IDN Līguma priekšmets Lēmums
ONP 2020/41/LEADER 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 3.kārtas izbūve  
ONP 2020/39/LEADER Velonovietnes un velosipēdu apkopes staciju izveide Olaines novadā  
ONP 2020/35/LEADER Velonovietnes un velosipēdu apkopes staciju izveide Olaines novadā Iepirkums izbeigts
ONP 2020/37 Telpu vienkāršotā atjaunošana Zemgales ielā 31, Olainē SIA "Jelgavas Būve-V"
ONP 2020/33 Olaines novada sociālās aprūpes centra 2.stāva telpu grupas remontdarbi Zeiferta ielā 8, Olainē SIA "ELB būve"
ONP 2020/28 Labiekārtojuma darbi pie ūdenstilpnēm Olaines novadā SIA "Levitet"
ONP 2020/24 Jaunolaines Kultūras nama Lielās zāles parketa grīdas un skatuves dēļu grīdas atjaunošana SIA "Ceplis V.S."
SIA Z 2020/03 Katlumājas Gaismas ielā 10, Stūnīšos, Olaines novadā gazifikācija

SIA „Wesemann”, Reģ.Nr.40003140237,

ar zemāko piedāvāto līgumcenu

EUR 41 800,00 (bez PVN)

ONP 2020/26/INTERREG 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 2.kārtas izbūve AS "Master Industry"
ONP 2020/23 Rotaļu,āra trenažieru laukumu izbūve un labiekārtojuma darbi Olaines novadā SIA "Levitet"
ONP 2020/17/INTERREG 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 2.kārtas izbūve Iepirkums izbeigts
ONP 2020/21 Labiekārtošanas darbi Stacijas ielā, Pļavu ielā, Indrānu ielā un Vāveru ielā, Pārolainē, Olaines novadā SIA "ĶEKAVA-PMK"
ONP 2020/20 Labiekārtošanas darbi DKS "Rīts" koplietošanas ceļos Medemciemā, Olaines novadā SIA "AB-rent"
ONP 2020/19 Olaines SPII „Ābelīte” telpu vienkāršotā atjaunošana un ieejas mezgla pārbūve SIA "UNI RL"
ONP 2020/06 Olaines 2.vidusskolas ķīmijas laboratorijas atjaunošana SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2020/15 Olaines PII "Zīle" telpu remontdarbi SIA "UNI RL"
ONP 2020/10 Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2020/09 Nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma piegāde un uzstādīšana Olaines PII “Dzērvenīte” un Olaines PII “Magonīte

1.daļa SIA "LEVITET",

2.daļa SIA "LEVITET"

ONP 2020/05 Ārējā apgaismojuma izbūve un dāļēja rekonstrukcija Olaines novadā RKF "Elekoms" SIA
ONP 2019/44 Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi SIA "Agrosēta"
ONP 2019/41 Velotrases izveide Olaines novadā SIA "We Build Parks"
ONP 2019/39 Telpu remontdarbi Zemgales ielā 31, Olainē SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2019/36 Vienkāršotā telpu atjaunošana Olaines PA “Olaines sociālais dienests” vajadzībām SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2019/26 Sagatavošanas darbi mākslīgā seguma atjaunošanai Olaines stadionā SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
ONP 2019/24 Telpu pārbūves darbi Olaines 1.vidusskolas Olaines sākumskolas vajadzībām Meža ielā 2,Jaunolainē SIA "UNI RL"
ONP 2019/23 Telpu atjaunošanas darbi Olaines 2.vidusskolas vajadzībām Skolas ielā 1, Olainē SIA "Zemgales Būvserviss"
ONP 2019/22 Bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un labiekārtošana Olaines novadā SIA "KSIL Baltic"
ONP 2019/21 Olaines PII „Zīle” telpu vienkāršotā atjaunošana Iepirkums izbeigts
ONP 2019/20 Olaines SPII „Ābelīte” telpu vienkāršotā atjaunošana SIA "UNI RL"
ONP 2019/16 Nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma piegāde un uzstādīšana Olaines PII "Zīle" SIA "LVS Building"
ONP 2019/15 Virsmas apstrādes darbi SIA "STRABAG"
ONP 2019/12 Olaines 1.vidusskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana SIA “Latbūvnieks
ONP 2019/07 „Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā” RKF “ELEKOMS” SIA
ONP 2019/10

Telpu vienkāršotā atjaunošana NMPD vajadzībām

SIA “Latbūvnieks”
ONP 2019/09 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines sākumskolas vajadzībām Meža ielā 2, Jaunolainē Iepirkums pārtraukts