IDN  Līguma priekšmets Prasības priekšmetam Lēmums
AS OŪS 2019/3

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta ielā 16, Olainē apdares plākšņu remonta darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Cenu aptaujas noteikumi
Ēkas foto fiksācija
 
ONP 2018/52 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI OLAINES NOVADA BĒRNIEM NOLIKUMS SIA "Paelika"
ZIŅOJUMS
ONP 2018/49 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PROFILAKTISKĀ UZRAUDZĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE NOLIKUMS SIA "Restart IT"
LĒMUMS
ONP 2018/48 BŪVOBJEKTA "OLAINES NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ" BŪVUZRAUDZĪBA NOLIKUMS
BŪVPROJEKTS
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
ONP 2018/50 AUTOBUSU AR ŠOFERI NOMA OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM NOLIKUMS 1. DAĻA - SIA "RIXCO", SIA "Lauvas Tūrs Transports" un SIA "KONTI BUSS"
2. DAĻA - SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA "RIXCO" un  SIA "Altaver"
3. DAĻA - SIA "KONTI BUSS", SIA "RIXCO" un SIA "Lauvas Tūrs Transports"
4. DAĻA - SIA  RIXCO",  SIA "KONTI BUSS" un SIA "Multilines"                   
LĒMUMS
ONP 2018/46 BŪVOBJEKTA "RŪPNĪCU IELAS REKONSTRUKCIJA OLAINES PILSĒTĀ"BŪVDARBU BŪVUZRAUDZĪBA NOLIKUMS
BŪVPROJEKTS
SIA "PRO VIA"
LĒMUMS
ONP 2018/43 CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
CEĻU PLĀNS
SIA "Agrosēta"
LĒMUMS
ONP 2018/38 BŪVPROJEKTA "DAUDZSTĀVU ADMINISTRĀTĪVĀS ĒKAS ZEMGALES IELĀ 33, OLAINĒ, KONSTRUKTĪVĀ STĀVOKĻA UZLABOŠANA, PAGRABA TELPU ATJAUNOŠANA UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA" IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA NOLIKUMS
ĒKAS ZEMGALES 33 ENERGOAUDĪTS
INVENTARIZĀCIJAS PLĀNS
ĒKAS MONITORINGS
SIA "Baltex Group"
LĒMUMS
ONP 2018/37 BŪVPROJEKTA "DAUDZSTĀVU ĒKU AR JAUKTA TIPA FUNKCIJU ZEMGALES IELĀ 29 UN ZEMGALES IELĀ 31, OLAINĒ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA" IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

NOLIKUMS
ĒKAS ZEMGALES 29 ENERGOAUDITS
ĒKAS ZEMGALES 29 ENERGOSERTIFIKĀTS
ĒKAS ZEMGALES 31 ENERGOAUDITS
ĒKAS ZEMGALES 31 ENERGOSERTIFIKĀTS
INVENTARIZĀCIJAS PLĀNS ZEMGALES 29
INVENTARIZĀCIJAS PLĀNS ZEMGALES 31
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA KOPSAVILKUMS ZEMGALES 29
 

SIA "Baltex Group"
LĒMUMS
ONP 2018/32 SKOLĒNU PĀRVADĀŠANA 2018./2019.M.G. OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
SKOLU AUTOBUSU MARSRUTI
 

AS "Rīgas Taksometru parks"
ZIŅOJUMS

ONP 2018/13 PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA VESELĪBAS IELĀ 7, OLAINĒ NOLIKUMS
PIELIKUMI
SIA "Zemgales 29"
LĒMUMS
ONP 2018/07 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

NOLIKUMS
ZEMES PLĀNI

SIA "Zemgales 29"
ZIŅOJUMS
ONP 2018/09 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA NOLIKUMS ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
ZIŅOJUMS
ONP 2018/03 OLAINES NOVADA APGAISMOJUMA SISTĒMU APKALPOŠANA NOLIKUMS RKF SIA "ELEKOMS"
LĒMUMS
ONP 2017/52 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI OLAINES NOVADA BĒRNIEM NOLIKUMS SIA "PAELIKA"
ZIŅOJUMS
ONP 2017/51 AUTOBUSU AR ŠOFERI NOMA OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM NOLIKUMS

