/45 Būvprojektu "Apgaismojuma un pieslēgumu izbūve Olaines novadā" izstrāde un būvniecības darbi SIA "Eltors"
ONP 2023/42 Satiksmes organizācijas izmaiņas Dalbes, Zemgales un pievadceļā Olaines NAI, Olainē Iepirkums pārtraukts
ONP 2023/40 Satiksmes organizācijas izmaiņas Dalbes, Zemgales un pievadceļā Olaines NAI, Olainē Iepirkums izbeigts
ONP 2023/38 Būvprojektu "Apgaismojuma un pieslēgumu izbūve Olaines novadā" izstrāde un būvniecības darbi Iepirkums pārtraukts
ONP 2023/37 Apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu posmu izbūve Olaines novadā 1.daļa - SIA "Agrosēta"
2.daļa - SIA "MITBAU AC"
ONP 2023/35 Tirgus vietas izveide Olainē SIA "MK Dizains"
ONP 2023/32 Multifunkcionālās ēkas jaunbūve Jelgavas ielā 23, Olainē  
ONP 2023/30 Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olainē atjaunošana 2.kārta SIA "APSA BŪVE"
ONP 2023/29 Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olainē teritorijas labiekārtojuma 2.kārta SIA "BILDBERG"
ONP 2023/27 Olaines peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Iepirkums pārtraukts
ONP 2023/21 Tirgus vietas izveide Olainē Iepirkums pārtraukts
ONP 2023/19 Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi Stacijas ielā 40, Olainē SIA "BS Būvnieks"
ONP 2023/02/apspriede Ieinteresēto piegādātāju apspriede par atklāto konkursu "Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā” Apspriedes ziņojums
ONP 2023/17 Olaines PII "Ābelīte" nojumju remonts SIA "A & K Būve"
ONP 2023/14 Olaines 1. vidusskolas telpu atjaunošanas darbi Personu apvienība “SIA “BD&C” un SIA “Vektors Plus””
ONP 2023/13 Olaines sociālā aprūpes centra un Olaines 2.vidusskolas telpu atjaunošanas darbi SIA "A & K Būve"
ONP 2023/11 Apgaismojuma izbūve posmā Olaines pilsēta līdz atpūtas vietai "Līduma karjers" SIA "Remus Elektro"
ONP 2023/09 Pieturvietas atjaunošana un stāvvietas izbūve Olaines novadā 1.daļa - SIA "Priedes Nami"
2.daļa - SIA "MDC Būve"
ONP 2023/02 Pašvaldības dzīvokļa remontdarbi Parka ielā 16, Olainē SIA "REIMIKS"
ONP 2023/01 Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē būves konstrukciju un pagraba telpu atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Reaton"
ONP 2022/48 2.kārtas izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Veselības ielā 7, Olainē SIA "BILDBERG"
ONP 2022/46 Kooperatīvās sabiedrības “RĪTS” Medemciemā, Olaines novadā koplietošanas ceļu labiekārtošana SIA "Pamatceļš"
ONP 2022/43 Gājēju/velosipēdistu ceļu un gājēju pārejas būvniecības darbi Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2022/40 Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana DKS „VEF Baloži” teritorijā, Medemciemā, Olaines novadā SIA "Vianova"
ONP 2022/39 Gājēju ietvju un pārejas pār dzelzceļa līniju izbūves darbi Iepirkums pārtraukts
ONP 2022/38 Olaines stadiona apgaismojuma rekonstrukcija SIA "Eltors"
ONP 2022/34 Apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu būvniecība Olaines novadā Iepirkums pārtraukts
ONP 2022/28 Apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu būvniecība Olaines novadā Iepirkums pārtraukts
ONP 2022/27 Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana DKS „VEF-Baloži” teritorijā Medemciemā, Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2022/26 Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana DKS „VEF-Baloži” teritorijā Medemciemā, Olaines novadā Iepirkums izbeigts
ONP 2022/25 Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā SIA "Eltors" un SIA RKF "Elekoms" (Personu apvienība)
ONP 2022/24 Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā Iepirkums pārtraukts
ONP 2022/23 Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas būvdarbi Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2022/21 Olaines jauniešu centra "Popkorns" telpu vienkāršotā atjaunošana "KONSTANTS" Firma SIA
ONP 2022/20 Apgaismojuma līniju izbūves darbi Olaines novadā SIA "DELTA EM"
ONP 2022/19 Ieejas mezgla pārbūve ar uzbrauktuves ierīkošanu Olaines PII "Dzērvenīte" SIA "EKSPRO"
ONP 2022/11 Datorikas kabineta vienkāršotā atjaunošana Olaines 2.vidusskolā SIA "EKSPRO"
ONP 2022/07 Ceļu, veloceļiņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi SIA "Agrosēta"
ONP 2022/04 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Olaines novada pašvaldības ēkā SIA "Telekom Serviss"
ONP 2021/58 DKS “VEF-Baloži” 1. sektora teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana Medemciemā, Olaines novadā SIA "Talsu spriegums"
ONP 2021/56 Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa Grēnes ciems - Olaines pilsēta izbūve SIA "MITBAU AC"
ONP 2021/53 DKS “VEF Baloži” 3. sektora 2.kārtas teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana  Medemciemā, Olaines novadā SIA "TALSU SPRIEGUMS"
ONP 2021/49 Olaines novada pašvaldības dzīvokļu remontdarbi SIA "Life expert"
ONP 2021/52/LEADER Mežezera pastaigu takas izbūve SIA "Agrosēta"
ONP 2021/22 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvprojekta izstrāde Jaunolaines Kultūras namā un izbūve Jaunolaines un Olaines Kultūras namos SIA "Heliks DS"
ONP 2021/48 Olaines stadiona servisa ēkas projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība Zeiferta ielā 4, Olainē Iepirkums izbeigts
ONP 2021/47 Labiekārtošanas darbi DKS "Rīts" koplietošanas ceļos Medemciemā, Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2021/46/LEADER Mežezera pastaigu takas izbūve Iepirkums pārtraukts
ONP 2021/44 Nojumju, rotaļu mājiņu un gumijas seguma piegāde un uzstādīšana Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādēm 1.daļa - pārtraukta
2.daļa - SIA "MK Dizains"
3.daļa - SIA "MK Dizains"
ONP 2021/42 Labiekārtošanas darbi DKS "Rīts" koplietošanas ceļos Medemciemā, Olaines novadā Iepirkums pārtraukts
ONP 2021/41 Nojumju, rotaļu mājiņu un gumijas seguma piegāde un uzstādīšana Olaines pirmsskolas izglītības iestādēm Iepirkums izbeigts
ONP 2021/40/LEADER 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 3.kārtas izbūve SIA "Smart Energy"
ONP 2021/39/LEADER Jaunolaines jauniešu interaktīvas atpūtas zonas izveide SIA "Smart Energy"
ONP 2021/37/LEADER Jaunolaines jauniešu interaktīvas atpūtas zonas izveide Iepirkums izbeigts
ONP 2021/36 Olaines PII „Ābelīte” nojumes remontdarbi SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2021/34 Nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma piegāde un uzstādīšana Olaines pirmsskolas izglītības iestādēm Iepirkums pārtraukts
ONP 2021/33 Betona skeitparka projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Olainē SIA "City Playgrounds"
ONP 2021/31/ERAF

Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra būvniecība Zeiferta ielā 6b, Olainē

SIA  "REATON"
ONP 2021/30 Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas būvdarbi Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2021/28 Āra trenažieru uzstādīšana un laukuma seguma izbūve Olainē Iepirkums pārtraukts
ONP 2021/23 Koplietošanas ielu atjaunošanas būvniecības dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un izbūve Lubaušu apkaimē, Jaunolainē SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
ONP 2021/21 Olaines PII „Ābelīte” nojumju remontdarbi Iepirkums pārtraukts
ONP 2021/19 Gājēju pārejas pār dzelzceļa līniju Rīga - Jelgava pie autoceļa V13 izbūve SIA "Ceļu tīkli"
ONP 2021/18 Olaines 1.vidusskolas ģērbtuvju pārveide par valodu klasēm SIA "LC Būve"
ONP 2021/16 Olaines PII „Dzērvenīte” telpu un lapeņu remontdarbi SIA "Life expert"
ONP 2021/15 Sakņu dārza izveide Olaines PII "Dzērvenīte" vajadzībām SIA "Smart Energy"
ONP 2021/14 Olaines PII "Zīle" telpu remontdarbi, ugunsdrošo kāpņu un lūkas uz bēniņiem uzstādīšana SIA "AVITERM"
ONP 2021/13 Gājēju ietves Medemciemā no autobusa pieturas (pie bērnu rotaļu laukuma) līdz VEF Baloži 686 izbūve un autobusa pieturas Medemciemā pie bērnu rotaļu laukuma atjaunošana SIA "MITBAU AC"
ONP 2021/12 Sakņu dārza izveide Olaines PII "Dzērvenīte" vajadzībām Iepirkums izbeigts
ONP 2021/10 Gājēju ietves Medemciemā no autobusa pieturas (pie bērnu rotaļu laukuma) līdz VEF Baloži 686 izbūve un autobusa pieturas Medemciemā pie bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Iepirkums pārtraukts
ONP 2021/09 Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā RKF SIA "Elekoms"
ONP 2021/08/LEADER Kopstrādes telpu izveide Olainē SIA "DLB Engineering"
ONP 2020/44 Sanitārā konteinera izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Zemgales ielā 38, Olainē SIA "Belss"
ONP 2020/42 DKS "VEF-Baloži" 2.sektora teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana Medemciemā, Olaines novadā SIA "Remus Elektro"
ONP 2020/41/LEADER 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 3.kārtas izbūve AS "Master Industry"
ONP 2020/39/LEADER Velonovietnes un velosipēdu apkopes staciju izveide Olaines novadā SIA "GoPlay"
ONP 2020/35/LEADER Velonovietnes un velosipēdu apkopes staciju izveide Olaines novadā Iepirkums izbeigts
ONP 2020/37 Telpu vienkāršotā atjaunošana Zemgales ielā 31, Olainē SIA "Jelgavas Būve-V"
ONP 2020/34/ERAF Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas labiekārtojums Veselības ielā 7, Olainē SIA "Torensberg"
ONP 2020/33 Olaines novada sociālās aprūpes centra 2.stāva telpu grupas remontdarbi Zeiferta ielā 8, Olainē SIA "ELB būve"
ONP 2020/28 Labiekārtojuma darbi pie ūdenstilpnēm Olaines novadā SIA "Levitet"
ONP 2020/24 Jaunolaines Kultūras nama Lielās zāles parketa grīdas un skatuves dēļu grīdas atjaunošana SIA "Ceplis V.S."
SIA Z 2020/03 Katlumājas Gaismas ielā 10, Stūnīšos, Olaines novadā gazifikācija

