IDN Līguma priekšmets Lēmums
ONP 2019/40

Būvprojekta "Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs Zeiferta ielā 6b, Olainē" izstrāde un autoruzraudzība 

SIA „KOMERCVEIKSMES”
SIA Z 2019/03

Kurināmās šķeldas piegāde 2019./2020. gada apkures sezonai un koksnes šķeldošanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana

Iepirkuma 1.daļā - SIA "Vīgranti"
Iepirkuma 2.daļā - OU "Reinpaul"
ONP 2019/37 Olaines novada pašvaldības Kultūras namu tehniskā apsekošana SIA "Steelandglass"
ONP 2019/34 Multimediju satura izstrāde Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām SIA Story Hub
ONP 2019/33 Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā “Vaivadi – Jaunolaine – Olaine" SIA "Transports 2"
ONP 2019/28 Personu apvienība SIA “Transports 2” un SIA “Bus Ltd”
ONP 2019/31 Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā “Vaivadi – Jaunolaine – Olaine" Iepirkums izbeigts
ONP 2019/32 Būvniecības ieceres dokumentācijas „Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju, Zemgales iela 29 un 31 Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība SIA "Būvdizains"
ONP 2019/30 Būvniecības ieceres dokumentācijas "Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, būves konstrukciju atjaunošana, pagraba telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība SIA "Būvdizains"
ONP 2019/14 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Olaines novada vidusskolās SIA „Baltic Restaurants Latvia”
ONP 2019/13 Olaines novada pašvaldības darbinieku personas risku apdrošināšana

Iepirkuma 1.daļā - Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
Iepirkuma 2.daļā - Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Iepirkuma 3.daļā - AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana”

ONP 2019/18

Būvprojekta "Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, konstruktīvā stāvokļa uzlabošana, pagraba telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkums pārtraukts
ONP 2019/17 Būvprojekta "Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju, Zemgales ielā 29 un Zemgales ielā 31 Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība Iepirkums pārtraukts
ONP 2019/11

AUTOMAŠĪNU NOMA OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM

SIA "Favorit Rent"
ONP 2019/08

“CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI OLAINES NOVADĀ”

SIA “Agrosēta”
ONP 2019/06 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
ONP 2019/05

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

SIA "Zemgales 29"
ONP 2019/02 OLAINES NOVADA APGAISMOJUMA SISTĒMU APKALPOŠANA  RKF “Elekoms”
ONP 2019/01  BŪVPROJEKTA "ĒKAS VESELĪBAS IELĀ 7, OLAINĒ, TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VAJADZĪBĀM" IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA   SIA “Būvdizains”