1. DAĻA - SIA "Lauvas Tūrs Transports" SIA "RIXCO" un SIA "KONTI BUSS"
2. DAĻA - SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA "RIXCO" un  SIA "Multilines"
3. DAĻA - SIA "KONTI BUSS", SIA "Lauvas Tūrs Transports" un SIA "RIXCO"
4. DAĻA - SIA "Multilines", SIA "KONTI BUSS" un SIA "Lauvas Tūrs Transports"                        5.DAĻA  -SIA"Multilines" un SIA "Lauvas Tūrs Transports"
LĒMUMS

ONP 2017/46 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNAS TĪMEKĻA VIETNES IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA

NOLIKUMS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

12.10.2017. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

12.10.2017. vēstule Nr.2 piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

SIA "White Digital"
LĒMUMS
ONP 2017/40

OLAINES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE 2018.-2030.GADAM

NOLIKUMS
DOMES LĒMUMS

24.08.2017. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

SIA "Reģionālie projekti"
LĒMUMS
ONP 2017/36 BĒRNU UN JAUNIEŠU SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRA "OLAKS" TELPU PĀRBŪVES TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE NOLIKUMS
PIELIKUMI
IEPIRKUMS IZBEIGTS
LĒMUMS
ONP 2017/31 SKOLĒNU PĀRVADĀŠANA 2017./2018.M.G. OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
SKOLU AUTOBUSU MARSRUTI

AS "Rīgas Taksometru parks"
ZIŅOJUMS

SIA Z 2017/3 Tehniksā projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība nodrošināšana KF projekta "Ūdenssaimhniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta" realizācijai

Nolikums
B pielikums
C pielikums

SIA  „Firma L4”, vien.reģ.Nr. 40003236001, ar piedāvāto līguma cenu, bez PVN, EUR 105 338,14.
ONP 2017/16 BŪVPROJEKTA "OLAINES NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ĒKAS ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA" IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA  NOLIKUMS
PIELIKUMI
SIA "Balts un Melns"
LĒMUMS
ONP 2017/15 BŪVPROJEKTA "IZGLĪTĪBAS UN VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS VESELĪBAS IELĀ 7, OLAINĒ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA" IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA NOLIKUMS
PIELIKUMI
SIA "Balts un Melns"
LĒMUMS
ONP 2017/07 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU PERSONU RISKU APDROŠINĀŠANA

NOLIKUMS

01.03.2017.PRECIZĒJUMI
NOLIKUMS_PRECIZĒTS_01_03_2017

14.03.2017. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

1. DAĻA - ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
2. DAĻA - AAS "BTA Baltic Insurance Company"
3. DAĻA - AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana"
ZIŅOJUMS
ONP 2017/12 UGUŅOŠANAS PRIEKŠNESUMA NODROŠINĀŠANA PASĀKUMA CIKLA "OLAINEI-50" IETVAROS, KAS VELTĪTI OLAINES PILSĒTAS 50.GADADIENAI  

SIA "Svētku aģentūra"
LĒMUMS

ONP 2017/05 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA CA002 PĒTERNIEKI - ĶESTERI PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA NOLIKUMS

SIA "IB Design"
LĒMUMS

ONP 2017/04

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA CA023 NAMIĶI - BIRZUĻI PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

NOLIKUMS

22.02.2017. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
TILTA INSPEKCIJA
SIA "Global Project"
LĒMUMS
ONP 2017/10 KONCERTA NORISES NODROŠINĀŠANA GRUPAS "MUSIQQ" IZPILDĪJUMĀ OLAINES MEŽAPARKĀ  

SIA "LAROKS&KO"
LĒMUMS no 2017.GADA 20.FEBRUĀRA  LĒMUMS PAR 2017.GADA 20.FEBRUĀRA LĒMUMA ATCELŠANU
LĒMUMS no 2017.GADA 23.FEBRUĀRA

ONP 2017/09

FESTIVĀLA "STARO MEŽAPARKS" PROJEKTA "MEŽA SAPNIS" SCENOGRĀFIJAS IZSTRĀDE UN REALIZĀCIJA OLAINES MEŽAPARKĀ OLAINES PILSĒTAS 50.GADADIENAS IETVAROS

 

