IDN Līguma priekšmets Lēmums
ONP 2021/51 Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 A8 – Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā par iespējamo projektu satiksmes drošības uzlabošanai  
ONP 2021/50 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu posmu izbūvei Olaines novadā

Iepirkuma 1.daļā - SIA "Ceļu komforts Rīga"
Iepirkuma 2.daļā - SIA "Ceļu komforts Rīga"
Iepirkuma 3.daļā - SIA "Ceļu komforts Rīga"
Iepirkuma 4.daļā - SIA "IB Design"

ONP 2021/45 Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 A8 – Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā par iespējamo projektu satiksmes drošības uzlabošanai Iepirkums izbeigts
ONP 2021/43 Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu 2021.un 2022.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi SIA „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”
ONP 2021/35 Būvobjekta “Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6b, Olainē” būvuzraudzība SIA "BaltLine Globe"
ONP 2021/29 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde apgaimojuma izbūves darbiem Olaines novadā SIA "S.O.S. projekti"
ONP 2021/27 Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
ONP 2021/20 Apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums Olaines novadā SIA "Vizulo Solutions"
ONP 2021/17 Apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums Olaines novadā Iepirkums izbeigts
ONP 2021/06 Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku personu risku apdrošināšana Iepirkuma 1.daļā - ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
Iepirkuma 2.daļā - Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Iepirkuma 3.daļā - AAS „SEB Life and Pension Baltic SE”
ONP 2021/05 Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana RKF SIA "Elekoms"
ONP 2021/04 Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2021/03 Sarunu procedūra būvprojekta "Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve" izstrādei un autoruzraudzībai SIA "NAMS"
ONP 2021/01 Olaines novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrāde SIA "Reģionālie projekti"
ONP 2020/45 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem SIA "Paelika"
ONP 2020/43 Autobusu ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Iepirkuma 1.daļā  SIA “Lauvas Tūrs Transports”, SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „BAMAKO”

Iepirkuma 2.daļā SIA “HANSABUSS LATVIA”, SIA „Lauvas Tūrs Transports” un SIA „RIXCO”

Iepirkuma 3.daļā SIA “Lauvas Tūrs Transports”, SIA „Sabiedriskais autobuss” un SIA „HANSABUSS LATVIA”

Iepirkuma 4.daļā  SIA “BAMAKO”, SIA „Lauvas Tūrs Transports” un SIA „Sabiedriskais autobuss”

Iepirkuma 5.daļā  SIA „ HANSABUSS LATVIA”, SIA „Lauvas Tūrs Transports” un SIA „ RIXCO”

ONP 2020/36 Būvobjekta "Izglītības un veselības aprūpes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas labiekārtojums Veselības ielā 7, Olainē" SIA "BŪVUZRAUGI LV"
ONP 2020/30 Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē jaunbūves meta izstrāde SIA "Nams"
ONP 2020/31 Apstādījumu ierīkošana Olaines pilsētā SIA "Alejas projekti"
ONP 2020/29 Maģistrālā LK kolektora skalošana un CCTV tehniskā inspekcija rūpnieciskajā rajonā (Rūpnīcu iela/Celtnieku iela), Olaines pilsētā SIA "Lautus"
ONP 2020/18 Olaines novada pašvaldības īpašumu apdrošināšana Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
ONP 2020/13 Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošana Veselības ielā 7, Olainē SIA "Zemgales 29"
ONP 2020/02 Olaines novadā apgaismojuma sistēmu apkalpošana SIA RKF "Elekoms"
ONP 2019/43 Autobusu ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Iepirkuma 1.daļā  SIA “RIXCO”, SIA „KONTI BUSS” un SIA „HANSABUSS LATVIA”

Iepirkuma 2.daļā SIA “RIXCO”, SIA „KONTI BUSS” un SIA „HANSABUSS LATVIA”

Iepirkuma 3.daļā SIA “RIXCO”, SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „KONTI BUSS”

Iepirkuma 4.daļā  SIA “RIXCO”, SIA „KONTI BUSS” un SIA „HANSABUSS LATVIA”

Iepirkuma 5.daļā  SIA „ HANSABUSS LATVIA” un SIA „ RIXCO”

ONP 2019/42 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem SIA "Paelika"
ONP 2019/40

Būvprojekta "Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs Zeiferta ielā 6b, Olainē" izstrāde un autoruzraudzība 

SIA „KOMERCVEIKSMES”
SIA Z 2019/03

Kurināmās šķeldas piegāde 2019./2020. gada apkures sezonai un koksnes šķeldošanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana

Iepirkuma 1.daļā - SIA "Vīgranti"
Iepirkuma 2.daļā - OU "Reinpaul"
ONP 2019/37 Olaines novada pašvaldības Kultūras namu tehniskā apsekošana SIA "Steelandglass"
ONP 2019/34 Multimediju satura izstrāde Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām SIA Story Hub
ONP 2019/33 Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā “Vaivadi – Jaunolaine – Olaine" SIA "Transports 2"
ONP 2019/28 Personu apvienība SIA “Transports 2” un SIA “Bus Ltd”
ONP 2019/31 Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā “Vaivadi – Jaunolaine – Olaine" Iepirkums izbeigts
ONP 2019/32 Būvniecības ieceres dokumentācijas „Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju, Zemgales iela 29 un 31 Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība SIA "Būvdizains"
ONP 2019/30 Būvniecības ieceres dokumentācijas "Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, būves konstrukciju atjaunošana, pagraba telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība SIA "Būvdizains"
ONP 2019/14 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Olaines novada vidusskolās SIA „Baltic Restaurants Latvia”
ONP 2019/13 Olaines novada pašvaldības darbinieku personas risku apdrošināšana

Iepirkuma 1.daļā - Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
Iepirkuma 2.daļā - Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Iepirkuma 3.daļā - AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana”

ONP 2019/18

Būvprojekta "Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, konstruktīvā stāvokļa uzlabošana, pagraba telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkums pārtraukts
ONP 2019/17 Būvprojekta "Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju, Zemgales ielā 29 un Zemgales ielā 31 Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība Iepirkums pārtraukts
ONP 2019/11

AUTOMAŠĪNU NOMA OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM

SIA "Favorit Rent"
ONP 2019/08

“CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI OLAINES NOVADĀ”

SIA “Agrosēta”
ONP 2019/06 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
ONP 2019/05

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

SIA "Zemgales 29"
ONP 2019/02 OLAINES NOVADA APGAISMOJUMA SISTĒMU APKALPOŠANA  RKF “Elekoms”
ONP 2019/01  BŪVPROJEKTA "ĒKAS VESELĪBAS IELĀ 7, OLAINĒ, TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VAJADZĪBĀM" IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA   SIA “Būvdizains”
ONP 2018/46 Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība SIA “PRO VIA”