SIA „Wesemann”, Reģ.Nr.40003140237,

ar zemāko piedāvāto līgumcenu

EUR 41 800,00 (bez PVN)

ONP 2020/26/INTERREG 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 2.kārtas izbūve AS "Master Industry"
ONP 2020/23 Rotaļu,āra trenažieru laukumu izbūve un labiekārtojuma darbi Olaines novadā SIA "Levitet"
ONP 2020/17/INTERREG 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 2.kārtas izbūve Iepirkums izbeigts
ONP 2020/21 Labiekārtošanas darbi Stacijas ielā, Pļavu ielā, Indrānu ielā un Vāveru ielā, Pārolainē, Olaines novadā SIA "ĶEKAVA-PMK"
ONP 2020/20 Labiekārtošanas darbi DKS "Rīts" koplietošanas ceļos Medemciemā, Olaines novadā SIA "AB-rent"
ONP 2020/19 Olaines SPII „Ābelīte” telpu vienkāršotā atjaunošana un ieejas mezgla pārbūve SIA "UNI RL"
ONP 2020/06 Olaines 2.vidusskolas ķīmijas laboratorijas atjaunošana SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2020/15 Olaines PII "Zīle" telpu remontdarbi SIA "UNI RL"
ONP 2020/10 Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2020/09 Nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma piegāde un uzstādīšana Olaines PII “Dzērvenīte” un Olaines PII “Magonīte

1.daļa SIA "LEVITET",

2.daļa SIA "LEVITET"

ONP 2020/05 Ārējā apgaismojuma izbūve un dāļēja rekonstrukcija Olaines novadā RKF "Elekoms" SIA
ONP 2019/44 Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi SIA "Agrosēta"
ONP 2019/41 Velotrases izveide Olaines novadā SIA "We Build Parks"
ONP 2019/39 Telpu remontdarbi Zemgales ielā 31, Olainē SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2019/36 Vienkāršotā telpu atjaunošana Olaines PA “Olaines sociālais dienests” vajadzībām SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2019/26 Sagatavošanas darbi mākslīgā seguma atjaunošanai Olaines stadionā SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
ONP 2019/24 Telpu pārbūves darbi Olaines 1.vidusskolas Olaines sākumskolas vajadzībām Meža ielā 2,Jaunolainē SIA "UNI RL"
ONP 2019/23 Telpu atjaunošanas darbi Olaines 2.vidusskolas vajadzībām Skolas ielā 1, Olainē SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2019/22 Bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un labiekārtošana Olaines novadā SIA "KSIL Baltic"
ONP 2019/21 Olaines PII „Zīle” telpu vienkāršotā atjaunošana Iepirkums izbeigts
ONP 2019/20 Olaines SPII „Ābelīte” telpu vienkāršotā atjaunošana SIA "UNI RL"
ONP 2019/16 Nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma piegāde un uzstādīšana Olaines PII "Zīle" SIA "LVS Building"
ONP 2019/15 Virsmas apstrādes darbi SIA "STRABAG"
ONP 2019/12 Olaines 1.vidusskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana SIA “Latbūvnieks
ONP 2019/07 „Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā” RKF “ELEKOMS” SIA
ONP 2019/10

Telpu vienkāršotā atjaunošana NMPD vajadzībām

SIA “Latbūvnieks”
ONP 2019/09 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines sākumskolas vajadzībām Meža ielā 2, Jaunolainē Iepirkums pārtraukts