SIA "M LITE GROUP MK"
LĒMUMS

ONP 2017/01

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI OLAINES NOVADA BĒRNIEM

NOLIKUMS SIA "PAELIKA"
ZIŅOJUMS
ONP 2016/56 AUTOBUSU AR ŠOFERI NOMA OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM NOLIKUMS 1. DAĻA - SIA "KONTI BUSS", SIA "RIXCO" un
SIA "Lauvas Tūrs Transports"

2. DAĻA - SIA "RIXCO", SIA "Hansabuss Latvia" un SIA "Lauvas Tūrs Transports"
3. DAĻA - SIA "KONTI BUSS", SIA "RIXCO" un SIA "Lauvas Tūrs Transports"
4. DAĻA - SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA "KONTI BUSS", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Rīgas Taksometru parks"
LĒMUMS
ONP 2016/55 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PROFILAKTISKĀ UZRAUDZĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE NOLIKUMS SIA "Komerccentrs DATI grupa"
LĒMUMS
ONP 2016/54 BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE GĀGĒJU CELIŅA IZBŪVEI JELGAVAS IELĀ NO JELGAVAS IELA 1 LĪDZ RĪGAS IELAI, OLAINES PILSĒTĀ NOLIKUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI
TOPOGRĀFIJA

Pilnsabiedrība "Piegādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv, SIA TERRA standart un OU Reaalprojekt"
LĒMUMS

ONP 2016/53 BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE IEKŠPAGALMU SEGUMU REKONSTRUKCIJAI UN LABIEKĀRTOŠANAI STACIJAS IELĀ 32,34,36 OLAINES PILSĒTĀ NOLIKUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI
TOPOGRĀFIJA
SIA "Global Project"
LĒMUMS
ONP 2016/51 BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE GĀGĒJU CELIŅA IZBŪVEI JELGAVAS IELĀ NO JELGAVAS IELA 1 LĪDZ RĪGAS IELAI, OLAINES PILSĒTĀ NOLIKUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI

04.11.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
TOPOGRĀFIJA
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
 
ONP 2016/50 BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE IEKŠPAGALMU SEGUMU REKONSTRUKCIJAI UN LABIEKĀRTOŠANAI STACIJAS IELĀ 32,34,36 OLAINES PILSĒTĀ NOLIKUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI

04.11.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
TOPOGRĀFIJA
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
ONP 2016/49 BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE MISAS IELAS REKONSTRUKCIJAI OLAINES PILSĒTĀ NOLIKUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI

04.11.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
TOPOGRĀFIJA
SIA "Ceļu Komforts"
LĒMUMS
 
ONP 2016/48 BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE GĀJĒJU CELIŅA "JAUNOLAINE - LUBAUŠI" IZBŪVEI JAUNOLAINĒ NOLIKUMS

04.11.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

08.11.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
SIA "Ceļu Komforts"
LĒMUMS
ONP 2016/47 BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE RŪPNĪCU IELAS REKONSTRUKCIJAI OLAINES PILSĒTĀ NOLIKUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI

04.11.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
TOPOGRĀFIJA
SIA "Ceļu Komforts"
LĒMUMS
ONP 2016/42 OLAINES NOVADA VIETĒJĀS NOZĪMES CENTRU UN DĀRZKOPĪBAS KOOPERATĪVU TERITORIJU TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDE NOLIKUMS SIA "Grupa93"
LĒMUMS
 
ONP 2016/37 LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀŠANA EIROPAS PLATUMA PUBLISKĀS LIETOŠANAS DZELZSCEĻA INFRASTRUKTŪRAS LĪNIJAS RAIL BALTCA BŪVNIECĪBAI OALINES NOVADA OLAINES PAGASTA TERITORIJAS DAĻĀ, GROZOT OLAINES NOVADA OLAINES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMU PAMATOJUMS SARUNU PROCEDŪRAS IZVĒLEI Pilnsabiedrība "RB Latvija"
LĒMUMS
 
ONP 2016/35 JAUNOLAINES SĀKUMSKOLAS SPORTA ZĀLES BŪVNIECĪBAS BŪVUZRAUDZĪBA NOLIKUMS
BŪVPROJEKTS

17.08.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
SIA "Būvuzraugi LV"
LĒMUMS
ONP 2016/28 TRANSPORTA PAKALPOJUMI IEDZĪVOTĀJU PĀRVADĀŠANAI MARŠRUTĀ "VAIVADI - JAUNOLAINE - OLAINE"

NOLIKUMS
OLAINES NOVADA KARTE

29.06.2016. Precizējumi

05.07.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

AS "Rīgas Taksometru parks"
LĒMUMS
 
ONP 2016/25 SKOLĒNU PĀRVADĀŠANA 2016./2017.M.G. OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
SKOLU AUTOBUSU MARSRUTI

21.07.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

AS "Rīgas Taksometru parks"
ZIŅOJUMS

ONP 2016/18 TRANSPORTA PAKALPOJUMI IEDZĪVOTĀJU PĀRVADĀŠANAI MARŠRUTĀ "VAIVADI - JAUNOLAINE - OLAINE" NOLIKUMS
OLAINES NOVADA KARTE

PROCEDŪRA IZBEIGTA
LĒMUMS

ONP 2016/10 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKU APDROŠINĀŠANA NOLIKUMS

05.05.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
LĒMUMS
ONP 2015/44 AUTOBUSU AR ŠOFERI NOMA OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM NOLIKUMS

1. DAĻA - SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA "KONTI BUSS", SIA "Multilines"
2. DAĻA - SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA "Multilines", SIA "Hansabuss Latvia"
3. DAĻA - SIA "KONTI BUSS", SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA "RIXCO"
4. DAĻA - SIA "KONTI BUSS", SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA "Hansabuss Latvia"
LĒMUMS

ONP 2015/43 ZZ DATS VIENOTAS PAŠVALDĪBU SISTĒMAS PROGRAMMATŪRAS UZTURĒŠANA UN IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA NOLIKUMS

SIA "ZZ Dats"
LĒMUMS

ONP 2015/42 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI OLAINES NOVADA BĒRNIEM NOLIKUMS SIA "PAELIKA"
ZIŅOJUMS
ONP 2015/38 OLAINES 2.VIDUSSKOLAS METODISKĀ INFORMĀCIJAS CENTRA, SPORTA UN TRENAŽIERU ZĀLES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE NOLIKUMS
PIELIKUMI
SIA "BM-projekts"
LĒMUMS
 
ONP 2015/32 JAUNOLAINES SĀKUMSKOLAS SPORTA ZĀLES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE

NOLIKUMS
PIELIKUMI

20.08.2015. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

SIA "SKONTO BŪVE"
LĒMUMS
 
ONP 2015/31 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PROFILAKTISKĀ UZRAUDZĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE NOLIKUMS SIA "Datakom"
LĒMUMS
ONP 2015/29 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI XI SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKU DALĪBNIEKEIM  

1. DAĻA - SIA "Tējasroze"
2. DAĻA - SIA "Lielkalnu Centrs"
3. DAĻA - SIA "Tonika L"
LĒMUMS

ONP 2015/27 VIEGLĀS DIENESTA AUTOMAŠĪNAS NOMA NOLIKUMS SIA "Favorit Rent"
LĒMUMS
ONP 2015/23 SKOLĒNU PĀRVADĀŠANA 2015./2016.M.G. OLAINES NOVADĀ

NOLIKUMS
OLAINES NOVADA KARTE

13.07.2015. vēstule  piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

AS "Rīgas Taksometru parks"
ZIŅOJUMS

ONP 2015/18 ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA OLAINES NOVADA VIDUSSKOLĀS

NOLIKUMS
TELPU PLĀNS_O1vsk.
TELPU_PLĀNS_O2vsk.

12.06.2015. vēstule  piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

SIA "Baltic Restaurants Latvia"
ZIŅOJUMS
 
ONP 2015/07 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU PERSONU RISKU APDROŠINĀŠANA

NOLIKUMS

 

1. DAĻA - ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
2. DAĻA - Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
3. DAĻA - AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana"
ZIŅOJUMS

ERAF Jaunolaine,
SIA Z 2015/02

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas būvuzraudzība 


Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma nolikums
Līguma vispārīgie noteikumi

16.02.2015. Protokols Nr.2

Iepirkuma nolikums (precizēts 16.02.2015.)
16.02.2015. Protokols Nr.3
Paziņojums_izmaiņas 16.02.2015.

Iepirkuma nolikums (precizēts 23.02.2015.) 23.02.2015. Protokols Nr.
 

 Par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīta SIA „Lakalme”, vienotais reģ. Nr.40003379590,  ar piedāvāto zemāko cenu EUR 8 200,00 bez PVN.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
ONP 2014/51 Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana Tehniskā specifikācija SIA "Colemont FKB Latvia"
Lēmums
ONP 2014/50 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem B.daļas pakalpojuma Nolikums SIA "PAELIKA"
Ziņojums
ONP 2014/47 Nekustamā īpašuma apsaimniekošana B.daļas pakalpojuma Nolikums SIA "Zemgales 29"
Ziņojums
ONP 2014/45 Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana Nolikums RKF SIA "ELEKOMS"
Ziņojums
ONP 2014/43 ZZ DATS Vienotas Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšana un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana Tehniskā specifikācija SIA "ZZ Dats"
Lēmums
ONP 2014/38 Olaines novada vietējo ģeodēzisko tīklu punktu apsekošana un pārskata sagatavošana Tehniskā specifikācija SIA "Apriņķa mērnieks"
Lēmums
ONP 2014/37 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Olaines 2.vidusskolā B.daļa pakalpojumu iepirkumu Nolikums
Telpu plāns 1.stāvs
Telpu plāns cokola stāvs
Tehnoloģiskās iekārtas saraksts
SIA "Nadine plus"
Ziņojums
ONP 2014/29 Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai

Tehniskā specifikācija
Pielikumi
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

SIA "Projektēšanas birojs AUSTRUMI"
Lēmums
ONP 2014/25 Skolēnu pārvadāšana 2014./2015.m.g. Olaines novadā Nolikums
Olaines novada karte
AS "Rīgas Taksometru parks"
Ziņojums
ONP 2014/21 Autobusu ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Tehniskā specifikācija

1.daļā: SIA "Hansabuss Latvia", SIA "KONTI BUSS", SIA "HUMUS";
2.daļā: SIA "Hansabuss Latvia", SIA "LUX", SIA "HUMUS";
3.daļā: SIA "KONTI BUSS", SIA "ARGU", SIA "HUMUS";
4.daļā: SIA "KONTI BUSS", SIA "ARGU", SIA "Hansabuss Latvia";
5.daļā: SIA "ARGU", SIA "LUX", SIA "Hansabuss Latvia".

Lēmums

AS OŪS 2014/06

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta  realizācijas "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros autoruzraudzība

Nolikums
Līguma projekts
Projekta dokumentācija
projekta dokumentācija_2

Paziņojums par iepirkumu
Paziņojums par izmaiņām 26.05.2014.
Protokols par izmaiņām 26.05.2014.

SIA “Progressive Systems”, vienotais reģ. Nr. 40103340358, ar piedāvāto  cenu, bez PVN, EUR 4 550,00
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
AS OŪS 2014/04

Tehniskā projekta izstrāde atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveidei  Olaines pilsētā

Nolikums
Pielikumi
SIA „Eiroprojekts”,vienotais reģ. 40003493684, ar piedāvāto zemāko cenu, bez PVN 21%,  EUR 21 900,00
Līgums
ONP 2014/12 Olaines novada pašvaldības ēku apdrošināšana

Tehniskā specifikācija
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

"Seesam Insurance" AS Latvijas filiāle
Lēmums
SIA Z 2014/01

Tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta”(3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizācijai 

 

Nolikums 
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma līgums 
Rekonstrukcijas shēma
Tīklu trasējuma plāns
Novietojuma skice
Plānošanas un arhitektūras uzdevumi

Precizējumi iepirkuma Nolikumā
Precizējumi iepirkuma nolikuma no 11.04.2014.

SIA” Firma L4”, vien. Reģ. Nr. 40003236001, ar piedāvāto zemāko cenu, bez PVN, EUR 14 500,00
AS OŪS 2014/02

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros būvuzraudzība

 

Nolikums
Paziņojums par iepirkumu
Paziņojums par izmaiņām iepirkumā
Izmaiņas iepirkuma dokumentos
Izmaiņas iepirkuma dokumentos
Līguma atzinums
Iepirkuma līgums 
Projekta dokumentācija_1
Projekta dokumentācija_2

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

SIA "Lakalme" ar piedāvājo zemāko cenu bez PVN EUR 11200,00
Lēmums
Līgums
ONP 2014/01 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem B. daļas pakalpojumu iepirkuma Nolikums SIA "Paelika" PII "Saulīte"
Ziņojums
ONP 2013/39 Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrāde Tehniskā specifikācija SIA "REĢIONĀLIE PROJEKTI"
Lēmums
AS OŪS 2013/09 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana daudzdzīvokļu māju renovācijas darbu veikšanai Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
SIA "Energo Consult", vien. reģ. Nr. 45403024891, ar piedāvāto zemāko cenu bez PVN LVL 18762.00
AS OŪS 2013/07 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana daudzdzīvokļu māju renovācijas darbu veikšanai Nolikums
Tehniskās specifikācijas
 Iepirkums beidzies bez rezultātiem, jo nav saņemts neviens iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums 
ONP 2013/27 Informācijas tehnoloģiju profilakstiskā uzraudzība un tehniskā apkope Tehniskā specifikācija
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
SIA "Komerccentrs DATI grupa"
Lēmums
ONP 2013/26 Skolēnu pārvadāšana 2013./2014.m.g. Olaines novadā Nolikums
Olaines novada karte
AS "Rīgas Taksometru parks"
Ziņojums
AS OŪS 2013/05 Daudzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatve 10 renovācijas darbu būvuzraudzība Nolikums
Projekta dokumentācija
SIA "L 4" ar piedāvāto līguma cenu bez PVN LVL 2950.00
Lēmums
ONP 2013/18 Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā "Vaivadi - Jaunolaine - Olaine" Tehniskā specifikācija
Olaines novada karte
Precizējumi
AS "Rīgas Taksometru parks"
Lēmums
ONP 2013/17 Autobusa ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Tehniskā specifikācija Iepirkuma 1., 2. un 3. daļā - SIA "Hansabuss Latvia";
Iepirkuma 4. un 5. daļā - SIA "ARGO"

Lēmums
ERAF Olaine, AS OŪS 2013/2  Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbu būvuzraudzība Nolikums
Paskaidrojuma raksts
Darba organizācija
Rasējums_1
Rasējums_2
Rasējums_3
Rasējums_4
Rasējums_5
Rasējums_6
Rasējums_7
Iepirkums beidzies bez rezultātiem, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
ONP 2013/01 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem B. daļas pakalpojumu iepirkuma tehniskā specifikācija SIA "Paelika" PPII "Saulīte"
Ziņojums
ONP 2012/25 Skolēnu pārvadāšana 2012.-2013.m.g. Olaines novadā Nolikums AS "Rīgas Taksometru parks" 
ONP 2012/09 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā

B.daļas pakalpojumu iepirkuma tehniskā specifikācija

SIA "Nadine Plus" 
ONP 2012/18 Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un programmas izstrāde Tehniskā specifikācija SIA "NK Konsultāciju birojs" 
Jaunolaine, SIA Z 2012/01 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas un būvniecības Olaines novadā, Jaunolaines lielciemā Inženiera uzraudzība

Iepirkuma nolikums
Līguma vispārīgie noteikumi

SIA "Firma L4", vien.reģ.nr.40003236001, ar viszemāko Pakalpojuma kopējo cenu Ls 5915,00 (bez PVN)

ONP 2012/01 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem B.daļas pakalpojumu iepirkuma tehniskā specifikācija SIA "Paelika" 
ONP 2011/33 Nekustamā īpašuma apsaimniekošana 2012.gada janvārī - martā B.daļas pakalpojumu iepirkuma tehniskā specifikācija SIA "Zemgales 29" 
ONP 2011/30 Nekustamā īpašuma apsaimniekošana Nolikums SIA "Zemgales 29" 
ONP 2011/28 Autoruzraudzība Mežaparka estrādes izbūvei un parka labiekārtošanai Olainē Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu SIA "Barracuda" 
ONP 2011/22 Informācijas tehnoloģiju profilaktiskā uzraudzība un tehniskā apkope Tehniskā specifikācija  SIA "SIA Komerccentrs DATI grupa"
ONP 2011/21 Skolēnu pārvadāšana 2011./2012.m.g. Olaines novadā Nolikums AS  "Rīgas taksometru parks" 
ONP 2011/4 Autobusa ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Tehniskā specifikācija SIA "Alberts GS" 
SIA "VR Projekts"
SIA "RIXCO"
ONP 2011/5 Aerofotografēšanas pakalpojumi B.daļas pakalpojumu iepirkuma tehniskā specifikācija  SIA  "METRUM"
ONP 2011/1 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem B.daļas pakalpojumu iepirkuma tehniskā specifikācija IK "ILONGAL"